BL_01022020_27012020_END

W W W . V A L U E C H A I N . B E 12 FPI s upply chain i ntelligentie K rijg toegang tot kritische data va nuit uw gehele supply chain K rijg meldingen van afwijkende g ebeurtenissen wanneer ze zich vo ordoen C reëer een volledig geconnect- e erd en schaalbaar supply chain n etwerk agility visibility taceability Voor meer informatie over ZetesZeus bezoek www.zetes.com vooral volumegedreven waren, treedt het financiële luik nu op het voorplan. De financiële afdeling neemt onder meer de ingeschatte net- tomarges als uitgangspunt voor haar financiële planning. De impact bleek net omgekeerd: nu neigde de business de vraag te onderschatten. Dat met alle gevolgen van dien, aangezien we niet tijdig met extra capaciteit op een stijgende vraag konden inspelen. Er ontstond dus een negatieve bias.” Consensus gezocht en gevonden Die mismatch tussen bottom-up en top-down forecasts leidde tot discussies over de correcte cijfers en maakte het Lamb Weston/Meijer moeilijk om capaciteitsbeslissingen te nemen. “Bovendien vond de ene partij dat we onze doel- stellingen hadden behaald, terwijl de andere oordeelde dat we omwille van de bias nog werk voor de boeg hadden.” Een consensus moest en zou volgens de demand planners soelaas bieden. “We kozen het beste van twee werel- den: een gedetailleerde forecast met manuele verrijking (bottom-up) voor beslissingen op korte termijn en een forecast op hoger niveau (top-down) voor voorspellingen op langere ter- mijn. Die top-down forecast schept voor voor- uitzichten met een langere horizon een duide- lijker beeld van de realiteit, aangezien ze ook de ambities van onze commerciële afdeling bevat. We hebben daarbij minder nood aan details en manuele verrijking.” De consensus forecast zorgde volgens Walco Verbiest voor een grote accuraatheid, zowel op korte als op lange termijn. “We spenderen onze tijd nu aan analyses op het juiste detailniveau: niet te abstract op korte termijn en niet te gede- tailleerd op lange termijn. We reduceerden de bias van acht à tien procent tot drie à vijf pro- cent. Dat percentage willen we in de toekomst nog drukken. De discussies rond de meest aan- gewezen cijfers zijn bovendien weggeëbd.” KD Lamb Weston/Meijer verwerkte in 2018 ongeveer 1,7 miljoen ton aardappelen tot 890.000 ton diep- vriesproducten en boekte een omzet van 780 miljoen euro. De meest ingrijpende acties vinden plaats wanneer klanten zoals grote restaurants en fastfoodketens tijdelijk een bepaald product met speciale aardappelvariant in de kijker plaatsen.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=