201901Business Logistics

W W W . V A L U E C H A I N . B E 24 DISTRIBUTIE singen te gaan aanbieden. Daarop sluiten ook de oplossingen om vervoersmiddelen beter te beladen aan. 3. Concurrentie van over de grens De belangrijkste concurrentie voor onze start-ups komt vanuit Nederland en Duits- land. Vooral het wettelijke kader rond e-commerce, werklasten en nachtarbeid heeft ons land stokken in de wielen gesto- ken en doet dat nog steeds. Hier liggen mogelijke antwoorden vooral bij de over- heid. 4.Concurrentievangrotespelers Op dit vlak snijdt voor start-ups het mes aan twee kanten. Enerzijds zijn internationale grote spelers soms prospecten, anderzijds zijn ze vaak concur- renten in hun eigen markt- of technologieseg- ment. “Het kan bijvoorbeeld best gebeuren dat bedrijven met grote financiële middelen en een grotere naamsbekendheid, zoals Airbus, plots een soortgelijke oplossing gaan aanbieden en ons van de kaart vegen”, illustreerde droneleverancier Uni- fly tijdens de gesprekken. “Daarnaast ontwikkelen grote logistieke partijen zoals H.Essers en Gosseli Logistics bijvoorbeeld hun eigen track & trace- en datasharing-oplossingen om hun business te opti- maliseren”, aldus Philippe Rangoni. 5.Typischeuitdagingenvoorstart-ups Voorts stelt meer dan de helft van de start-ups dat hun grootste uitdaging erin bestaat de financiële middelen en de toegang tot kapitaal te vinden (zie figuur 1). Ook dat het merk van de concurrentie vaak sterker is, baart start-ups zorgen. Blikophet buitenland Logistieke start-ups zijn heel actief in het buiten- land, en dan met name in Europa en de aangren- zende landen. Maar liefst twee derde van de start- ups genereert momenteel al een wezenlijk deel van zijn inkomsten in het buitenland. Het grootste part (28,6%) haalt tot 25% van zijn inkomsten van over de grens, voor 19% is dat tussen de 25 en de 50%. Een niet onbelangrijk deel (19%) genereert een nog groter deel van zijn omzet niet binnen België. Het gros opereert overigens rechtstreeks in het buitenland vanuit België (81%), zonder dat daar een lokaal dochterbedrijf of kantoor aan te pas komt. “Een nadeel – maar meteen ook een voor- Stefan Thijs, customer journey expert bij ING Bel- gië: “Er is natuurlijk de technologische uitdaging, maar het probleem dat concurrerende bedrijven hun data niet altijd willen prijsgeven staat nauwe samenwerking vaak nog meer in de weg.” Midden- en Zuid-Amerika Canada India China Italië Andere Midden- en Oost-Europa Verenigde Staten Spanje Duitsland Luxembourg Azië (exclusief China) Scandinavië Verenigd Koninkrijk Nederland Frankrijk 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% FIGUUR 2 In welke landen is je start-up actief? Geen Australië Midden- en Zuid-Amerika India China Zuidoost-Azië Afrika Verenigd Koninkrijk Scandinavië Azië (exclusief China en India) Noord-Amerika Buurlanden van België Europa 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% FIGUUR 3 Naar welke regio denkt je start-up de komende jaren uit te breiden?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=