VCM_052018_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 14 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT de Control Tower End-to-End Visibility. De status van gelijk welke productgroep kan om het even wanneer worden gecheckt. Er kan worden ingezoomd op de details van de individuele artikels binnen de product- groep. D. Fregnan: “Stel dat je kleren importeert van- uit Bangladesh, dan ben je verplicht om een aantal parameters in te geven. Je moet bij- voorbeeld aangeven welk transport zal wor- den gebruikt en tegen welke datum de bestel- ling geleverd moet worden. Je bepaalt zelf welke data je wil kunnen controleren. Als nog voor de levertijd duidelijk wordt dat de voor- ziene luchtvracht bijvoorbeeld problemen ondervindt, dan kun je gemakkelijk omschake- len naar zeetransport. De Control Tower zal je automatisch waarschuwen en updaten, zodat je kunt tussenkomen waar nodig. Je kunt ook simulaties maken, waardoor je ziet welke opties het interessants zijn voor de KPI’s die voor je bedrijf van belang zijn.” De Control Tower staat niet op zich, maar is verbonden met de ERP-oplossing van Benet- ton. Eender welke dienst kan dus inspelen op risico’s of opportuniteiten en binnen enkele seconden de acties online aanpas- sen. Iedere medewerker kan die actie en de gevolgen ervan voor zijn dienst meevolgen. “Dat is echt waarvan ik droomde toen ik hier bij Benetton startte. Ik wou me een volledig beeld kunnen vormen van wat er gebeurt op winkel- en leverniveau en dat op gelijk welk moment”, glundert Daniele Fregnan. Er is ook een app-versie die zowel op Android- als iOS-systemen werkt. Wan- neer een bestelling richting winkelniveau gaat, worden alle barcodes van de goede- ren gescand. Alle data worden op die manier opgenomen. De transportmanager kan een foto nemen van de Proof of Delivery, getekend door de winkelmanager. Op die manier wor- den de data naar het web gezonden en zijn die bijna in real time beschikbaar. De Control Tower End-to-End Visibility verhoogt dus de efficiëntie van het distributieproces en levert uiteindelijk een enorme tijdsbesparing op. Andere technologische oplossingen waarop Benetton intussen inzet, zijn online portalen voor de leveranciers en voor de consumen- ten. Op het portaal van de leveranciers kun- nen contracten en documenten bijvoorbeeld gemakkelijk gedeeld worden met produc- tie-eenheden in Azië. Elke verandering in de voorspellingen, de facturen en de productie kunnen er meteen geraadpleegd worden. Het is gemakkelijker om te communiceren en om nieuwe gegevens te integreren en te con- troleren. Op het klantenportaal zijn alle logis- tieke, boekhoudkundige en verkoopgegevens beschikbaar, waardoor consumenten hun bestellingen kunnen opvolgen. Verder worden er via het platform vragenlijsten verspreid. Kortom, alles verloopt transparanter. Hoe automatisering bijdraagt tot efficiëntie Het magazijn in het Italiaanse Castrette is een cruciaal aspect in het nieuwe logistieke businessmodel. Het is 25.000m² groot en is volledig geautomatiseerd. Het beschikt over 46 magazijnkranen die hoger zijn dan twin- tig meter. Per dag worden er meer dan twee miljoen items verscheept. Alle kledingstuk- ken hebben een barcode die door camera’s wordt gescand. Zo weet het sorteersysteem welke bestemming de producten hebben en naar welke klantpositie het de items moet uitsluizen. De barcode vertelt ook in welke doos de kledij thuishoort. De dozen zijn aangepast aan de noodzakelijke grootte. “Op die manier vervoeren we nooit lucht. De dichtheid is ongelooflijk”, garandeert Daniele Fregnan. “De dozen zijn daarnaast voorzien van interne kapstokken. Slechts zes mensen controleren één shift van het hele geautomatiseerde proces. Aan het einde van de volledige verpakkingscyclus komen de bewuste dozen terecht bij de juiste vracht- wagen, die dan manueel wordt geladen.” Het hele geautomatiseerde proces draagt bij tot een hoog niveau van efficiëntie binnen de supply chain. D. Fregnan: “We beheren de hele keten met minder dan 0,50 cent per eenheid. Ik heb het dan over de activiteiten in fabrieken, alle transport – ook als we het vliegtuig inscha- kelen – de planken in de 5000 winkels,… kortom, alle materieel en mankracht.” Maar logistiek is natuurlijk meer dan enkel efficiëntie, het gaat ook over de service en betrouwbaarheid. Maar ook daar kan Daniele Fregnan goede cijfers voorleg- gen: “We bezorgen 96% van de producten op tijd. En er worden maar weinig fouten gemaakt. Er staan drie nullen achter de komma. Dus welk getal daarna ook volgt, kan mij niets schelen.” De investeringen in technologie en auto- matisering helpen Benettons business- model vooruit. Half maart werd in Londen een nieuwe winkel geopend. De winkel is 1.500m² groot en is vanbinnen bekleed met natuurlijke materialen zoals hout, ijzer en steen. Het traditionele idee van een winkel wordt er omvergegooid. Het gaat nog puur om de merkbeleving. De buitenkant van het gebouw ziet eruit als een gevel uit de klassieke periode. Het bestaat uit bogen van twaalf meter hoog. De bogen zijn led-schermen waarop te zien is hoe de producten en ideeën in het onderzoekscentrum Fabrica worden uitge- werkt. Eenmaal binnen worden bezoekers aangemoedigd om te ontdekken. Er zijn touchscreen-tafels waar klanten in de vol- ledige collectie kunnen snuisteren. Er zijn ook interactieve schermen. Daarnaast is er een lounge waar klanten kunnen relaxen en in designmagazines lezen. Bovendien is er het zogenaamde ‘Knitwear Theatre’, een zaal waar medewerkers geen produc- ten, maar projecten van Benetton presen- teren. Betaalstations zijn verspreid over de hele winkel en vervangen de traditi- onele kassa’s. Alle aspecten in de winkel moeten bijdragen aan een betere relatie met de consument, waarbij de waarden en kleuren van Benetton worden gevierd. Er wordt alvast werk gemaakt van een volle- dige herpositionering van het merk. MVDS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=