2020 12 _ 2021 01 Value Chain Online

Value Chain Management / Business Logistics Online Magazine - Januari 2021 Visie Het was de Amerikaanse Arizona State University die in 1991 de Best Value methodologie ontwikkelde. In Europa legde de Nederlandse Best Value Group er als eerste de focus op. Die organisatie heeft er ook voor gezorgd dat de methodologie aansluit op de Europese context en wetgeving, wat vooral bij openbare aanbe- stedingen van belang is. “Samen met de Best Value Group hebben Deloitte en Deloitte Legal dit jaar het Centre of Excellence opge- richt in België”, vertelt Joris Bulens. “Dat zal zijn schouders zetten onder de uitrol van de methodologie in onze contreien. Terwijl Deloitte de rol opneemt van gecertificeerde strategische adviespartner, biedt Best Value Group ondersteuning bij projecten en trainingen. Zo willen we bedrijven op de best mogelijke manier met de methodologie laten kennismaken.” Doelen in plaats van specificaties Op het eerste gezicht lijkt de Best Value methodologie op de gebruikelijke manier waarop bedrijven hun stra- tegische leveranciers selecteren. Toch zijn er een aan- tal cruciale verschillen, zo bleek tijdens een webinar over de Best Value methodologie, dat werd georgani- seerd in samenwerking met PICS Belgium. Om een en ander te verduidelijken, maakt Jeroen van de Rijt de vergelijking met de keuze van een gids wan- neer je pakweg de Mount Everest wil beklimmen. “Die kun je ook op verschillende manieren selecteren”, be- gint hij. “Je kunt googelen en bestuderen hoe je dat aanpakt, om vervolgens de specificaties voor de tocht uit te schrijven. Vervolgens kun je uit de gidsen die aan die specificaties voldoen, de goedkoopste selecte- ren. De kans is wel groot dat op die manier niet de beste gids uit de bus komt. Beter is het enkele doelen te formuleren. Bijvoorbeeld dat het belangrijk is om heelhuids de top te bereiken én terug thuis te raken. Misschien wil je ook dat de tocht niet al te moeilijk is, dat het plezant blijft. En wellicht heb je ook een maxi- male duur voor ogen. Die functionele vereisten moet de gids kunnen invullen. Hoe hij die doelen bereikt, is minder belangrijk. Zo is de kans niet alleen groter dat de beste gids uiteindelijk naar voren komt, hij zal ook beter begrijpen wat je precies van hem verwacht.” “Bovendien laat het hem toe meer ‘out of the box’ te denken. Zo kan hij routes voorstellen waar je zelf niet aan gedacht had, maar waardoor de tocht bijvoorbeeld veiliger en sneller wordt”, vult Joris Bulens aan. “Het stimuleert de leverancier ook om meer innovatie in zijn oplossingen te verweven, een eigenschap die in de relatie met leveranciers steeds belangrijker wordt.” Dat is meteen ook de essentie van de Best Value me- thodologie. Jeroen van de Rijt: “De methodologie biedt de leveran- cier de vrijheid om de doelen te verwezenlijken op zijn manier. Aangezien hij de expert ter zake is, zal dat doorgaans ook het beste resultaat opleveren. Vandaag zeggen veel bedrijven wel dat ze leveranciers die vrij- heid geven, maar door hun manier van selecteren du- wen ze hen toch in een bepaalde richting. Zo schrijven ze vaak minimale vereisten voor, waarna leveranciers Welgemikte strategische sourcing Wat biedt de Best Value methodologie? De juiste strategische leverancier selecteren is geen sinecure. Nochtans is dat in deze onzekere tijden belangrijker dan ooit. In dat kader adopteerde Deloitte Belgium de Best Value methodologie. Die kan helpen om efficiënter strategische leveranciers te selecte- ren. Joris Bulens, lead procurement partner of Risk Advisory bij Deloitte, en Jeroen van de Rijt, director bij Best Value Groep, lichten de essentie van deze methodologie toe.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=