BL_062018

W W W . V A L U E C H A I N . B E 10 VISIE ervoor staat. Er moet rekening worden gehouden met de situatie in de groep, waarbij factoren zoals ziekte of verlof een grote invloed hebben. Op basis van die elementen wordt de verdere indeling van de week ingevuld. Het heeft weinig zin om wekelijks met driehonderd man naar het marktaandeel te staren. Miele wordt er pas beter van als er op elk afdelingsniveau wordt gekeken naar wat medewerkers kunnen doen om het marktaandeel te doen stijgen.” Medewerkers zijn meer betrokken en consumenten zijn opnieuw tevreden Miele ondervindt positieve effecten van de drie initiatieven, going to the gemba, kaizen en kaikaku en hoshin kanri. Dat komt onder meer tot uiting in de Net Promotor Score (NPS) die het alsmaar beter doet. Het meet de klanttevredenheid via een vraag waarop een score van 0 tot 10 kan worden gegeven. In het geval van Miele kan er bijvoorbeeld worden gevraagd hoe waar- schijnlijk het is dat een klant het merk zal aanbevelen aan een vriend of collega. Promotoren zijn degenen die een score van 9 of 10 geven. Wie 7 of 8 geeft, geeft een neutrale score en wie tussen 0 en 6 antwoordt, is een criticus. De uiteindelijke score wordt berekend door het percentage critici af te trekken van het percentage promotoren. Elke score boven nul is positief, maar het is pas bij 50 dat de NPS uitstekend is. Of het nu gaat over de NPS nadat een technicus op bezoek is geweest, nadat een toe- stel werd geruild of nadat een klacht is behandeld, de score gaat omhoog. Binnen Miele blijkt ook dat medewerkers beter begrijpen wat er van hun job wordt verwacht. Het motivatieonderzoek bij mede- werkers in 2016 toont aan dat 96% weet wat hun bijdrage is, ook op lange termijn. De helft geeft wel aan dat er nog steeds veel ruimte voor verbetering is. Sommige van de ideeën die onderaan de hiërarchische struc- tuur ontstaan, leiden uiteindelijk tot grote projecten die door het management worden gedragen. De status van die pro- jecten, dikwijls ontstaan uit kaizens, wordt na verloop van tijd steeds belangrijker en blijkt finaal een enorme financiële bespa- ring te kunnen zijn. Stefan Verhoeven blikt tevreden terug op wat hij de afgelopen tweeënhalf jaar bij Miele heeft bereikt: “De organisatorische structuur is veranderd en vaak ook de jobinhoud van de mede- werkers, wat heeft geleid tot een besparing van een half miljoen euro per jaar. De medewerkers zijn meer betrokken bij de orga- nisatie, de processen verlopen sneller en de consumenten zijn tevreden. Maar er valt nog steeds veel marktaandeel te winnen.” MVDS Onlangs lanceerde de Amerikaanse Kamer van Koophandel in België (AmCham Belgium) met ‘Year of logistics’ een initiatief dat het belang van de Amerikaanse bedrijven voor de Belgische logistieke sector moet onderstrepen. AmCham Belgium trapte zijn ‘jaar van de logistiek’ af met de publicatie van een onderzoek naar het logistieke belang van Amerikaanse bedrijven in ons land. Later dit jaar staan nog verschil- lende evenementen, bedrijfsbezoeken en vergaderingen van werk- groepen op het programma. “Voor heel wat Amerikaanse bedrijven vormt België de toegangspoort tot de Europese markt”, zegt Marcel Claes, chief executive bij AmCham Belgium. “Tegelijk fungeert België daarbij als een belangrijke hub in de internationale supply chain van Amerikaanse ondernemingen.” De logistieke branche is een onmisbare pijler van de Belgische econo- mie. Ze vormt een belangrijke bron van werkgelegenheid en economi- sche activiteit. Het is bovendien een sector die blijft groeien en waarin Amerikaanse en andere internationale bedrijven sleutelposities inne- men. “De sector blijft ten onrechte soms wat onder de radar”, stelt Mar- cel Claes, “ondanks zijn grote economische impact.” Met een omzet van 18,8 miljard euro is de logistiek in België goed voor 7,6% van het Amerikaan van Belgis AmChamBelgium stel Amerikaanse bedrijven beschouwen België bovenal als een goed uitgeruste, efficiënte en productieve toegangspoort tot de Europese markt. De Ameri- kanen hebben een behoorlijk aandeel in het succes van de Belgische logistieke sector. Tegelijk is er ook ruimte voor verbetering. De Belgische logistiek zou zich beduidend kunnen versterken door de aanwe- zige capaciteit beter te benutten.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=