BL_042018_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 46 DISTRIBUTIE D HL Express maakt deel uit van de Deutsche Post DHL Group. Wereld- wijd biedt het bedrijf logistieke oplossingen in 220 landen en regio’s en kan het daarbij rekenen op honderdduizend medewerkers. In België is DHL Express sinds 1978 actief. Het bedrijf opende een eerste distributiecentrum op Brussels Airport in 1985. De service aan klan- ten verloopt in ons land echter niet alleen via de luchthaven. Er zijn ook acht servicecenters en tweehonderdvijftig servicepunten. DHL Express telt in België 1.200 medewerkers. Expansieve e-commerce Tot de kernactiviteiten van DHL Express behoren de zogenaamde TDI-leveringen (Time-Definite International). Het gaat om deur-tot-deurleveringen over de hele wereld, met een vooraf gedefinieerd tijdstip. Wereld- wijd ziet DHL dat de top honderd van bedrijfs- klanten in dat segment snel groeit. Vier jaar geleden bedroeg de groei bij de top honderd maar twee tot drie procent, vandaag is dat al negen à tien procent. De verdrievoudiging van die groei blijft de vraag naar expressdien- sten ook in de nabije toekomst alleen maar sti- muleren. De sterke toename heeft alles te maken met de doorbraak in de markt van de e-commerce. Het voorbije jaar zag DHL in dat segment een groei met twintig procent. Hier liggen ook kansen voor het Belgische bedrijfsleven. Kleine en middelgrote Belgische onderne- mingen zijn in staat hun klantenkring uit te breiden door via e-commerce hun produc- ten wereldwijd aan te bieden. Ken Allen, de CEO van DHL Express, stelt in dat verband dat er behoefte ontstaat aan een elektronische World Trade Organization (e-WTO). Hij verwijst daarbij naar Jack Ma van Alibaba. Die gaf eer- der al aan dat er nood is aan wereldwijde han- delsverdragen, net omdat het internet geen landsgrenzen kent. De totstandkoming van een e-WTO is nodig om de expansieve groei in e-commerce te ondersteunen en de mondiale handel te stimuleren. Nieuwe hub in het logistieke hart van Europa Met de nieuwe hub versterkt DHL Express zijn positie in België. “Onze regionale hub in Brussel is in volume groter dan wat we hier tien jaar geleden hadden, toen Brussel nog onze Europese hub was”, zegt Ken Allen. De Europese hub verhuisde in 2008 naar het Duitse Leipzig omdat DHL op Brussels Airport te weinig mogelijkheden zag om te groeien. De verhuizing naar Leipzig was bovendien een reactie op de strenge regelgeving voor nachtvluchten. Het koeriersbedrijf investeerde in Leipzig in een verarmde regio en ontving daardoor subsidies van Europa. “Het vertrek uit Brussel was destijds een zware klap voor DHL in België”, beaamt vakbonds- man Paul Buekenhout van ACV-Transcom. “We vreesden lange tijd dat DHL Express hier niet Investering van 114 voor nieuw distributi DHL Express verankert logistiek platform op Eind februari nam DHL Express op Brussels Airport officieel zijn nieuwe distributiecentrum in gebruik. De hub op de luchthaven is de op twee na grootste van DHL in Europa. Wereldwijd staat het dc in de top vijf. Met de nieuwe hub komt DHL tegemoet aan de vraag naar meer capaciteit in het wereldwijde netwerk. Het dc zorgt ook voor vlottere transportverbindingen met het centrum van België en de rest van Europa. DHL beschikt op de luchthaven over een sorteercentrum van 31.500 vierkante meter en verviervoudigt er zijn capaciteit tot 42.000 pakketten per uur.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=