VCM_052018_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 10 VISIE tijdslimiet te halen, moet het product wel min- der dan 2,25kg wegen, klein genoeg zijn om in de box te passen en moet de leverlocatie binnen de zestien kilometer van een deelnemend Ama- zonmagazijn liggen. De drone is aangesloten op het internet, zodat de vlucht kan worden gecon- troleerd en zodat er communicatie is tussen verschillende drones. Die experimenten doen professor Vereecke dromen van meer. “De vol- gende keer dat er iemand een pakje bij je thuis levert, moet je je afvragen of het een man, een vrouw of een minirobot zal zijn. Ik verwacht elk moment een zelfrijdende bus met minirobots voor mijn deur.” Het idee van een deeleconomie doet zijn intrede in lastmile leveringen. Uber kun jeniet alleenbellenals taxi, de dienst Uber Cargo bestaat ook. Stel dat je in Ikea een meubelstuk hebt gekocht, maar het past niet in je eigenwagen, dan kun jeUber Cargobellen en het thuis laten bezorgen. Iedereen kan zelfs deel worden van het logistieke netwerk. Bij het zoge- naamde crowd logistics bezorgen gewone burgers pakketten tegen een kleine vergoeding. De parti- culieren doen daarvoor hun normale persoonlijke verplaatsingen. Ook Amazon Flex zet mensen in die eenautoeneenAndroid-telefoonhebben. Deauto- bestuurders kunnen kiezen tussen bezorgblokken vantwee,vierofachtuurenkunnentot25dollarper uur verdienen. De slogan luidt: “Wees je eigen baas, lever wanneer je wil en zoveel je wil”. Crowd logis- tics verloopt steeds via een technologisch platform. Zo is er de AppMyWays van DHL, waarop inwoners van Stockholm kunnen aanduiden wanneer zij beschikbaar zijn omeen pakje aan een stadsgenoot te bezorgen. De ontvanger en bezorger komen overeen over de aflevertijd en de vergoeding die de bezorgerzalontvangen.Dezevormvangeldverdie- nen roept echter wel vragen op. De bezorgers zijn namelijk niet verzekerd en hoeven zich ook niet te houdenaanbepaalderegels. Prof. A. Vereecke: “Ook in de middle-mile leveringen vinden er verschuivingen plaats. Het gaat daarbij over transport tussen fabrieken en magazijnen en fabrieken onderling. DHL heeft vorig jaar het plat- form Cillox gelanceerd, waarbij het de producent en de transportleverancier verbindt. Zo vernieu- wend is dat niet voor een logistieke dienstverlener, maar wat wel opvalt, is dat een bedrijf zoals Maersk samen met Alibaba, de eigenaar van het grootste e-commerce platform van China, een scheepvaart- platform opricht. Daarop kunnen vrachteigenaars rechtstreeks via internet een container voor hun goederen reserveren op de vaartuigen van Maersk. Flexport, oorspronkelijk een kleine Amerikaanse speler, werkt volgens hetzelfde principe. Flexport werd in 2013 opgericht door Ryan Petersen. Het transportbedrijf verscheept containers over de hele wereldvialucht,zee,spoor-enverkeerswegen.Door dedigitaliseringvanhetpapierwerkhoudenklanten minder voorraad aan, zonder daarvoor tekorten te hebben. Flexport optimaliseert ook de scheepvaart- routes en vereenvoudigt de relaties met havens en vrachtbestuurders. Intussen heeft die ‘kleine’ vracht- speler al een omzet van meer dan 800 miljoen dol- lar.” Tot slot zitten zelfrijdende vrachtwagens eraan te komen. Veel mensen hebben hun vragen bij de regulering, de veiligheid en het wegvallen van bestuurders. Maar er wordt hoe dan ook al mee geëxperimenteerd. Sinds het najaar van 2017 rijden er op Jurong Island, een eilandbij Singapore, vracht- wagens rond zonder bestuurder. Katoen Natie zet de autonome vrachtwagen in op het productieter- rein van olieproducent ExxonMobil, waar hij pro- ducten vervoert tussen de verpakkingsfabriek en de opslagruimte. Over de heen- en terugrit legt het voertuig acht kilometer af. Het navigeert via satel- liet met het GPRS (General Packet Radio System). Er zijn een aantal veiligheidsmaatregelen genomen, zoals afgebakende snelheidszones, ingebouwde snelheidscontroles in het voertuig en een veilig- heidsbumper die tot een noodstop kan komen als de wagen in aanraking komt met objecten. De zelf- rijdendevrachtwagenbetekenteenenormekosten- besparing, een productiviteitsverhoging en biedt een antwoord op het tekort aan vrachtwagenbe- stuurders. Normaal gezien zijn er vier chauffeurs per vrachtwagennodig. Nu is er nog slechts éénopzich- terdievanuiteenafgelegengebouwwerkt. Technologiemoetzichtbaarheid binnendesupplychainverhogen “Een slimme supply chain is er pas als de hele keten zichtbaar is”, weet professor Vereecke. “Die zicht- baarheid kan nagegaan worden vanuit een virtuele controletoren. Daarvoor zijn technologieën nodig omtewetenwatergaandeisenwaargoederenzich bevinden.” Ovinto, bijvoorbeeld, heeft een trac- king- en monitoringsysteem voor tankwagons. Het bedrijf uit Nevele plaatst sensoren op de wagons die via satellietcommunicatie informa- tie geven over locatie, druk, temperatuur, vloei- stofniveau in de tank, schokken en lekken. Ook de inzet van blockchain kan de zicht- baarheid van de keten verhogen. Zo richtten Maersk en IBM begin dit jaar een internationaal handelsplatform op voor alle soorten transport. Beide bedrijven willen de handelsbarrières via blockchaintechnologie wegwerken. De trans- portkosten moeten dalen, de zichtbaarheid moet verhogen en het paperassenwerk moet efficiënter. Goederen importeren en exporte- ren verloopt automatisch. De documenten kun- nen op een digitale en veilige manier worden voorgelegd, gestempeld en goedgekeurd. Bedrijven veranderen omdat hun produc- ten slim worden en consumenten die slimme producten willen kopen. De processen en de supply chain moeten volgen. De traditionele supply chain waarbij producten in onmiddel- lijke verbinding staan met de klant, bestaat niet meer. In supply chain heerst nu collaboratie. De samenwerking tussen zoveel uiteenlopende spelers die kennis, expertise en capaciteit met elkaar uitwisselen, maakt er een ecosys- teem van. Dat is exact wat Professor Vereecke bedoelt met een derdegraads slim bedrijf. “Het bedrijf biedt slimme producten aan die op een slimme manier geproduceerd zijn en via een slimme supply chain worden verdeeld”, besluit ze. “Hoe dan ook zal je bedrijf door de digitale veranderingen worden beïnvloed. Je moet dus een plan uitwerken ommet de digitalisering om te gaan. Je moet ook durven te experimenteren, hoe moeilijk dat ook is. Want in supply chain zijn kosten, efficiëntie en klantenservice enorm belangrijk. Maar er zijn altijd afdelingen in je bedrijf die klaar zijn voor vernieuwing. Met een goede strategie en een cultuur waarin er ruimte is voor experiment en innovatie mag technolo- gie nooit een belemmering vormen.” MVDS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=