VCM_122019_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 6 VISIE A ls je in een nieuw transportmo- del stapt, kun je in erg complexe structuren verzeild raken. “Het tra- ditionele handboekvoorbeeld van transportketens is zeer rechttoe rechtaan. Je hebt een afzender, een geadres- seerde, een vervoerder en mogelijks een ondervervoerder (zie figuur 1)”, legt professor Verheyen uit. “Maar de hedendaagse trans- portmodellen zien er vaak helemaal anders uit. Ik geef een voorbeeld. Een aantal afzen- ders besluiten hun cargo te bundelen, spre- ken één vervoerder aan en die gaat op een platform een andere vervoerder zoeken om de klus voor hem te klaren. Die laatste vervoerder kan op zijn beurt ook nog eens beslissen via een platform de ‘last mile crowd delivery’ met een fietskoerier te rege- len. Mocht in de toekomst vervoer op basis van autonoom transport, zoals platooning, zijn opmars maken, dan komt er ook nog eens een IT-provider om de hoek kijken. Als we het traditionele met het innovatieve model vergelijken, dan zien we meteen al dat de structuur in het tweede geval een stuk com- plexer is.” Oude transportwetgeving biedt weinig antwoorden Binnen die complexe structuren kunnen op het vlak van de aansprakelijkheid grote vragen rijzen. Toegegeven, in de transportwetgeving vinden we wel een aantal duidelijke basisprin- cipes over de aansprakelijkheid binnen trans- portketens terug. Maar al die bepalingen in de transportwetgeving zijn in de eerste plaats afgestemd op traditionele vervoersovereen- komsten. Vooral die zullen zich dus kunnen beroepen op dwingend recht, met rechtsze- kerheid en een grote voorspelbaarheid. Zo is de transporteur verantwoordelijk voor alle partijen die onder hem werken. Als die transporteur dus met ondervervoerders werkt, zal hij altijd als eerste aansprakelijk wor- den gesteld. Bij schade kan de transporteur wel proberen om die op de ondervervoerder te verhalen. Wetgeving omvat namelijk slechts Nieuwe transportmodell over aansprakelijkheid Prof. Wouter Verheyen waarschuwt voor Tegenwoordig wordt de transportsector overspoeld door technologische innovaties. Denken we maar aan de opkomst van de deel- en platformeconomie of aan de snelle ontwikkelingen op het vlak van automatische voertuigen. Evoluties die we moeten toejuichen, zo vindt ook professor Wouter Verheyen, onderzoeksprofes- sor aan de UAntwerpen. Wel moeten we in het achterhoofd houden dat die innovaties juridische risico’s met zich meebrengen. Bij conflicten of ongevallen kunnen ze immers voor een koude douche op financieel vlak zorgen. Tijdens een symposium van BITO (Belgisch Instituut der Transportorganisatoren) wees de professor de mogelijke valkuilen aan. Wouter Verheyen, onderzoeksprofessor aan de UAntwerpen: “Heel wat nieuwe platformen veronderstellen dat ze niet aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer er iets fout gaat nadat partijen via het platform afspraken hebben ge- maakt. Maar niets is minder waar. Veel hangt af van welk soort verbintenis het platformmet zijn gebruikers aangaat.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=