2020 05 Value Chain Management

W W W . V A L U E C H A I N . B E 14 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT V alue Stream Mapping maakt deel uit van de lean-benadering die maximale waardecreatie beoogt door verspil- ling te elimineren. “Ik beschouw het als een zeer handige tool wanneer een organisatie bepaalde situaties in vraag stelt. Het wijst bijvoorbeeld verbeterpunten aan op het vlak van voorraadoptimalisering. Ik neem aan dat de coronacrisis in veel gevallen de vinger op de wonde heeft gelegd, wat tot een grotere nood aan reflectie leidt”, legt Dirk Roelens uit. Value Stream Mapping creëert een gezamenlijk beeld van de huidige situatie: het bedrijfsproces zoals dat nu in elkaar steekt. Een visuele weer- gave van alle processtappen, in samenwerking met de betrokken medewerkers, is het uitgangs- punt voor analyse en verbetering. Het is een aanpak die volgens Dirk Roelens helpt om silovorming te voorkomen. “Niet zel- den pakken bedrijven één specifiek element binnen hun organisatie aan. De aankoper heeft er bijvoorbeeld baat bij zijn volumes op te trek- ken om de prijzen te drukken, terwijl de supply chain manager de voorraden net probeert te optimaliseren. Indien een van beiden autonoom een verbeterslag start, spint de totale organi- satie daar geen garen bij, integendeel zelfs. Het lijkt me zeer waarschijnlijk dat bedrijven na de coronacrisis binnen hun hele ketting wijzigin- gen zullen doorvoeren, van de toelevering, over de voorraadbeschikbaarheid tot de afzetmarkt. Value Stream Mapping helpt om de neuzen in dezelfde richting te krijgen en houdt de onder- neming als het ware een spiegel voor. Dat lijkt meer dan ooit een noodzaak, nu de wereld er voor veel organisaties net iets anders uitziet dan voorheen.” Belang van procesanalyse Value Stream Mapping dient volgens Dirk Roe- lens vele belangen. “Procesverbetering behelst de hele organisatie. Niet toevallig neemt de CEO of COO meestal het voortouw. Aangezien risicobeheersing na Covid-19 nog hoger op de agenda staat, hebben bedrijven er alle belang bij hun zwarte vlekken te signaleren en aan te pak- ken. Iedere onderneming wil uit de crisis leren om er zich in de toekomst tegen te wapenen. Businesscontinuïteit is prioritair en heldere pro- Value StreamMappin (Her)oriëntering supply chain na de coronacrisis De supply chain voor en na de coronacrisis ziet er bij veel organisaties ongetwijfeld anders uit. Wendbaarheid en slagvaardigheid lijken meer dan ooit cruciale succesfactoren. Daarbij is inzicht in de huidige bevoorradings- keten en de mogelijke verbeterpunten van goudwaarde. Value Stream Mapping helpt om processen in kaart te brengen, ze te beheersen en te optimaliseren. Een gezamenlijk visueel beeld zegt daarbij soms meer dan duizend woorden. Dirk Roelens van Moore Belgium legt uit hoe Value Stream Mapping het mogelijk maakt in woelige tijden sneller in te spelen op de huidige en toekomstige uitdagingen. Dirk Roelens, partner en consultant bij Moore Bel- gium: “Value StreamMapping en lean manage- ment gaan om kwaliteitsplanning, -beheersing en -verbetering. Dat moet bedrijven helpen bij de moeilijke taak om hun activiteiten na de corona- crisis weer op peil te brengen.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=