BL_112019_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 6 VISIE H et is geen toeval dat de duurzaam- heid van supply chains voor het eerst het centrale thema vormde van ING’s zevende studie over de logistieke en maritieme sector. In het licht van de toenemende bezorgdheid over de opwarming van de aarde, de ecologische milieukwesties en steeds groenere politieke agenda’s, kunnen bedrijven hun ogen niet langer sluiten voor de vergroening. We mogen ook niet vergeten dat het ‘groen zijn’ van bedrijven binnen deze regio inspirerendwerkt voor de rest van de lage landen. Met 935miljoen ton goederen die in 2018 zijn ver- voerd – een kwart van alle goederen in Europa – zijn de Rijndelta en het Scheldegebied immers van cruciaal belang voor de Europese en natio- nale economische ontwikkeling. Prof. Theo Notteboom, professor aan de faculteit Business & Economics van de Universiteit Antwer- pen: “Heel veel havens kunnen enerzijds met zeer mooie groeicijfers uitpakken, wat nieuwe investe- ringen met zich meebrengt. Anderzijds ervaren die havens een enorme druk om hun impact op het milieu in te dijken. Dat zorgt voor een groot spanningsveld.” Doel van het onderzoek was na te gaan welke milieumaatregelen er zoal worden getroffen en in welke mate ‘green supply chain management’ intussen al een concurrentievoordeel vormt. Met die informatie wilden de initiatiefnemers hun expertise versterken en delen met partners en bedrijven. In het kader van de studie werden bedrijven uit de logistieke keten van zeehavens in de Rijndelta en het Scheldedistrict gecontacteerd. De cijfers achter de vergroening Voor het onderzoek werden in totaal 650 organi- saties uit de Rijn-Schelde Delta regio bevraagd, 93 enquêtes werden volledig ingevuld. De best vertegenwoordigde groepen vormen transport- bedrijven, terminaloperatoren en de verladers. Maar liefst 57% van de antwoorden kwam vanuit het C-niveau van het bedrijf of van de eigenaars, nog eens 34% kwamvan het senior management of VP’s. Feit is dat heel wat bedrijven maatregelen nemen of willen nemen met het oog op de verlaging van milieueffecten op hun activiteiten. Ook bestaat er een gemeenschappelijke bereidheid om verant- woordelijkheden te delen en samen een ecologi- sche distributieketen op te zetten. Zo hebben de respondenten die in distributieketens actief zijn, bevestigd dat ze een aanzienlijke invloed hebben op hun partners en hen kunnen aansporen om via contractuele voorwaarden meer duurzame oplossingen toe te passen. Die zin voor initiatief Green supply chains sijpele Nieuwe havenstudie legt opportuniteiten We kunnen er niet omheen: toeleveringsketens verduurzamen komt steeds hoger op de agenda te staan. Dat geldt ook binnen de zeehavensector, zo blijkt uit een studie van ING België in samenwerking met de Univer- siteit Antwerpen, VIL en de Erasmus Universiteit UPT (Urban, Port & Transport Economics). Tegelijk blijkt dat – hoewel de wil er zeker is – er nog heel wat uitdagingen weggelegd liggen voor bedrijven in de Rijn-Schelde Delta regio. Daarom formuleerden de onderzoekers ook een aantal aanbevelingen die duurzame visies kracht kunnen bijzetten. Prof. Theo Notteboom, professor aan de faculteit Business & Economics van de Universiteit Antwer- pen: “Heel veel havens kunnen enerzijds met zeer mooie groeicijfers uitpakken, wat nieuwe inves- teringen met zich meebrengt. Anderzijds ervaren die havens een enorme druk om hun impact op het milieu in te dijken. Dat zorgt voor een groot spanningsveld.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=