BL_01022020_27012020_END

W W W . V A L U E C H A I N . B E 8 VISIE A Manhattan Associates Magazine 2019/2020 COMMERCE TRENDS ENGAGE. EXPLORE. EXPAND. T E Lees visie-artikelen, case studies en meer op Retailtrends.nl/ commercetrends Vraag het magazine aan via ce@manh.com manh.nl ik voor EPCA, het belangrijkste Europese net- werk voor de wereldwijde petrochemische sec- tor, onderzoek naar voer. De term duurzaamheid treedt er binnen een context van digitale innovatie nu veel nadrukkelijker op de voorgrond dan pak- weg twee jaar geleden. Toch vormt duurzaamheid doorgaans niet de grootste drijfveer om te digita- liseren. Efficiëntie geldt meestal als het hoofddoel. Door de supply chain te optimaliseren, ontstaat er niet zelden ook een duurzaamheidslaag. Ener- gie-efficiëntie leidt bijvoorbeeld tot lagere kosten, wat tegelijk resulteert in een lagere CO2-uitstoot. Wat naar mijn mening een minstens even belang- rijke beweegreden voor slimme processen moet zijn, is de mogelijkheid om zaken anders en beter te doen voor de klant. Industrie 4.0 laat toe dien- sten aan te bieden die voorheen niet mogelijk waren en waarmee je een toegevoegde waarde creëert ten opzichte van de concurrentie. Die toe- gevoegde waarde vergt een open dialoog tussen sales en operations, waarbij je kennis over de klant ende keten verenigt.” BL: Digitalisering speelt nu al een belangrijke rol binnen de logistiek van de laatste mijl. Wat is daar hetpotentieel? Prof. A. Vereecke: “Klanten willen bij wijze van spre- ken gisteren de producten ontvangen die ze mor- gen bestellen. Route-optimalisering maakt dus echt wel het verschil. Elektrische transportmodi en de synergie tussen verschillende bedrijven winnen aan belang. Terwijl ondernemingen zich focussen op het verhaal van de laatste mijl biedt wat ik de ‘middelste mijl’ noem nog heel wat ruimte tot ver- betering. De afstand tussen de productiesite en het opslagmagazijn kan je op een haast identieke wijze als de laatste mijl benaderen, zij het op een andere schaal. Daar kunnen route-optimalisering en samenwerking eveneens een meerwaarde cre- ëren.” Zelfrijdendevrachtwagens BL: Vervoeren we onze goederen binnenkort met zelfrijdende(vracht)wagens? Prof. A. Vereecke: “Dat zit er vroeg of laat aan te komen. Vraag is natuurlijk wat we als zelfrijdend beschouwen. Daar bestaan verschillende grada- ties in. Een wagen met adaptieve cruise control, die automatisch een bepaalde afstand houdt van zijn voorganger en uitgerust is met allerhande technologische snufjes, kun je met wat goede wil al deels als zelfrijdend beschouwen. De terughou- dendheid is in Europa groter dan in pakweg Azië. Daar ligt de focus veel meer opde opportuniteiten, terwijl wij eerder de barrières benadrukken. Wan- neer we over zelfrijdende auto’s praten, begint het antwoord steevast met ‘ja, maar’. Nochtans is het al een realiteit. In oktober 2017 startte Katoen Natie op het Singaporese eiland Jurong al een project met onbemande vrachtwagens die de petroche- mische producten van zijn klant ExxonMobil van het verpakkingsstation naar de opslagplaats ver- voeren. In de eerste fase van het project rijden de autonome vrachtwagens in een afgesloten gebied rond de petrochemische fabriek. In een volgende fase zullen ze zich verplaatsen op de industriesite van het eiland en in de derde en meest uitdagende fase zullen de vrachtwagens zich op de openbare weg begeven.” KD Zelfrijdende vrachtwagens zitten er vroeg of laat aan te komen. Vraag is natuurlijk wat we als zelfrijdend beschouwen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=