2019_05_VCM_LR_Aangepast

W W W . V A L U E C H A I N . B E 24 ARTIFICIAL INTELLIGENCE D at de logistieke uitdagingen steeds groter worden, zal niemand ont- kennen. Veel heeft te maken met de opkomst van e-commerce en omnichannelstrategieën, die dwin- gen om na te denken over een torenhoge ser- vice tegen zo laag mogelijk kosten. Bovendien waaien die hoge verwachtingen ook naar de b2b-business over, denken we maar aan de spare parts business. Tegenwoordig is óf kos- tenefficiënt óf snel zijn niet meer voldoende, het moet allebei. Voeg je bijvoorbeeld decen- trale magazijnen aan een centraal magazijn toe om sneller te kunnen leveren, dan zal je die dus uiterst kostenefficiënt moeten behe- ren. Voor AI kunnen zulke zaken een mooie uitdaging vormen. Wat transport in het bijzonder betreft, moeten we bovendien de CO2-uitstoot binnen de per- ken zien te houden. Prof. Robert Boute: “De laatste jaren is de CO2-uitstoot met één procent gedaald. Maar willen we de doelstellingen van het klimaat- akkoord van Parijs halen, dan moeten we die met acht procent verminderen. We moeten dus nog een tandje bijsteken. Dat geldt in het bijzonder voor de logistieke sector, die van- daag verantwoordelijk is voor acht à tien pro- cent van de uitstoot. Dat is ook de enige sector waar de CO2-uitstoot nog steeds in stijgende lijn zit. Als wij daar zelf niets aan doen, dan zal de overheid ons daar ons wel toe dwingen, via taksen bijvoorbeeld. En dat zal nog meer aan de marges knagen.” Eén mogelijkheid om specifiek op die laatste eis in te spelen, is synchromodaal transport. Daarbij wordt vrachtwagentransport binnen een hybride structuur gecombineerd met het spoor of binnenvaart. “Mooi in theorie, maar in de praktijk komt synchromodaal transport maar moeilijk van de grond”, meent prof. Robert Boute. “Een belangrijke reden daarvoor is dat er geen eenvoudige vuistregels zijn om te beslissen wanneer we best welke modus Hype of techniek met Kan artificiële intelligentie struikelblokken in Geen dag gaat voorbij zonder dat we met begrippen als artificiële intelligentie en deep learning om de oren worden geslagen. Toch weten velen onder ons nog niet wat dat precies inhoudt, laat staan wat AI binnen sup- ply chain management kan betekenen. Tijdens Supply Chain Innovations in Antwerpen kregen we tekst en uit- leg van professor Robert Boute, professor supply chain management aan de KU Leuven en Vlerick Business School, en Joren Gijsbrechts, PhD student aan de KU Leuven. Zij lichtten voor ons de verschillende soorten AI en hun potentieel binnen logistieke omgevingen toe. Daarbij bleek met name deep reinforcement learning wel eens de sleutel te kunnen worden als het op het oplossen van complexe logistieke problemen aankomt. Professor Robert Boute, professor supply chain management aan de KU Leuven en Vlerick Business School: “Als je met deep reïnforcement learning van wal wil steken, is het allerbelang- rijkste om data te hebben. Zorg er dus voor dat je datastructuren op orde zijn en dat je weet hoe je de data moet interpreteren.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=