VCM_122018_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 6 VISIE O p dit moment is er een serieuze evolutie aan de gang. Terwijl de afgelopen jaren druk met big data werd geëxperimenteerd, lijkt die experimenteerfase stilaan achter de rug. Bedrijven passen big data nu op de realiteit toe, met de bedoeling er resultaat uit te halen. De Nederlandse bank ABN Amro, bij- voorbeeld, zette onlangs het data science cen- trum stop waar ze een aantal jaren big data experimenten uitvoerden. In de plaats werd een nieuw datalab opgericht waar medewer- kers bewuster met big data aan de slag gaan. Zo evolueert een bedrijf stilaan richting een datagedreven organisatie, een organisatie die heel veel met haar gegevens kan doen. Bert van der Zee, data scientist en consultant bij Novalinq: “Een stapje verder is in feite arti- ficiële intelligentie. Daarbij laat je bepaalde bedrijfsprocessen die op dit moment door mensen worden uitgevoerd, helemaal aan een machine over. Big data gaat over data-analyse, artificiële intelligentie gaat over automatische processen.” Laat ons even terugkeren naar het begin. Big data beperkt zich niet tot de gegevens die we terugvinden in onze administratieve en finan- ciële systemen, in onze webshop of in ons CRM-systeem (customer relationship manage- ment). Die traditionele, gestructureerde gege- vens maken gemiddeld slechts 30% van alle data in een bedrijf uit, maar aangezien we er continu mee werken, kunnen we ervan uit- gaan dat ze wel van goede kwaliteit zijn. Maar we spreken pas over big data als we ook gege- vens uit bijvoorbeeld e-mails, vergaderversla- gen, forums, sociale media, enz. meenemen. Punt is dat het gaat om een gigantische hoe- veelheid aan gegevens die niet gestructu- reerd zijn en waarvan we niet precies weten wat ermee aan te vangen. En toch kunnen we uit die gegevens ontzettend veel informatie halen, al is die informatie indicatief en niet exact. Bert van der Zee: “Stel, een modebedrijf brengt een nieuwe broek op de markt en na één maand blijkt uit de traditionele gegevens dat het er 10.000 van heeft verkocht. Dan zou je als bedrijf geneigd zijn voor de volgende maand opnieuw 10.000 stuks te produceren, want de verkoop verloopt goed. Uit informatie op een forum blijkt echter dat kopers ontevre- den zijn over de broek: na twee wasbeurten verbleekt de kleur en ze scheurt gemakkelijk. Big data tonen hier dus aan dat de beleving Big data? Start small. Voor- en nadelen van big data voor bedrijven In de loop van de jaren genereert een bedrijf gegevens, veel gegevens. Over gegevens wordt vaak gezegd dat ze de nieuwe olie zijn, iets heel waardevols. En dus willen bedrijven uit hun gegevens waarde halen. Maar hoe beginnen we daaraan? Welke risico’s brengt het met zich mee? En is het voor elk bedrijf wel noodzakelijk om met data bezig te zijn? Data scientist Bert van der Zee legt uit wat het nut van data-analyse is en geeft tips voor wie ermee wil starten. Bert van der Zee, data scientist en consultant bij Novalinq: “Als het je lukt om traditionele gege- vens te combineren met big data, dan kun je een heel krachtig bedrijf worden.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=