VCM_102018_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 18 OMNICHANNELLOGISTIEK H et onderzoek kwam er na een oproep van Innoviris, het Brus- sels Instituut voor Onderzoek en Innovatie, dat een beter beeld wil krijgen van de commerciële aan- trekkelijkheid van Brussel en zijn periferie. Als antwoord lanceerde de interdisciplinaire onderzoeksgroep MOBI, wat staat voor Mobi- lity, Logistics & Automotive Technology Rese- arch Centre, het onderzoeksproject ‘Locatie- analyse voor omnichannelretail en distributie in Brussel’. Dat werd door prof. Lieselot Vanhaverbeke en prof. Cathy Macharis, de twee promotoren van het project, gecoördineerd. “Aan de ene kant wordt internetshoppen almaar popu- lairder, aan de andere kant waren er drie jaar geleden – toen we het project zijn gestart – diverse belangrijke bouwaanvragen voor shoppingcentra in en rond het Brusselse. Het leek ons interessant om te bestuderen hoe beide tendensen met elkaar te rijmen vallen”, aldus Cathy Macharis, die als professor aan de VUB en medeoprichter van MOBI het project ondersteunde. Het onderzoek bestond uit drie luiken, waarbij de belangrijkste stakeholders in het omnichan- neltraject werden meegenomen. Het eerste luik omvatte een bevraging bij consumenten binnen Brussel en de periferie, goed voor de negentien gemeenten van het Brussels Hoofd- stedelijk Gewest en daarrond. In een tweede luik werd bij een aantal retailers die in het Brus- selse actief zijn, gepolst naar hun locatie- en distributiestrategie. Tot slot kregen een aantal logistieke dienstverleners de vraag hoe zij de huidige tendensen meenemen in hun strategie. Klantengedrag per productcate- gorie In het eerste luik kregen Brusselse consumen- ten van 18 tot 65 jaar oud een uitgebreide vra- genlijst. In totaal werden 825 enquêtes volledig ingevuld. Een deel van die vragenlijst bestond uit een keuze-experiment. Consumenten kre- gen voor drie productcategorieën vragen rond de laatste keer dat ze een product uit die categorie hadden aangekocht. Een paar schoe- nen vertegenwoordigde de categorie van de fashionproducten, daarnaast werd gepolst naar de laatste aankoop van smartphone, tablet of computer en de derde categorie was die van de dagelijkse boodschappen. Ondanks de snelle opmars van e-commerce, blijkt het gros van de Brusselse consumenten hun producten nog steeds in een fysieke win- kel te kopen. Wat de fashionproducten betreft, gaf 30% aan ze online gekocht te hebben, 44% kocht ze in de centrale winkelstraten en 26% in de periferie. Dat is meteen ook het type pro- ducten dat het vaakst online wordt gekocht. Elektronica werd minder vaak online aange- schaft (20%). Ook hier kocht een groot deel dat type producten in het centrum (46%) en 34% in de periferie. Niet verwonderlijk is dat de dage- lijkse boodschappen het minst online worden geshopt. Toch ligt dat percentage in de stad intussen al op 7,5%, wat erop wijst dat dit type internetaankopen toch stilaan ingeburgerd raakt. De meerderheid (zo’n 62%) doet die aan- kopen in het centrum en 31% in de periferie. Daarnaast vroegen de onderzoekers voor dezelfde drie productcategorieën welk belang ze hechten aan het levermoment, leversnel- heid, leverkosten, leverplaats en het retourbe- Aandachtspunten omnichannelstrat MOBI onderzoekt impact van omnicha Omnichannelretail biedt bedrijven nieuwe opportuniteiten maar brengt tegelijk ook grote uitdagingen met zich mee. Retailers moeten dan ook goed nadenken over de koers die ze op dat vlak willen varen. Daarnaast moeten ook logistieke dienstverleners zich wapenen om aan de nieuwe eisen te voldoen. Om met name de impact van omnichannelretail op stedelijke omgevingen te bestuderen, deed de MOBI-onderzoeksgroep aan de Vrije Universiteit Brussel uitgebreid onderzoek naar het huidige gedrag van consumenten in het Brusselse en het antwoord dat retailers en logistieke dienstverleners daarop (willen) geven.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=