BL_112018_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 10 11 SUPPLY CHAIN PLANNING SUPPLY CHAIN PLANNING B U S I N E S S L O G I S T I C S - N O V E M B E R 2 0 1 8 of concept dat we met Bluecrux hebben opge- zet, gaan we na of we intelligentie kunnen halen uit onze data met LightsOutPlanning. Nu hebben we gefocust op een klein stukje van de lead time, de ‘quality release tijd’, de tijd tussen de productie van een pallet en de vrijgave door de kwaliteitsafdeling Maar op termijn willen we ook meer informatie verza- melen over de totale lead time, weten wan- neer een productie order werd gepland, wan- neer het geplande order werd aangemaakt, wanneer het richting een process order ging, wanneer het werd afgevuld, wanneer het uit- eindelijk werd vrijgegeven en zelfs wanneer het uit het magazijn naar de eindbestemming is vertrokken.” Quality release tijd als proof of concept Voordat een Alpro-product in de rekken van de supermarkt belandt, heeft het al een hele weg afgelegd. Alpro is vooral gekend van de producten op basis van sojabonen, maar er worden sinds geruime tijd ook andere plant- aardige grondstoffen zoals amandelen en hazelnoten verwerkt. Als we kijken naar het productieproces van sojadrink wordt er op basis van de bonen een geformuleerd product gemaakt, het halffabrikaat. Dit wordt uitein- delijk verpakt op één van de talrijke afvulma- chines. Een aantal dagen nadat het product wordt verpakt, controleert de kwaliteitsafde- ling of de pallets kunnen worden vrijgezet. Er wordt gecontroleerd of de smaak goed zit, maar ook of het product correct werd verpakt. Wanneer een deel van een productie niet op het voorziene tijdstip vrijkomt omwille van extra controles, kan dit worden opgevangen met een veiligheidsvoorraad. Die voorraad is berekend op basis van de lead time, hoelang het duurt tussen een planningsbeslissing nemen en dit volume beschikbaar hebben in het magazijn. Vandaar het belang om deze lead time in kaart te brengen, zodat de veilig- heidsvoorraad ook gekend onder target stock correct kan worden bepaald. Het is meteen duidelijk waarom Alpro met LightsOutPlanning in de proof of concept, genaamd LeadTime ForMore, op de quality release tijd focust. De producent wil weten hoeveel producten per productgroep en -type na controle op de voorziene tijd worden vrij- gegeven en hoeveel er vertraging oplopen. Als er afwijkingen zijn tussen theorie en prak- tijk, dan moeten de parameters logischerwijs worden aangepast. Peter Decroos: “Je kunt wel parameters ingeven op basis van de theorie, maar de realiteit zegt vaak iets anders. In SAP zitten heel wat trans- actionele data (die de werkelijkheid reflec- teert) en statische planning parameters, maar die zijn niet met elkaar gealigneerd.” In SAP krijgt een product de status ‘Q’ van qua- lity na productie. Na een aantal dagen kan het product door de kwaliteitsafdeling worden vrijgegeven, waarna een medewerker actief de status ‘Q’ moet weghalen. Zolang een pro- D e keuze aan potjes yoghurt of verse drinks in het koelschap van de supermarkt is haast eindeloos. We pikken er ons favoriete merk met bijhorend smaakje uit en contro- leren nog even de houdbaarheidsdatum. Als we kunnen kiezen tussen een potje dat nog twee weken houdbaar is of eentje dat binnen de week op moet, dan kiezen we voor het langst houdbare van de twee. De boodschap aan de producent is dan ook duidelijk: zorg ervoor dat je producten zo vers mogelijk in de winkel komen te liggen. Dat een uitgekiende planning daarbij van levensbelang is, merken ze ook bij Alpro, waar ze de Plus-versie van de supply chain planningstool van OM Partners (OMP Plus) aan het implementeren zijn. De operationele planning is intussen al live, de opstart van de Sales & Operations omgeving staat nog voor eind dit jaar op de agenda. Om de planning van de afgewerkte producten te optimaliseren en finaal betere beslissingen te kunnen nemen, moet OMP worden gevoed met de ‘target stock’. Die parameter wordt berekend op basis van het ‘service level’, de ‘vraag onzekerheid’ en de ‘lead time’. Deze eerste twee worden van dichtbij opgevolgd, maar de daadwerkelijke lead time en de qua- lity release tijd in het bijzonder is iets waarop Alpro weinig zicht heeft. Om er grip op te krijgen, werkt Alpro sinds het najaar van 2017 samen met Bluecrux, een sup- ply chain en operations consulting bureau dat het digitale platform LightsOutPlanning heeft ontwikkeld, een platform om aan digitale sup- ply chain planning te doen. Peter Decroos, Int. Planning Process and Tools Manager, legt uit wat de bedoeling is van de samenwerking met LightsOutPlan- ning: “Ons ERP-systeem – SAP – bezit gigan- tisch veel transactionele data. Helaas slagen we er niet in op een eenvoudige manier infor- matie uit die database te halen. Met het proof Alpro plant z’n plantaardig alternatief optimaler in LightsOutPlanning speurt data af op zoek naar werkelijke quality release tijd Voor verse producten telt elk uur. Want hoe verser het product in de winkel terechtkomt, hoe beter. Alpro, pro- ducent van plantaardige alternatieven voor zuivelproducten kan daarvan meespreken. Het bedrijf wil meer visibiliteit op zijn netwerk en zoekt naar mogelijkheden om optimaler te kunnen plannen. Daarvoor werkt het samen met LightsOutPlanning, het digitale supply chain planningsplatform van Bluecrux. Als ‘proof of con- cept’ werd de ‘quality release tijd’ geanalyseerd, wat resulteerde in inzichten in de werkelijk waarde en varian- tie van deze parameter, en daaruit volgend méér accurate safety stock berekeningen. Daarnaast werden ook operationele verbeterpunten geïdentificeerd. Er bleek bijvoorbeeld een significant tijdsverschil tussen een product dat in de fabriek in Wevelgem wordt geproduceerd en datzelfde product dat in Kettering (VK) wordt gemaakt. Alpro is er dan ook van overtuigd dat er nog meer intelligentie uit zijn data kan worden gehaald. Peter Decroos, Int. Planning Process and Tools Manager: “Het kan voorkomen dat bepaalde afde- lingen lokale procesoptimalisering verwezenlijken, maar dat die nadelig blijkt voor andere departe- menten, zoals voor planning.” Zuivelproducent Alpro uit Wevelgemwenste meer visibiliteit op zijn netwerk en ging daaromop zoek naar mogelijkheden omoptimaler te kunnen plannen. Dit gebeurt numet LightsOutPlanning, het digitale supply chain planningsplatform van Bluecrux.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=