2019_10_VCM_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 40 INKOOP Groeiende invloed van millennials UPS wijst erop dat we de toenemende invloed van millennials binnen inkoop niet mogen onderschatten. Nu zijn ze vaak nog beperkt in de productcategorieën en de hoeveelheden die ze kunnen inkopen, maar de komende jaren zal hun positie sterker worden. Het is dan ook cruciaal dat bedrijven rekening houden met het wijzi- gende aankoopprofiel van hun klanten om daar op passende wijze op in te kunnen spelen. Grote leveranciers hebben in de toekomst ongetwijfeld een streepje voor op hun kleinere concullega’s, aangezien zij over het algemeen meer middelen hebben om te investeren in automatisering en online kanalen. Zeker kleinere distributeurs kun- nen het knap lastig krijgen. Zij scoren momenteel slechter dan andere kanalen op alle selectiecriteria, maar aanzienlijk slechter op de productbeschikbaarheid, het bestelgemak en het opvolgen van zen- dingen. De tevredenheidsresultaten voor de ver- schillende leverancierscategorieën lig- gen echter niet uitzonderlijk hoog, wat de drempel laag maakt om naar een andere leverancier over te stappen. Uit de enquête blijkt dat heel wat inkopers aan het over- wegen zijn om meer via e-markten te kopen en ook hun rechtstreekse aankopen bij leveranciers op te drijven (zie figuur 3). De snelheid van verandering is het sterkst merkbaar in China. Op de vraag hoe ze daar hun koopgedrag willen veranderen, zegt 57% dat ze zeer waarschijnlijk meer online zouden gaan kopen. In de VS is dat 51% en in Europa 42%. Aangezien binnen die ver- anderingsgezinde groepen millennials het sterkst vertegenwoordigd zijn, is het waar- schijnlijk dat die evolutie in de toekomst in een nog grotere versnelling zal raken. Bovendien zal het versoepelen van koop- regels het ook gemakkelijker maken om te switchen. Zo had in 2017 32% van de Europese respondenten enkel toestem- ming om bij goedgekeurde leveranciers te kopen, tegen 2019 was dat aantal gedaald naar 26%. Dat wijst erop dat de koopin- dustrie steeds meer bereid is om te gaan voor een ‘pick & choose’ benadering om in een competitieve markt te kunnen kopen. Vooral leveranciers die verder gaan dan het traditionele aanbod en zowel waarde als gebruikersgemak leveren, zullen van die versnelde veranderingen een graantje meepikken. TC We mogen de toenemende invloed van millennials binnen inkoop niet onderschatten. Nu zijn ze vaak nog beperkt in de productcategorieën en de hoeveelheden die ze kunnen inkopen, maar de komende jaren zal hun positie sterker worden. FIGUUR 3 De verschuiving naar online 42 % 57 % 51 % 38 % 60 % 39 % 57 % 40 % 31 % meer online gaat inkopen meer rechtstreeks van fabrikanten gaat inkopen meer via e-markten gaat inkopen EUROPA CHINA VS De verschuiving naar online V. Hoe waarschijnlijk is het dat u de komende 3-5 jaar ...? (Uiterst/zeer waarschijnlijk)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=