2020 05 Value Chain Management

W W W . V A L U E C H A I N . B E 44 WAREHOUSING B. Van Eycken: “Voor alle duidelijkheid, goede- ren-naar-de man-systemen zijn helemaal niet nieuw. Maar aanvankelijk focusten die syste- men zich vooral op goederenopslag. Centraal bij de traditionele miniloadsystemen staat een kraan, die zowel bewegingen in de X- als de Y-richting voor zijn rekening neemt. Zo’n systeem staat weliswaar garant voor een zeer compacte opslag, maar je boet wel aan snel- heid in. Hoewel die systemen zeker nog steeds hun waarde hebben in de markt, is in zeer dynamische omnichannelomgevingen een shuttlesysteem meer geschikt. Zo’n systeem zet shuttles in voor de horizontale bewegin- gen en snelle liften voor de verticale bewe- ging van de bakken. Doordat die bewegingen van elkaar losgekoppeld zijn, is zo’n systeem veel sneller. Zo halen we met onze shuttles per individuele gang tot 1200 dubbele cycli per uur.” Shuttlesystemen garanderen een constante aanvoer van artikelbakken naar de werksta- tions. Operatoren krijgen de artikelen in de juiste volgorde, wat toelaat orders snel af te werken. Omdat de voorraad veilig wordt opgeslagen op een beperkte vloeropper- vlakte, is de kans op productschade bijna nihil. Doordat we de factor wandelafstand uit de totale orderverzameltijd kunnen schrappen is het mogelijk orders voor diverse kanalen – met elk hun specifiek orderprofiel – door elkaar te verzamelen met een constante pro- ductiviteit. Daardoor kan de doorlooptijd van een individueel order aanzienlijk verkorten. Bovendien kunnen we die tijd met een grote nauwkeurigheid op voorhand voorspellen. Verder draagt het sterk gestuurde herbe- voorradingsproces bij tot een hoge voor- raadbetrouwbaarheid. B. Van Eycken: “Shuttlesystemen zijn ook geschikt om goederen met sterk variërende rotaties op te vangen, wat goed aansluit op wat binnen omnichannelomgevingen speelt. Uiteraard moet je wel rekening hou- den met de gemiddelde volumedoorzet per orderlijn. Stel dat je er grote pakken corn- flakes in stopt, dan krijg je er misschien maar drie in een bak en moet je vaak herbevoor- raden. Voor nog grotere producten moet je sowieso nog een andere zone voorbehou- den.” In steeds meer magazijnomgevingen is ook een hoge schaalbaarheid van systemen een must. B. Van Eycken: “Daarom hebben we bij de ont- wikkeling van het Flashpick-concept, waar ons orderverzamelsysteem op steunt, veel aandacht besteed aan een hoge modulari- teit. Zo kunnen we een antwoord bieden op specifieke behoeften in termen van het aan- tal werkstations, de opslagbehoefte en/of de dynamiek. Zo blijven de kosten en baten tij- dens de volledige levensloop van een installa- tie in evenwicht.” De weg naar volledige automatisering Omdat het gebrek aan gemotiveerde arbeids- krachten een mogelijke bedreiging voor toe- komstige groei vormt, ondersteunt het Flash- pick-concept ook volledig geautomatiseerd orderverzamelen. “Concreet biedt de modulaire opzet bedrijven de mogelijkheid om onze ergonomische Pick- Center-One werkstations uit te wisselen met TGW Rovolution robotstations”, vertelt Bart Van Eycken. “Die oplossing combineert een snelle portaalrobot, verschillende camera’s en innovatieve software. Dat laat toe een grote waaier aan artikelen – qua vorm, grootte, kleur en materiaal – op een volautomatische manier te verzamelen. Met behulp van ‘deep learning’ kunnen we ook heel snel de beste grijplocatie berekenen, wat uiterst betrouwbaar automa- tisch orderverzamelen in een distributieomge- ving mogelijk maakt. Ook aan de kant van de herbevoorrading worden steeds vaker robots ingeschakeld. Daarbij worden bijvoorbeeld pallets automatisch ontstapeld of worden dozen aan de bovenkant opengesneden en gaan ze daarna op een tray het systeem in, zonder dat daar één hand aan te pas komt. Als je een shuttlesysteem in overweging neemt, dwingt dat je meteen ook om je processen te structureren en zaken te herbekijken, wat optimalisering op verschillende vlakken met zich meebrengt. Dat op zich is al een groot voordeel.” TC Shuttlesystemen garanderen een constante aanvoer van artikelbakken naar de werkstations. Doordat we de factor wandelafstand uit de totale orderverzameltijd kunnen schrappen is het mogelijk orders voor diverse kanalen – met elk hun specifiek orderprofiel – door elkaar te verzamelen met een constante productiviteit.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=