BL_112019_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 44 WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEMS sprekspartner, waardoor hij kort op de bal kan spelen. Het is eveneens mogelijk een op Twitter geuite klacht op te pikken en die naar een privégesprek af te leiden. Man- hattan Active Omni maakt de lijnen met de klant korter en reduceert de kans op fric- tie.” Dynamisch voorraadbeheer Om nog nauwkeurigere inzichten in de win- kelvoorraden te krijgen, doet RFID-techno- logie volgens Manhattan Associates nadruk- kelijk zijn intrede. RFID-chips in kleinere, alledaagse producten laten retailers toe de status van elk voorraaditem te volgen, waar het zich ook in de winkel bevindt. Die mate van nauwkeurigheid heeft naar eigen zeg- gen een positieve impact op de ervaring van de winkelverkopers, aangezien de software hen meteen naar de exacte locatie van de benodigde items leidt. Dat resulteert in een snellere handelingssnelheid en lagere kosten voor de retailer. Eddie Capel: “De consument vindt het al lang niet meer oké dat een winkelmedewerker geen weet heeft van de beschikbaarheid van zijn gamma. Wanneer die medewerker geen afdoend antwoord biedt, zal de consument zijn behoefte wel elders vervullen en dreigt hij jouw winkel in de toekomst links te laten liggen. Een efficiënt stockbeheer en inzicht in de voorraden zijn bijgevolg onontbeerlijk.” Digitale tools voor betrokken- heid van medewerkers Manhattan Associates beschouwt de betrok- kenheid van medewerkers als een belangrijke succesfactor. Hoe hoger het engagement van de medewerker, hoe groter zijn tevre- denheid en hoe meer hij bijdraagt aan het succes van de organisatie. De manager ver- wacht op zijn beurt inzichten in de cruciale prestatiegegevens van zijn medewerkers. Digitalisering opent daartoe nieuwe moge- lijkheden. E. Capel: “Manhattan’s Labour Management monitort en analyseert de prestaties van de medewerkers. De verantwoordelijke stelt vast wie uitstekend werk levert en wie de vooropgestelde doelen niet haalt. Daar- door kan hij de primussen gepast belonen en essentiële training en coaching voorzien voor medewerkers die de doelstellingen niet halen. Evengoed is het mogelijk de medewerker een taak toe te wijzen die hem beter ligt. Dat maakt de toepassing con- structief en relevant. De medewerker krijgt op zijn beurt inzicht in zijn prestaties. Hij verneemt of hij bij de toppers behoort, dan wel een tandje moet bijsteken. Die objec- tieve data maken prestaties veel aanschou- welijker dan op gevoelens gebaseerde beoordelingen. Het is een interactie die de digital native op prijs stelt.” Tot de mogelijkheden van Manhattan’s Labour Management behoren onder meer het meten van prestaties en een aftoetsing met de ontwikkelde arbeidsnormen, het gebruik van voorspellende workflows voor coaching en communicatie met medewer- kers, een scorekaart voor systematische feedback, ‘gamification’, optimalisering van de overuren en wat-als-analyses om de opti- male personeelsbezetting te bepalen. Met de integratie van Labour Management en Warehouse Management in het overkoe- pelende Manhattan’s Performance at Work beschikken ondernemingen volgens Eddie Capel over extra troeven op het vlak van per- soneelsmanagement. KD Pieter Van den Broecke, managing director Benelux en Duitsland bij Manhattan Associates: Fulfilment is een grote aanjager van innovatie. Als onderneming heb je geen keuze: de klant staat centraal en die moet je als dusdanig bedienen en benaderen.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=