BL_092018_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 10 VISIE D e laatste tijd worden we over- stelpt door berichten over inno- vatieve robotsystemen binnen magazijnen. Als schoolvoor- beeld noemt Robert van Ree het indrukwekkende geautomatiseerde maga- zijn in Shanghai van het Chinese JD.com, de tegenhanger van Alibaba. In dat maga- zijn vinden we onder ander shuttlesyste- men, pickrobots en robots om pakjes te transporteren. Samen zorgen die geauto- matiseerde systemen ervoor dat een deel van het assortiment volledig automatisch wordt afgehandeld. Wie bij het bekijken van al dat robotise- ringsgeweld vreest dat hij de boot aan het missen is, stelt Robert van Ree gerust. “Er wordt inderdaad veel over robotisering gesproken en een aantal bedrijven zijn er al effectief mee aan de slag. Toch geldt dat zeker nog niet voor de overgrote meer- derheid van de magazijnen. Om maar een voorbeeld te geven: op Mars rijden er meer robots rond dan er pickrobots in magazij- nen operationeel zijn. Zo’n negentig pro- cent van de magazijnen binnen Europa werkt nog steeds heel conventioneel met pickers en mobiele trucks. Slechts zeven procent is gedeeltelijk gemechaniseerd met conveyors en sorteerinstallaties en amper drie procent mag zich eigenaar van meer gesofisticeerde goods-to-per- son-concepten en/of robots noemen”, begint Robert van Ree. “Er is dus zeker nog voldoende tijd om op de trein te springen. Toch zou ik iedereen die een magazijn heeft aanraden om nu al de mogelijkheden onder de loep te nemen. ” Redenen om te robotiseren Een eerste reden daarvoor is dat – door de ontwikkelingen van de laatste jaren – robo- tisering steeds interessanter wordt. R. van Ree: “Volgens Wikipedia is een robot een apparaat dat automatisch complexe acties kan verrichten nadat het is gepro- grammeerd. Dat is in feite de oude defini- tie, want er wordt niets gezegd over kunst- matige intelligentie. Het is net die AI die robots steeds interessanter maakt. Door- dat heel wat robots zichzelf zaken kunnen aanleren, wordt de gebruikersvriendelijk- heid steeds groter en de implementatie- tijd steeds korter. Google combineert zelfs cloud robots en ‘deep learning’ om robots onderling kennis te laten uitwisselen, zodat ze nieuwe taken beter en sneller kunnen Wanneer wordt robotise binnen het warehouse in Robert van Ree geeft tips om de waarde In het voorgaande artikel maakten we al kennis met de ruime waaier aan bestaande robotsystemen. Blijft de vraag wanneer het zinvol en rendabel is om medewerkers door robots te vervangen. Robert van Ree, senior consultant logistics bij St. Onge Company, geeft ons alvast enkele richtlijnen mee. Daarbij wordt al snel duide- lijk dat robotsystemen weliswaar steeds interessanter worden binnen magazijnen, maar in veruit de meeste gevallen toch nog steeds naast de mens komen te staan. Robert van Ree, senior consultant logistics bij St. Onge Company: “Robots komen soms negatief in beeld omdat ze arbeidsplaatsen zouden inpikken. Je kunt je de vraag stellen in welke mate dat effectief waar is. Heel wat logistieke organisaties hebben nu al moeite om de nodige arbeidskrach- ten te vinden.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=