2019 06/07 BLN

W W W . V A L U E C H A I N . B E 26 DIGITALISERING “ Er komt heel veel op ons af”, consta- teert Kurt Vandoorne. Onder invloed van nieuwe en voornamelijk digi- tale technologieën verandert ook de elektrotechnische sector razendsnel. “Vroeger kwamen installateurs bij ons aan- kloppen voor een kabel, een schakelaar of een stopcontact. Vandaag moeten zij allerlei toepassingen bij hun klant automatiseren en daarbij zo energie-efficiënt mogelijk te werk gaan. Voor velen onder hen is dat een reële, niet te onderschatten uitdaging.” Alsof die ene uitdaging niet volstond, wordt de elektrotechnische markt nu ook nog eens overspoeld door allerlei nieuwe merken van belangrijke nieuwe marktspelers, meer bepaald uit China. “Ook daarmee moeten onze klanten zo vlug mogelijk vertrouwd raken en leren werken”, beseft Kurt Van- doorne. “Het is onze niet mis te verstane ambitie om hen daarin zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen.” Marktgerichte aanpak Dat laatste verklaart meteen ook de evolutie die Cebeo momenteel zelf doormaakt: van pure productverkoop naar een commerci- ële strategie die veel meer op dienstverle- ning steunt en heel sterk gericht is op het leveren van oplossingen. En dat alles, als het even kan, op maat van specifieke mark- ten. Kurt Vandoorne: “Terwijl we vroeger van- uit het product vertrokken, denken we nu vanuit de klantenbehoeften in onze drie belangrijkste markten: de industrie, de dienstensector en de consumentenmarkt.” Die evolutie maakt van het huidige Cebeo veel meer dan enkel een groothandelaar. “Doordat wij ons resoluut als kennispart- ner profileren, vergroot onze toegevoegde waarde. Klanten kunnen bij ons steeds vaker ook terecht voor technologische informatie, advies en opleidingen. Zo hel- pen wij hen ook graag bij het definiëren van volledige oplossingen. Maar bovenal willen wij onze klanten inspireren. Ook de potentiële”, benadrukt Kurt Vandoorne. Daartoe bood het vroegere, versnipperde internetplatform van Cebeo helaas te wei- nig mogelijkheden. Een platformwissel drong zich logischerwijs op. Digitale marketing “Enkele jaren geleden – in 2017, om precies te zijn – voelden we de noodzaak om met digitale marketing te starten”, herinnert Kurt Vandoorne zich. Alleen had Cebeo toen nog relatief weinig mogelijkheden om zich via digitale kanalen op een degelijke, professi- onele manier te profileren. “Onze bedrijfs- website, die dateerde uit 2010, was een vrij statisch gegeven. Hij bevatte louter corporate informatie – dus geen productinformatie, bij- voorbeeld – en eerder beperkte functionaliteit voor eventmanagement. Het was bovendien een standalone applicatie die niet gekoppeld was aan achterliggende systemen.” Voor de klant was de toegevoegde waarde van die site bijgevolg minimaal: hij kon er in feite maar weinig waarde uithalen om zijn job beter te kunnen uitoefenen. Dat kon die klant eventueel wel op andere Cebeo-sites. Wat meteen een ander probleem aangeeft waarmee het bedrijf op dat moment duidelijk worstelde: naast de beperkte func- tionaliteit van de bestaande webomgeving, leed die ook onder een gebrek aan homogeni- teit en herkenbaarheid. Cebeo zet in op rijkere d Natch bouwt flexibel contentmarketingp In een wereld die met de dag complexer wordt en steeds vlugger verandert, ondergaat ook de elektrotech- nische sector een even snelle als ingrijpende transformatie. Cebeo, distributeur van elektrotechnisch materi- aal, wil zijn klanten zo goed mogelijk in dat veranderingsproces begeleiden. “Dat vergt een andere strategie, waarin je de klant effectief centraal stelt”, zegt Kurt Vandoorne, head of Marketing and Digital Development. “En dat vergt ook andere instrumenten, zoals een flexibel, dynamisch contentmarketingplatform.” Voor de bouw daarvan nam Cebeo de B2B e-business-specialist Natch onder de arm.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=