2019 04 BLN

11 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SOFTWARE B U S I N E S S L O G I S T I C S - A P R I L 2 0 1 9 S teeds meer organisaties gebruiken een mix van allerhande IT-oplossin- gen om hun noden aan te pakken. Dat wordt vaak de postmoderne ERP-be- nadering genoemd. Een benadering die tegenwoordig perfect haalbaar is dankzij de technologische vooruitgang en de inter- netcapaciteit die sneller en meer betrouw- baar is. Een postmodern ERP-systeem kan op verschillende manieren geconfigureerd zijn, maar het is in de eerste plaats een on-pre- mise systeem, aangevuld met verscheidene SaaS-oplossingen (Software-as-a-Service). De SaaS-oplossingen zijn nauw geïntegreerd in het on-premise systeem. Het was Gartner die de term postmoderne ERP bedacht. Het wereldwijde onderzoeks- en adviesbureau op vlak van informatietechnolo- gie definieert de term als volgt: “Een techno- logische strategie die administratieve en ope- rationele businessactiviteiten, zoals finance, HR, inkoop, productie en distributie, automa- tiseert en linkt. De software moet in die mate geïntegreerd zijn dat ze alle specifieke voorde- len, geleverd door de software vendor, uitbuit zonder te raken aan de flexibiliteit om snel op veranderingen te reageren.” De definitie benadrukt dat er twee catego- rieën van ERP-strategieën bestaan: adminis- tratieve en operationele. Een postmodern ERP-systeem bestaat dus uit verschillende onderdelen: van financiële, supply chain en productiemodules tot marketing en HR-ma- nagement modules. Daarom is een ERP-sys- teem vereist dat verschillende componenten met elkaar integreert om de unieke behoeftes van organisaties in te vullen. Terwijl veel grote organisaties geneigd zijn om on-premise ERP-oplossingen te gebruiken, verschuift de trend richting het postmoderne model. Dat is te wijten aan de unieke rol die ERP vendors spelen, vooral diegenen die als SaaS-bedrijven opereren. Die ERP-aanbieders bieden een flexibiliteitsniveau dat minder wendbare leveranciers niet kunnen bereiken. SaaS-leveranciers focussen vaak op nichefunc- ties, die sommige van de grote spelers minder goed afdekken. De postmoderne ERP-trend lijkt zich door te zetten en te evolueren richting systemen in de cloud die zich verder met andere oplossingen integreren. Aangezien die trend voor kleinere softwareleveranciers een bedreiging kan vor- men, stellen zij vaak hun compatibiliteit met grote ERP-systemen als een onderdeel van hun toegevoegde waarde. Het zijn niet enkel Het postmoderne ERP-model On-premise systemen, SaaS-oplossingen: onze ERP-oplossing werkt op beide systemen en zelfs combinaties ervan zijn mogelijk. Dankzij de postmoderne ERP-benadering kunnen bedrijven verschillende IT-oplossingen implementeren. Maar de keuze voor de geschikte technologie en implementatiepartner is een heel karwei. Het Amerikaanse Panorama Consulting Solutions, gespecialiseerd op het vlak van digitalisering en ERP, maakte er een interessant verslag over. Leidraad voor toekomstige transformaties Steeds meer organisaties gebruiken een mix van allerhande IT-oplossingen om hun noden aan te pakken. Dat wordt de postmoderne ERP-benadering genoemd.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=