BL_092018_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 50 HANDLING grootte van de orders. Er staan 25 medewerkers, die over verschillende dienstenwerken, in voor de verwerking van de orderlijnen. Wat op voorraad moet liggen, wordt vanuit het hoofdkantoor in Japan geregeld. S. Konings: “In Japan worden de voorraadhoogte en -waarde vastgelegd, maar wij bepalen wel zelf hoe we onze magazijnen efficiënt kunnen inrichten aan de hand van ABC-analyses op de voorraadhoogte. Zo plaatsen we de A-artikelen – de veel gevraagde producten m.a.w. – vooraan, zodat we er gemakkelijk bij kunnen. De C-artike- len die veel minder populair zijn, belanden eerder achter in het magazijn.” De orders vanuit Japan of Duitsland, bijvoor- beeld, komen rechtstreeks in het WMS terecht en worden gefilterd op transporteur-, land- of klantniveau. Ze worden gecombineerd, zodat het aantal kan worden verwerkt en er efficiënt kan worden gepickt. Nadat alles is gesorteerd en verpakt, moet het order naar de klant worden vervoerd. Het transport is gedeeltelijk door Japan en gedeeltelijk door Ridderkerk vastgelegd. Ver- vangonderdelen worden door koeriers vervoerd. Hoewel Mitutoyo wereldwijd klanten heeft, ver- voert Yusen Logistics de artikelen maar zelden via luchtvracht. En daar is Sjaak Konings niet rouwig om: “Luchtvracht vraagt heel veel administra- tieve handelingen, dus zijn we blij dat we vooral binnen Europa of naar Rusland vervoeren. Mitu- toyo heeft in andere werelddelen vestigingen die onderdelen kunnen toeleveren. Zo heeft Amerika een eigen magazijn. Vandaar dat wij ons meer op Europa richten, maar af en toe vervoeren we ook wereldwijd.” Op het eerste gezicht lijken de activiteiten binnen Yusen Logistics vrij eenvoudig, waarbij er weinig toegevoegde waarde wordt gecreëerd. Maar het verschil met andere pick- en packoperaties ligt in de eisen van de klant. S. Konings: “De Japanse regelgeving is heel strikt en Mitutoyo volgt het hele proces nauwgezet op, van het moment dat artikelen hier binnenkomen tot we ze verpakt met de chauffeur meegeven. Het zijn hoogwaardige producten, vandaar dat de klant hoogwaardige eisen stelt aan de opslag en verpakking. De eisen zijn zo hoog dat er bij manier van spreken met de verpakte artikelen zou kunnen worden gevoetbald, zonder dat de artikelen er geschonden uitkomen. De controle op de processen is enorm. Toen we met de ope- raties van Mitutoyo begonnen, waren hier een aantal Japanners op bezoek die alle handelingen op de voet volgden. Af en toe is er een audit. Zo vlogen er een paar maand geleden veertig Japanners over om te kijken of de operaties nog steeds volgens de regels verlopen. Die hoge eisen maken het proces wel extra interessant.” Aandacht voormedewerkers Mitutoyo is tevreden over de samenwerking met Yusen Logistics in Ridderkerk en wil op termijn nog meer operaties naar dat magazijn overbren- gen. Yusen Logistics stelt zich dan ook niet tevre- den met de geautomatiseerde rollenbaan en zou er graag een uitbreiding aan koppelen. Daarnaast heeft de logistiek dienstverlener al in elektrisch verstelbare tafels geïnvesteerd, zodat medewer- kers op een meer ergonomische manier kunnen werken. Die extra aandacht voor medewerkers is trou- wens van cruciaal belang, gezien de krapte op de interim- en arbeidsmarkt. Yusen Logistics let er daarom op dat er voldoende afwisseling is in taken, iets wat de medewerkers elke ochtend op het planningsbord met foto’s kunnen zien. Af en toe worden de medewerkers beloond, zodat ze zich met plezier flexibel opstellen. En die flexibili- teit moet volgens Sjaak Konings van twee kanten komen: “Zo was er een medewerker die vroeger naar huis wou omdat hij een belangrijke voet- balwedstrijd van zijn favoriete ploeg wou bekijken. Dat was in de planning heel moei- lijk te regelen, maar toch heb ik ermee inge- stemd, waardoor ik er de volgende dag een extra gemotiveerde medewerker bij had.” Sjaak Konings is erg tevreden over de inves- tering in de geautomatiseerde rollenbaan. “Maar het kan altijd nog beter”, meent hij. “Ik wil ’s ochtends de knop kunnen aanzet- ten zonder de rest van de dag nog naar het systeem te hoeven omzien. Voorlopig zijn we nog niet zover, maar dat zit er wel aan te komen.” MVDS Mitutoyo is tevreden over de samenwerkingmet Yusen Logistics in Ridderkerk en wil op termijn nogmeer operaties naar dat magazijn overbrengen. Yusen Logistics stelt zich dan ook niet tevredenmet de geautoma- tiseerde rollenbaan en zou er graag een uitbreiding aan koppelen. Daarnaast heeft de logistiek dienstver- lener al in elektrisch verstelbare tafels geïnvesteerd, zodat medewerkers op eenmeer ergonomische manier kunnen werken.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=