VCM_122019_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 10 TRANSPORT MANAGEMENT H et onderzoek waar Coyote Logistics – onderdeel van UPS – onlangs mee naar buiten trad, is samengesteld uit studies onder 140 verladers en 140 transporteurs, aangevuld met een bevraging van 350 eigen klanten. Bedrijven van diverse groottes en uit verschillende sectoren werden daarbij meegenomen. Samen met de onderzoeksbureaus MakerStreet en Martec wil Coyote Logistics op die manier de belangrijkste uitdagingen van beslissingsnemers in Europa in kaart brengen. Om competitief te blijven in een snel ontwik- kelende markt, zijn beide groepen het er in elk geval roerend over eens dat ze hun supply chain up-to-date moeten houden. Dat vraagt een groter begrip van elkaars uitdagingen en waarden. En aangezien we in Europa te maken hebben met een zeer complexe combinatie van uiteenlopende markten, is dat niet evident. Maar liefst de helft van alle bevraagde verladers werkt samen met meer dan 31 transporteurs om alle verschepingen geregeld te krijgen (zie figuur 1). Joel Gard, head of Coyote Logistics Europe: “Het is dan ook niet verwonderlijk dat bijna de helft van de verladers het aantal transporteurs wil reduce- ren. Tegelijk blijkt dat de laatste vijf tot tien jaar bijna een derde van de verladers hun pool trans- porteurs heeft uitgebreid. Op dat vlak zien we dus nog een tegenstelling tussen woorden en daden. Samenwerken met één of een paar logis- tieke dienstverleners die relaties hebben met een grote pool transporteurs kan in sommige gevallen een oplossing zijn om met die sterke versnippering en de complexiteit binnen het Europese landschap om te gaan.” Wat verladers verlangen van transporteurs Binnen de wereld van de verladers worden er vier grote universele uitdagingen onderkend: omgaan met disruptieve technologieën, de steeds hogere verwachtingen van de klant, de volatiliteit van de vraag en de snelle evo- lutie van de werkplek. De grootste uitdagingen op het vlak van sup- ply chain management zijn voor verladers: de kosten beperken (63%), de flexibiliteit verhogen (60%) en de capaciteit optimalise- ren (bijna 40%). Iets minder prominent zijn: de visibiliteit verhogen (32%), de snelheid opdrijven (29%) en de complexiteit verlagen (23%). Het is dan ook weinig verwonderlijk dat ver- laders de grootste verwachtingen van hun transporteurs hebben op het vlak van prijs (zie figuur 2). Daarnaast staan een hoge betrouwbaarheid en flexibiliteit boven- aan, gevolgd door een hoge betrokkenheid, traceerbaarheidsmogelijkheden en last-minute capaciteit. Wat verladers en vervoer Onderzoek legt uitdagingen voor de toe Vaak worstelen verladers en transporteurs met vergelijkbare struikelblokken op hun weg naar operational excellence. Door meer inzicht te verwerven in elkaars wensen en frustraties zetten beide partijen alvast een stap in de goede richting. Wat de belangrijkste verzuchtingen zijn, kwam naar voren uit een uitgebreid onder- zoek dat recent werd afgerond in opdracht van Coyote Logistics. Daarin werd ook ingezoomd op een actueel thema, met name de zoektocht naar het optimale evenwicht tussen technologie en menselijke kracht. Joel Gard, head of Coyote Logistics Europe: “Slechts 50% van de verladers vindt dat er getimmerd moet worden aan de relatie met hun transporteurs, terwijl omgekeerd wel 80% van de transporteurs het nodig vindt om hier werk van te maken. Het is dus belangrijk dat beide partijen meer naar elkaar toe groeien om samen de ope- rational excellence te verhogen.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=