2019_10_VCM_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 36 WAREHOUSING R. Megens: “In dat gebied picken we vanaf de locaties op grondniveau. In de locaties daar- boven liggen de pallets voor aanvulling van de pickvoorraad, de close-to-fill-voorraad. Als een picklocatie leeg is, hoeven we dus niet eerst te wachten op een pallet uit het oude smallegan- genmagazijn, dat nog steeds als bulkmagazijn dienstdoet.” Elke orderpicker in dit gebied is uitgerust met een headset en een orderpicktruck, die vier rolcontainers tegelijk kan meenemen. Via de headset geeft het WMS instructies aan de orderpickers. Wat is de volgende picklocatie? Hoeveel artikelen moeten worden gepickt? En voor welke rolcontainer zijn ze bestemd? R. Megens: “Ook in dit gebied is elke lading- drager toegewezen aan één winkel of aan een batch met internetorders. Alleen is die lading- drager geen kunststof bak, maar een rolcon- tainer. Als de rolcontainers vol zijn, brengt de orderpicker de rolcontainers met winkelorders direct naar het juiste klaarzetvak op de expe- ditievloer. Rolcontainers met internetorders gaan naar het verpakkingsgebied, waar ze op vergelijkbare wijze worden afgehandeld als de bakken met internetorders.” Einde van de levensduur De herinrichting is de meest rigoureuze ingreep bij Blokker in dertig jaar tijd. Ten tijde van de opening in 1989 was het dc in Gelder- malsen hypermodern. De bulkvoorraad lag in een smallegangenmagazijn, de aan- en afvoer van pallets verliep via een rollenbaan, een sor- teersysteem verdeelde de gepickte goederen over de winkels. Veel van die mechanische installaties liepen inmiddels tegen het einde van hun levensduur aan. Bovendien stelt een moderne retailoperatie andere eisen aan de inrichting van een dc. Roel Megens noemt het enorme aantal inrij- stellingen, die dateren uit de tijd dat Blokker zijn artikelen met zeecontainers tegelijk uit het Verre Oosten liet komen. In één kolom van een inrijstelling paste de inhoud van een volledige zeecontainer. Maar een dergelijke opstelling is niet meer van deze tijd. “Vandaag zijn we als retailketen genoodzaakt om sneller van assor- timent te wisselen. De tijd dat we een volle zeecontainer met een product vroeg of laat toch wel verkochten, is voorbij.” Behalve de nieuwe processen voor het ver- zamelen, verpakken en verzendklaar maken van orders zijn ook zonnepanelen op het dak geplaatst, is led-verlichting aangebracht en zijn delen van de vloer vernieuwd, onder meer om de zware belasting van het shuttlesysteem te kunnen dragen. Concessies Niet alles is vervangen. Zoals aangegeven is het smallegangenmagazijn, waarin de bulkvoor- raad ligt, nagenoeg onaangetast. Bij goederen- ontvangst zijn de bestaande palletconveyors richting het smallegangenmagazijn alleen een stuk ingekort om ruimte vrij te maken voor het controleren en inboeken van pallets. Die ruimte was nog niet nodig in de tijd dat Blokker voor- namelijk monopallets met één artikel ontving. Maar nu het artikelbestand groeit en de voor- raad per artikel afneemt, krijgt Blokker steeds meer mixed pallets met meerdere artikelen. Het controleren en inboeken daarvan vergt meer ruimte. Ook heeft Blokker enkele concessies moeten doen. Roel Megens noemt de opslag van volu- mineuze artikelen zoals tuinmeubelen. “Die kunnen we niet meer hier in Geldermalsen op voorraad leggen. Dat betekent niet dat we ze niet meer in ons assortiment hebben, alleen hebben we daarvoor andere oplossingen moe- ten verzinnen. Denk aan dropshipment, waarbij leveranciers die artikelen direct bij de winkels afleveren. Of aan crossdocking, waarbij die artikelen hier in Geldermalsen aan de reguliere winkelleveringen worden toegevoegd.” Daar staat tegenover dat het nieuwe dc ruimte biedt aan 28.000 stock keeping units: vier keer zoveel als voorheen. “Dat betekent dus extra ruimte om het assortiment flink te laten groeien”, meent Roel Megens. Verkoopmachine Het heringerichte dc biedt zelfs nog ruimte voor groei. Naast het shuttlesysteem is ruimte gereserveerd voor verdubbeling van de buffer- capaciteit. Als het aantal internetorders groeit, is ook ruimte beschikbaar voor een tweede ver- pakkingsmachine. Nu de herinrichting klaar is, zijn de logistieke kos- ten geminimaliseerd. Maar dat is niet het enige voordeel, verklaart Roel Megens. “De logistiek vormt nu geen belemmeringmeer bij uitvoering van de commerciële strategie. Sterker nog: logis- tiek kan in de toekomst een aanjager zijn voor de commerciële strategie. We kunnen nu meer logistieke concepten ondersteunen, wat voor extra verkoopargumenten zorgt. Ons distributie- centrum is een verkoopmachine geworden.” MTL Naast het semi-automatisch ingerichte deel voor kleingoed en langzaamlopers heeft Blokker ook geïnves- teerd in een nieuw opslag- en orderpickconcept voor snellopers en volumineuze artikelen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=