2019 04 BLN

W W W . V A L U E C H A I N . B E 42 WAREHOUSING D e groeiende uitdagingen voor het magazijn zijn uiteraard ook de Nederlandse material handling leverancier Van- derlande niet ontgaan. Om te beginnen is er de druk om de operationele kosten binnen de perken te houden. Ver- der worden bedrijven geconfronteerd met steeds kortere leadtimes. Daarom moeten ze orders en SKU’s (stock keeping units) op een flexibele manier kunnen behandelen. Zeker als een bedrijf zowel online orders als winkelbeleveringen vanuit dezelfde systemen wil ver- werken, is de inzet van geavanceerde technologie een must. Ruben Jakobs: “Op die evoluties willen wij inspelen met oplossingen die in de eerste plaats flexibel, schaalbaar en gebruikersvriendelijk zijn. We zijn ervan overtuigd dat dit de belangrijkste behoeftes van vandaag en zeker ook van morgen zijn. Met Evolutions richten we ons vooral op de mode, levensmiddelen en handelsgoederen in het algemeen. Tegelijk willen we daarmee een oplossing bieden voor markten die onder een gebrek aan arbeidskrachten lijden.” Van Fastpick en Adapto tot Airpick Een belangrijk onderdeel van Evolutions is de Fastpick. Dat is een goods-to-person order fulfilment systeem dat gebruikmaakt van Automatiserin en schaalbaar Hoe Vanderlande inspe Met ‘Evolutions’ introduceert Vanderlande een nieuwe generatie schaalbare oplossingen die moeten beant- woorden aan uitdagende omnichannelomgevingen. Onder de innovaties vinden we Smart Item Robotics (SIR), Fastpick en Airpick. Tekst en uitleg bij de oplos- singen krijgen we van Ruben Jakobs, gobal executive sales director - Warehousing & Parcel bij Vanderlande. Verdere stappen richtingpickrobots SSI Schaefer werkt eveneens verder aan gesofisticeerde stukpickingrobots, omdat het bedrijf daarvoor bij een specifieke klant opportuniteiten zag. “Momenteel zijn we pickrobots aan het installeren bij een e-commerceklant. Het aantal producten dat door een robot kon worden gepickt, lag daar heel hoog. Demotivatiewas vooral omhet gebrek aan arbeidskrachten–dat inde markt alomtegenwoordig is – met robots op te vangen. Uiteraard is het ook handig dat de robots volcontinu kunnen werken. Wat de snelheid betreft, kunnen we stellen dat robots ongeveer even snel picken als een operator, dus dat criterium geldt minder. Soms wordt ook gesuggereerd dat robots het aantal pickfouten zouden verkleinen, maar ook dat verschil is miniem. Bij systemen waar medewerkers de goederen picken, wordt er immers ook aan gewerkt om de foutenlast te minimaliseren, bijvoorbeeld door een pick-to- lightsysteemteinstalleren.” Samen met robotspecialist FPT heeft SSI Schaefer verder een applicatie uit- gebouwd die robotica combineert met verschillende conveyorsystemen. Die oplossing kan een brede waaier van verschillende orderstructuren opvangen en is in verschillende sectoren inzetbaar, zoals e-commerce, healthcare of e-grocery. OpnieuwspeeldeWAMAS hier eenbelangrijke rol omde robots zo intelligentmogelijktemakeneninholistischeapplicatiesintebedden. Ook op het vlak vanmobiele robots breidt SSI Schaefer zijn competenties uit. DaarvoorheeftdeaanbiedereenpartnershipgeslotenmetDSAutomotion. M.Mohr: “Wehebbenintussenookeenaandeelindatbedrijf.Zovergrotenwe onzemarktdekkinginditstrategischentoekomstgerichtdomein,waarvoorer momenteel eenhogemarktvraagbestaat. Bijgevolgzullenwe inde toekomst ook steedsmeer focussen op picking en transporttakenmet mobiele robots. Tegelijk willen we onze gezamenlijke expertise bundelen met het oog op klantenspecifieke configuraties.” TC Ook op het vlak vanmobiele robots breidt SSI Schaefer zijn competenties uit. Daarvoor heeft de aanbieder een partnership geslotenmet DS Automotion.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=