VCM_122019_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 46 DISTRIBUTIE I n 2016 participeerde Vlaanderen al in North Sea Resources Roundabout (NSRR): de eerste internationale Green Deal met deelnemers uit Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en later ook Oostenrijk. Doel van die groene krachtenbundeling: de internationale han- del en het transport van secundaire grond- stoffen, voorheen gelabeld als afval, bin- nen de Noordzeeregio vergemakkelijken. In maart 2017 was de eerste Vlaamse Green Deal dan een feit. Daarin enga- geerden niet minder dan tachtig part- ners zich om samen te werken aan gedeelde mobiliteit, van carpoolen tot fiets- en autodelen. Met de jongste Green Deal, onder de noemer Duurzame Stedelijke Logistiek, sloot de Vlaamse overheid intussen al de zevende ‘groene overeenkomst’ af. Directe inspiratie voor het concept haalde ze bij onze noorder- buren. In Nederland zijn sinds de start in 2011 al meer dan 200 Green Deals gete- kend. Duurzame initiatieven stimuleren Green Deals verlagen de drempel voor bedrijven en organisaties om samen met de overheid te werken aan een ver- groening van onze economie en samen- leving. Aan de basis liggen duurzame initiatieven uit de samenleving die de overheid wil faciliteren, versterken of versnellen. In een Green Deal leggen alle betrokken partijen concrete afspra- ken daarover schriftelijk vast. Zo formu- leren ze ook specifieke doelstellingen en gerichte acties voor vergroening. Door de resultaten van de geleverde inspanningen publiek te maken, kunnen anderen die ook aanwenden, ervan leren of zich simpelweg erdoor laten inspire- ren. Gezocht: nieuwe manieren o duurzaam te bevoorraden Nieuwe Green Deal moet innovatie in stedelijke logistiek stimuleren Om zijn land sociaal en economisch er weer bovenop te krijgen, lanceerde de Amerikaanse president Roosevelt in de crisisjaren dertig van de vorige eeuw een ambitieus en omvangrijk hervormingsprogramma. Die fameuze ‘New Deal’ inspireerde menig leider die na hem kwam. Maar dit zijn andere tijden, een andere eeuw zelfs. Naast sociaal-economische belangen wegen dwingende ecologische eisen steeds zwaarder op het beleid. Zo zien we de laatste jaren ook in Vlaanderen steeds vaker ‘Green Deals’ of Groene Economie Convenanten opduiken: vrijwillige overeenkomsten tussen de Vlaamse overheid en (privé)partners om samen aan een groen project te werken. Het meest recente voorbeeld dateert van begin april 2019 en focust op duurzame stedelijke logistiek. Sara Verlinde, senior researcher & team leader for City Logistics bij MOBI VUB: “Met de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek streven we naar minder emissies en kilometers, maar ook naar meer samenwerking in de sector.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=