201901Business Logistics

W W W . V A L U E C H A I N . B E 10 LEAN MANAGEMENT W e noteren 1954 wanneer manage- mentgoeroe Peter Drucker de term Management By Objectives (MBO) voor het eerst gebruikt in zijn boek ‘The Practice of Manage- ment’. MBO is een managementmodel dat de prestaties van een organisatie probeert te ver- beteren door doelen te stellen waar zowel het management als de medewerkers achterstaan. De theorie gaat ervan uit dat wanneer je wordt betrokken bij de opmaak van doelen en actie- plannen, je wordt aangemoedigd om je ervoor in te zetten. Meer dan een halve eeuw later is het gedachte- goed bij veel bedrijven nog steeds springlevend, zo ook bij Dana. Het Amerikaanse bedrijf produ- ceert transmissiesystemen voor vier sectoren: lichte voertuigen, commerciële voertuigen, voer- tuigen in de industriële sector en zogenaamde off-highway voertuigen. Tot die laatste sector behoren voertuigen die worden ingezet in de constructie, de landbouw, de mijnbouw en mate- rial handling. Die transmissiesystemen worden onder meer ver- vaardigd in de vestiging van Dana in Brugge waar Luc Donckers al zeven jaar kwaliteitsmanager is. Hij gebruikt er MBO als kapstok om de kwaliteit van het internationale bedrijf te meten. “Zonder MBO zou ik verloren zijn, in gelijk welk bedrijf”, stelt hij. “Als we doelen vooropstellen, moeten we ook kunnen opvolgen of ze worden gehaald. We moeten de doelen dan ook kunnen onderverde- len in aspecten diemeetbaar zijn.” MBO-principes inde praktijk Management By Objectives omvat vijf belangrijke onderdelen. Om te beginnen worden doelstel- lingen bepaald die voor de hele onderneming gelden. Ze worden afgeleid van de missie en visie van het bedrijf. Bij Dana zijn de voornaamste para- meters veiligheid, de EBIT (earnings before inte- rest & tax), de leverbetrouwbaarheid en het aantal producten en diensten dat niet aan de eisen van de klant voldoet, uitgedrukt in PPM (parts per mil- lion). De tweede stap bestaat erin die doelen voor de organisatie te vertalen naar doelstellingen voor de medewerkers. Wat de kenmerken van de doel- stellingenmoeten zijn, drukt Peter Drucker uit aan de hand van het acroniem SMART, wat staat voor Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdsgebonden. Ten derde moetenmedewerkers worden betrok- ken in de bepaling van de doelen. Het geeft hen meteen een grotere motivatie om de doelen na te streven. Het vierde onderdeel is gekoppeld aan het derde, want medewerkers worden geëvalueerd. Kwaliteit is priori Kwaliteitszorg bij Dana past Manage Bij Dana Belgium in Brugge staat Luc Donckers in voor de kwaliteit. Zijn stokpaardje daarbij is Management By Objectives, een theorie die al meer dan vijftig jaar oud is. En toch is het nog steeds een belangrijke tool die erop staat dat doelstellingen worden gemeten en beheerd, iets wat volgens Luc Donckers in elke afdeling tot verbeteringen kan leiden. Kwaliteitsmanager Luc Donckers: “Zonder MBO zou ik verloren zijn, in gelijk welk bedrijf. Als we doelen vooropstellen, moeten we ook kunnen opvolgen of ze worden gehaald.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=