BL_112019_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 14 DIGITALISERING verluidt mogelijk om veel sneller beslissingen te nemen op het vlak van palletvoorraad – en dus ook te anticiperenwaar dat nodig is. Werkpunten Uit de testfase vallen volgens Ralph Tröger waar- devolle lessen te trekken. “Blockchain is geen ‘plug and play’. Het opstarten van een project van zo’n omvang vergt tijd en overleg. GS1-standaar- den, in dit geval onder meer het EPCIS-formaat, zorgen voor meer consensus en een kortere pro- jectduur.” Zoals eerder in andere blockchainprojecten naar voren kwam, blijkt transparantie zowel een zegen als een vloek. “Elke onderneming wil gebruik maken van de gedeelde informatie. Zelf ook infor- matie ter beschikking stellen, blijkt minder evident. Blockchain vraagt op dat vlak een zekere menta- liteitswijziging.” Een ‘code of conduct’, die onder meer de toetredingsvoorwaarden en het omgaan met anomalieënbevat, lijkt bijgevolg aangewezen. Blockchain opent tevens de weg naar digitale of ‘slimme’ contracten om overeenkomsten te bekrachtigen. Wil de palletuitwisseling via block- chain nog aan maturiteit winnen, dan moeten alle toestellen bij voorkeur over een SIM-kaart beschikken. “Sommige gebruikers konden vanuit hun warehouse niet met het wifinetwerk connec- teren. Daar hadden we vooraf amper rekening mee gehouden.” De grootste belemmeringen situeerden zich inhet opleiden vanhun chauffeurs. Bestuurders van Oost-Europese afkomst genoten bijvoorbeeld niet genoeg training, wat leidde tot een zeker wantrouwen en enige terughoudend- heid ten opzichte van de applicatie. Dat veroor- zaakte een flessenhals en vormde uiteindelijk de achilleshiel vanhet project. Toekomstperspectief Ondanks diewerkpuntenwekt het project enthou- siasme op. “Verschillende deelnemers gaven aan dat ze project willen verderzetten”, besluit Ralph Tröger. “Ze hopen het pad naar een volledig ope- rationele oplossing te plaveien. We beogen een verdere definiëring van het kader waarbinnen de bedrijven handelen, met onder meer een verfij- ning van de manier waarop ze data delen en het identiteitsmanagement organiseren.” KD

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=