2020 12 _ 2021 01 Value Chain Online

Value Chain Management / Business Logistics Online Magazine - Januari 2021 Logistics Real Estate Het opnamevolume van industrieel en logistiek vast- goed bereikte in 2020 in totaal 1,99 miljoen m². Dat volume ligt, ondanks de coronacrisis, slechts 5% onder dat van 2019, dat na 2016 het beste jaar van het de- cennium blijft. Met deze opnamecijfers legt 2020 beslag op de derde plaats in de ranglijst van het laatste decennium. Toch zijn er verschillen tussen de marktsegmenten: zo heeft de logistieke vastgoedmarkt een tweede opeenvolgend topjaar achter de rug, terwijl semi-industrieel vastgoed wat terrein moest prijsgeven. Logistiek opnamevolume blijft stijgen Ondanks de coronacrisis en de lockdowns stond de logistieke markt niet stil in 2020. Logistiek vastgoed is een essentieel deel van de logistieke keten. De plotse stijging van online verkopen en de vraag naar buffer- stocks bevorderden de vraag naar distributieruimten. Ook de vraag naar een snelle lokale distributie impli- ceerde een hogere vraag naar grote verdeelcentra en lokale distributieplatforms. In totaal werd in 2020 in België 976.920 m² logistiek vastgoed gehuurd of gekocht. Dat is nog 6% meer dan in 2019 dat een uitstekend jaar was qua opname van logistiek vastgoed. Vooral de grootste oppervlaktecategorie, die van de grote verdeelcentra van meer dan 20.000 m², maar ook de kleinste oppervlaktecategorieën, tussen 1.000 en 2.500 m², presteerden goed. In deze laatste categorie werden 10 transacties gere- gistreerd, tegen gemiddeld 3 in de voorgaande vijf jaren. 2020 werd een topjaar dank zij 28 transacties Kettingreactie als gevolg van Covid-19 Focus JLL op industrieel en logistiek vastgoed in België JLL maakte de balans op van 2020 met focus op industrieel en logistiek vastgoed in België. Daaruit blijkt dat de coronacrisis een schok in de werking van talrijke bedrijven veroor- zaakte met een hoge marktvraag tot gevolg voornamelijk in de logistieke sector. Trends die al merkbaar waren in de logistieke markt versnelden en brachten een domino-effect teweeg. De markt viel niet stil tijdens de lockdownperiodes, integendeel. Logistieke be- voorradingsketens werden drastisch aangepast en er ontstond een stijgende vraag naar ruimten, vooral voor - al dan niet tijdelijke - bufferstocks en een door e-commerce gewij- zigde supply chain. Ook de opname van semi-industriële units in KMO-parken bleef op een hoog peil, ook al viel de opname terug in vergelijking met 2019. Hierna volgt een over- zicht.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=