BL_08092019_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 6 VISIE O nder de noemer ‘Logistics Game On’ konden de aanwezige profes- sionals, docenten en studenten logistiek twee van de negen gede- monstreerde games ook uitprobe- ren (zie kaderstuk). Want net daarin schuilt de grote kracht van games: dat je het zelf daad- werkelijk kunt doen en aan den lijve kunt erva- ren of beleven. Meer dan een spel Maar eerst was er dus die inleiding door pro- fessor Lukosch, die al enkele jaren aan het hoofd staat van het Delftse Gamelab. “Daar gebruiken we games om nieuwe inzichten te verwerven, om mensen en organisaties te helpen bij hun besluitvormingsprocessen, bij leertrajecten, trainingen, enzovoort”, ver- telt ze. “En we zoeken er ook uit hoe je een game moet maken of opbouwen om een bepaald effect te sorteren of een specifiek doel te bereiken.” Want serious games – de term zegt het zelf – dienen nu eenmaal een ander primair doel dan louter vermaak. Inzicht verwerven en trainen of opleiden zijn maar twee mogelijke doelen. Zo kunnen hr-professionals serious games ook aanwen- den om kandidaten te werven en te selecte- ren. “Die brede waaier aan gaming-aspecten en -toepassingen, dat is waar wij in eerste instan- tie wetenschappelijk onderzoek naar verrich- ten”, vervolgt de professor. Maar games zijn meer dan alleen een onderzoeksvoorwerp voor haar en haar team van onderzoekers. “Wij gebruiken games ook als onderzoeksme- thode, om te kijken hoe mensen zich gedra- gen en welke besluiten ze in een bepaalde situatie of omgeving nemen, bijvoorbeeld binnen het domein van transport en logis- tiek. Waarna we de opgedane kennis ook weer aan dat onderzoeksdomein terugge- ven.” Spelen met toekomst Als het op het gebruik van serious games aankomt, is de sector van transport en logis- tiek meer dan ooit vragende partij. En daar zijn ook hele goede redenen voor, aldus pro- fessor Lukosch: “Het is een sector die de laat- ste twintig jaar meer dan 600 procent groei heeft gekend. Dat brengt vanzelfsprekend ook heel wat uitdagingen met zich mee.” Zo is het nog maar de vraag of de sector dat hoge groeiritme wel kan aanhouden. De onzekerheid over de toekomst is bijzonder groot en veel vragen blijven voorlopig onbe- antwoord. “Blijven bedrijven in China produ- Met een game leer je Serious gaming pakt uitdagingen Spelenderwijs leren: ook de sector van transport en logistiek loopt er in toenemende mate warm voor. Dat bleek opnieuw tijdens de tweede editie van het Serious Gaming Congres. Dit initiatief van TKI Dinalog, het Nederlandse kennis- en innovatieplatform voor de logistiek, lokte ruim 130 enthousiaste deelnemers naar de Breda University of Applied Sciences, medeorganisator van het congres. “Maar omgekeerd is de logistieke sec- tor ook een interessant werk- en onderzoeksveld voor iedereen die met serious games bezig is”, stelt professor Heide Lukosch van de Technische Universiteit Delft, die het evenement inleidde. Professor Heide Lukosch, Technische Universiteit Delft: “De logistieke sector is een interessant werk- en onderzoeksveld voor iedereen die met serious games bezig is.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=