VCM_122019_LR

E-COMMERCELOGISTIEK 45 V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - D E C E M B E R 2 0 1 9 sumenten belangrijk bij eringen? lang van lage leverkosten en duurzaamheid zame levering (42%). Voor de rest waren de resultaten inbeidelandenvrijvergelijkbaar.” Hetmerendeel vande Vlamingen (80%) vindt ook dat bedrijven moeten investeren in duurzaam vervoer, zoals elektrische vrachtwagens of fietsbezorgers. Ver- dermeenttweederde(67%)datproductenenwinkels meer inzicht moeten bieden in waar producten en onderdelen van producten vandaan komen. Dat kan consumenten helpen meer milieubewuste keuzes te maken. Een grote meerderheid van de consumenten meent datdeoverheidhaarverantwoordelijkheidmoetopne- men om duurzame initiatieven binnen de logistiek te stimuleren.Nietminderdan65%vindtzelfsdatoverhe- denbedrijvenmogendwingenomdaaraantewerken, in Nederland ligt dat percentage iets lager. Bijna drie- kwart(70%)vandeVlaamseconsumentenmeentook dat er een keurmerkmoet komen voor producten die eenduurzaamlogistiekproceshebbengehad. “Een keurmerk zou een goed middel zijn om consu- mentenmeerinzichttegeven.Netzoalsjeindesuper- marktvoedingsmiddelenkuntkopenopbasisvanhun Nutri-Score, zou je onlinemoeten kunnen kiezen voor productendieopeenduurzamemaniervervoerdzijn”, stelt Albert van Roekel. “Als er meer duurzame voer- tuigen komen, zal dat uiteraard ook voor uitdagingen bij de transporteur zorgen, met name op het vlak van transportplanning. Fietsbezorgers kunnen in steden bijvoorbeeldandereroutesvolgenenelektrischevoer- tuigenmoetenaf en toe kunnenopladen. Ookhier zal eengoedeplanningsoftwarecruciaalzijnomefficiënte keuzestemaken.” Vermijd irritatie Daarnaast is het voor e-commercebedrijven belang- rijk om vooral geen irritatie op te wekken bij de con- sument. Slecht werkende of onduidelijke track & trace-opties vormen de grootste bron van ergernis bij consumenten als het gaat om de bezorging van pak- ketten, gevolgd door het niet terugkeren van de pak- ketbezorgeralsdeconsumentnietthuisis. Opvallendisookdatéénopdetienrespondentenzich ergert als de pakketbezorger demotor van zijnbestel- bus laat draaien terwijl hij aan de deur staat, wat in lijn ligtmethetsteedsgroenerdenkenvanconsumenten. Er werd ook gevraagd waaraan de consument zich het meest ergert als het gaat om de tijd en de kosten omtrent de bezorging. Dat de kosten hoger liggen dan verwacht, staat op de eerste plaats (17%). Bijna even irritant is het wanneer de bezorger niet binnen het afgesproken tijdsslot komt (16%). Daarnaast vindt 14% het vervelend als het slot veel te breed is. Driekwart van de con- sumenten heeft dan ook behoefte aan gedetail- leerde track & trace-mogelijkheden, zodat ze via gps precies zien waar het pakket zich bevindt en wanneer het aankomt. Ook wanneer een pakket later dreigt aan te komen dan verwacht, wil de klant dat graag zo snel mogelijk weten om dan eventueel zelf een nieuwe leveroptie te kunnen doorgeven. A. Van Roekel: “Samengevat is het belangrijk dat bedrijven hun klanten real time inzicht geven. Consumenten zelf een tijdsslot voor de bezorging van hun pakket laten kiezen en hen op diemanier meer grip op het bezorgproces geven is dan ook interessant om het stressniveau bij de consument zo laagmogelijk te houden.” TC 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Food Elektronica Bezorgkosten 89% 86% 86% 57% 83% 41% 85% 48% Levertijd Fashion Meubels FIGUUR 1 Belang van lage bezorgkosten versus langere levertijd

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=