2019 06/07 BLN

W W W . V A L U E C H A I N . B E 46 WAREHOUSING Logistieke sites met visie Van oudsher runde Gheys Logistics de processen op zijn sites op een zeer conventionele manier. Toen de orga- nisatie in Beringen tegen haar fysieke grenzen aanliep, besloot Gheys Logistics zijn logistiek slimmer aan te pakken. Ommeteen de juiste beslissingen te kunnen nemen, riep het bedrijf de hulp in van consultancybureau Logflow. Op basis van de geleerde lessen werd ook de nieuwe terminal annex warehouse aan het Albertkanaal meteen op de meest efficiënte manier opgezet. Gheys Logistics ruilt traditioneel voor state-of-the-art-beheer E lk jaar mag Gheys Logistics een struc- turele groei van 3 à 10% optekenen. Die groei is voor een groot stuk te danken aan de stijgende import van petrochemische grondstoffen (zie ook kader). Een vijftal jaar geleden kreeg de vesti- ging van Gheys in Beringen het echter steeds moeilijker om het stijgende aantal vrachtwa- gens op zijn site te slikken. David Van Craenenbroeck, site manager bij Gheys Logistics: “Vooral de efficiëntie van de zogenaamde koerwerking leed onder de groei. Dat maakte dat we almaar meer problemen kregen met de mobiliteit rond onze wachtparking, waar de trucks komen laden en lossen. Zo hadden we moeite om het overzicht te houden over de status die vrachtwagens hadden, of ze al geregistreerd of beladen waren bijvoorbeeld. De gebrek- kige organisatie werkte de congestie op de site in de hand. Onze magazijnaansturing verliep bovendien erg manueel. De hef- truckchauffeurs kregen een werkbon en op basis daarvan moesten ze hun opdrach- ten vervullen. Vervolgens moesten we die werkbonnen administratief verwerken. Dat zorgde geregeld voor fouten en gegevensver- lies.” Dat er iets moest veranderen, was wel duide- lijk. Eén mogelijkheid was de wachtparking te vergroten. Op en rond de site van 50 hectare was immers nog voldoende ruimte voor uit- breiding. Gheys Logistics besloot evenwel een andere weg in te slaan en samen met Logflow op zoek te gaan naar mogelijkheden om in de eerste plaats de efficiëntie binnen de huidige contouren van de site te verhogen. Eric Vandenbussche, directeur van Logflow: “Toen we de werking op ons terrein onder de loep namen, zagen we meteen dat de door- stroming niet naar behoren verliep. In feite merkten we vooral symptomen van ineffici- ënte operaties. In plaats van die symptomen te bestrijden door – zoals in veel gevallen gebeurt – extra ruimte te creëren, is het beter op zoek te gaan naar de oorzaak. Alleen op die manier kun je werken aan een oplossing op lange termijn.” Link tussen wachtparking en magazijn Om te beginnen werden de activiteiten van Gheys Logistics grondig doorgelicht. In hoofd- zaak behandelt de logistiek dienstverlener relatief hoogwaardige goederen met een laag verpakkingsdichtheid, waar weinig detailpic- king van toepassing was. Bij Gheys Logistics is een goed volumebeheer dan ook cruciaal om de efficiëntie te optimaliseren en de kosten onder controle te houden. Verder moet Gheys David Van Craenenbroeck, site manager bij Gheys Logistics: “Vooral de efficiëntie van onze zoge- naamde koerwerking leed onder de groei. Dat maakte dat we steeds meer problemen kregen met de mobiliteit rond onze wachtparking, waar de trucks komen laden en lossen.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=