BL_08092019_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 28 DOSSIERWAREHOUSE MANAGEMENT I n deze geglobaliseerde en gedigitaliseerde wereld zijn de uitda- gingen in de supply chain groter dan ooit tevoren. Flexibiliteit, digitalisering en operationele efficiëntie zijn slechts een greep uit de sleutelbegrippen binnen elke goederenstroom. Het zijn doel- stellingen die je enkel verwezenlijkt met een optimale warehou- sing op maat van alle toekomstige noden. “Dat verhaal geldt voor elk type onderneming: van een globale speler met honderden medewer- kers tot de kmo die op kleinere schaal opereert”, meent Eric Vanden- bussche. “Wie erin slaagt zijn supply chain optimaal uit te bouwen, boekt een wezenlijk concurrentieel voordeel.” Audit als evaluatietool Logflow brengt door middel van een audit de bestaande bedrijfspro- cessen in kaart. “We analyseren de huidige manier van werken en de stromen die binnen een onderneming circuleren. Dat resulteert in een scoreblad van de huidige aanpak, een overzicht van de moge- lijke verbeterpunten en de daaraan gekoppelde efficiëntiewinst”, luidt het. De klant beslist zelf of hij met dat auditrapport verder aan verschillende vormen. “We bouwen nu een machine die ook zulke pro- ducten efficiënt kan wikkelen”, klinkt het. “Tijdens het wikkelen zorgen we voor een constante spanning op de folie, waardoor het pakket niet beschadigd kan raken. Zo willen we bijvoorbeeld e-commercebedrij- ven in staat stellen om producten veilig te verpakken op een duurzame en betaalbare manier. Met een andere machine kunnen we voor elke bestelling ook de meest geschikte doos uit karton snijden.” Oplossingen voor last mile delivery Ook de zogenaamde last mile delivery is een topic dat het labo bezig- houdt. Zo stelden de onderzoekers tijdens de rondleiding een proto- type van een nieuwe cargofiets voor. De driewieler kan ladingen tot 200 kilogram vervoeren. Dat prototype kwam er op vraag van enkele koe- riers. Prof. M. Juwet: “De cargofiets maakt het mogelijk om een ganse europal- let op een ergonomische manier mee te nemen. De laadvloer kan tot op de grond worden geladen en in de wielen zitten motoren, die syn- chroon meedraaien met de elektrisch aangestuurde fiets. Op die manier willen we ervoor zorgen dat professionele koeriers dit soort werk tot aan hun pensioen kunnen blijven uitvoeren. Het gaat hier weliswaar om een prototype dat we nog moeten bijschaven, maar in de markt zien we duidelijk interesse voor dit soort oplossingen. Daarnaast heb- ben we met de Vlaamse firma Addax Motors gewerkt aan de ontwik- keling van lichte elektrische voertuigen voor stadsdistributie.” Voor de toekomst heeft prof. Juwet nog heel wat ideeën op het schap liggen. “Het grote probleem is mensen te vinden die al die ideeën vorm kunnen geven. Elk jaar studeren hier honderd industrieel ingeni- eurs elektromechanica af. Door de grote vraag in de markt hebben zij evenwel vaak al werk lang voor ze afgestudeerd zijn. Dat zorgt ervoor dat we maar weinig doctoraatsstudenten overhouden. Maar de vraag naar onze bijdrage vanuit de industrie is heel groot. Dat onderstreept de bestaansreden van ons nieuwe labo. Met alle knappe knoppen die we kunnen krijgen, willen we het labo de komende jaren dan ook ver- der uitbouwen.” TC Het L-iTL werkt aan eenmachine die kleine productenmet verschillende vormen efficiënt kan wikkelen. Tijdens het wikkelen wordt gezorgd voor een constante spanning op de folie, waardoor het pakket niet beschadigd kan raken. Supply chai ook voor de Logflow breidt portfo Wanneer we de cases lezen over warehouse optima- lisering en automatisering gaat het meestal over grote bedrijven met enorme warehouses. Iedereen komt nu eenmaal graag naar buiten met zijn groot- ste en meest complexe project. Ook Logflow presen- teerde de afgelopen decennia een indrukwekkende referentielijst. Maar de logistieke consultant ziet ook veel mogelijkheden tot efficiëntiewinst bij de ambiti- euze kmo. Om daarop in te spelen ontwikkelde zaak- voerder Eric Vandenbussche met zijn team een light- versie van zijn audit en masterplan. Laagdrempelig voor de kmo’s die op die manier kunnen profiteren van de schat een kennis die Logflow tijdens zijn vele projecten opbouwde.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=