VCM_102018_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 6 VISIE M eerdere deelladingen bun- delen tot vol geladen vracht- wagens, dat is het basis- principe achter horizontale transportsamenwerking in de supply chain. Op die manier kunnen zowel kilometers als kosten worden bespaard. Om dergelijke initiatieven aan te moedi- gen, werden binnen het NexTrust-project (zie kader) diverse projecten in dit kader opgezet. Tijdens een van die projecten sloegen ijsproducent Ysco, aardappelproducten- specialist Agristo en diepvriesgroentepro- ducent Greenyard de handen in elkaar. Zes maanden lang bundelden de drie bedrijven hun diepgevroren leveringen aan gezamenlijke bestemmingen in Duits- land en vooral Oostenrijk. Met als doel het aantal LTL-verschepingen (Less than Truck Load) te verlagen en het aantal FTL-zen- dingen (Full Truck Load) te verhogen. “Vanuit onze fabrieken beleveren we 25 Europese landen (zie ook kader). Een groot deel daarvan zijn deelladingen. Die zen- dingen samenbrengen met die van andere partijen brengt dan ook grote voordelen met zich mee”, vertelt Peter Dehamers. Een belangrijke motivatie voor Ysco om in het NexTrust-project te stappen, is wel de groeiende druk van klanten. Peter Dehamers: “Steeds vaker willen zij dagelijkse leveringen in plaats van de gebruikelijke wekelijkse aanleverfrequen- ties omdat ze kostbare magazijnruimte willen uitsparen. De grote uitdaging voor ons als producent van temperatuurge- controleerde goederen bestaat er dan ook in voor die kleinere leverhoeveelhe- den korte leadtimes te garanderen, en dat tegen kosten die vergelijkbaar zijn met die van grote, minder frequente leverin- gen. Daarbij komt dat wij opereren binnen een duurdere en complexere omgeving dan voedselproducenten die geen koeling nodig hebben, wat efficiënt werken nog belangrijker maakt.” Bovendien is Ysco al langer bezig met hori- zontale samenwerking. “Met Greenyard Samen sterk in Ysco legt focus op horizontale sam Dat horizontale samenwerking in de keten grote voordelen kan opleveren, is allang geen geheim meer. Toch komen initiatieven in die richting maar met mondjesmaat van de grond. Heel vaak vormen praktische overwe- gingen en een gebrek aan vertrouwen een struikelblok. Binnen het Europese NexTrust-project nam Ysco samen met Agristo en Greenyard de proef op de som. Na de positieve resultaten van dit project, wil de organisatie ver- dere stappen in die richting zetten, hoewel ook hier nog hordes te nemen zijn. Een verhelderend gesprek met Peter Dehamers, manager Outbound Logistics Ysco. Peter Dehamers, manager Outbound Logistics Ysco: “De grote uitdaging voor ons als producent van temperatuurgecontroleerde goederen be- staat er in voor kleinere leverhoeveelheden korte leadtimes te garanderen, en dat tegen kosten die vergelijkbaar zijn met die van grote, minder frequente leveringen.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=