BL_01022020_27012020_END

W W W . V A L U E C H A I N . B E 16 WMS & MES Volg ons het hele jaar door. Ook in 2020 gaat de 4 de industriële revolutie onverminderd voort, met voortduren de digitale evolutie als drijvende kracht. Een toenemende connectiviteit tussen men s en machine is hierbij essentieel, daarom rolt Linde Material Handling dit jaar haar connect:cloud programma uit. Dit vlootbeheersysteem biedt haar gebruikers: > Opslag van data op beveiligde cloudservers > Een actueel overzicht van de status van de vloot > Een voortdurende verzameling van truckgegevens > Keuze uit uiteenlopende pakketten Nauw hiermee samenhangend is de lancering van de revolutionaire 1202 reeks , de eerste Linde heftrucks die standaard volledig geconnecteerd zijn. Deze truck s zijn niet enkel digitale pioniers, maar luiden daarnaast een nieuw tijdperk in op v lak van zichtbaarheid, emissie en prestaties. Mee deel uitmaken van de di gitale evolutie? Ontd ek dan de onmisbare elem enten op www. motrac.be/linde I NTRALOGISTIEK 2020 V IA DE LINDE CLOUD Noorderlaan 612 B-2030 Antwerpen T +32 3 360 11 11 Motrac nv/sa Kaaistraat 28 B-7711 Dottenijs T +32 56 45 77 25 info@motrac.be www.motrac.be informatie – met name de werkelijke output in functie van de werkelijke productietijd – laat toe de productiviteit van de lijnen en machi- nes op te volgen. Hoofd- en bijvangst Minstens even belangrijk – daar was het de bakkerij uiteindelijk om te doen – is dat het MES voor een sluitende en gestroomlijnde traceerbaarheid van de gebruikte grondstof- fen zorgt. Het systeem alloceert de grond- stoffen al in het magazijn in functie van de productieplanning en stuurt de bevoorrading van de lijnen aan. “Wanneer er een nieuw pro- ductieorder start, checkt het systeem automa- tisch of de benodigde grondstoffen zich op de hot-wired locatie bevinden. Het MES koppelt die grondstoffen vervolgens aan het order. Dat zorgt ervoor dat de operator niet langer alle grondstoffen voor het productieorder apart hoeft te scannen.” Dat een lot grondstoffen op die manier aan een order is gelinkt, bezorgt Bakkerij de Paauw een interessant, bijkomend voordeel. “We zien dat als de bijvangst van het systeem”, zegt Allard Vervoort. “Uit de koppeling van lot en order kun je makkelijk afleiden – en regis- treren – wat er is verbruikt.” En er is nog meer bijvangst. De kwali- teit van de masterdata is toegenomen. Het systeem geeft de operatoren duide- lijke instructies, waardoor de foutenlast is gedaald. Dankzij de slimme taaksturing van het systeem kan de bakkerij in het ate- lier de beschikbare ruimte optimaal benut- ten. “Belangrijk is vooral ook dat we meer inzicht krijgen in de productievoortgang”, klinkt het. Blauwdruk voor meer automatisering Het succes van het traject hangt nauw samen met de nauwkeurige voorbereiding die eraan voorafging. Na drie maanden analyse volgde een half jaar van ontwer- pen en testen. Daarna vond een eerste proefimplementatie van het MES plaats. Met de feedback uit die tests bepaalde Objective de finale configuratie. Begin 2019 ging Bakkerij de Paauw live met het MES. Er werd gekozen voor een gefaseerde aanpak, waarbij de ene productielijn na de andere op het systeem werd aansloten. Aanslui- tend volgde de migratie naar een nieuwe versie van het WMS, om beide daarna te integreren. In de zomer van 2019 vond een IFS-audit plaats. Daaruit bleek dat het sys- teem aan alle verplichtingen en vereisten op het vlak van traceerbaarheid voldoet. De combinatie van WMS en MES biedt Bak- kerij de Paauw een mooie blauwdruk voor verdere automatisering. Zo wil de bakkerij de beschikbare receptdata en productie- planning koppelen met de weegtoestellen die zich op de productielijnen bevinden. A. Vervoort: “Er zijn plannen om de etiket- teermachines en de metaaldetectoren te koppelen. Ook de traceerbaarheid van de outbound stromen bevindt zich nog niet in de scope van het project. Dat willen we op termijn zeker meenemen.” Intussen kijkt het team van Bakkerij de Paauw met gepaste trots terug op de afge- legde weg. “Zonder de betrokkenheid van de directie, de teamleiders en de medewer- kers op de vloer maakt zo’n traject geen kans. Belangrijk is verder dat je niet alleen het systeem aan de organisatie aanpast, maar ook omgekeerd. Het is belangrijk dat je vooraf de betrokken processen stroom- lijnt. O ja, en het is handig wanneer je van je leveranciers kunt verkrijgen dat ze hun producten van een GS1-label voorzien.” Extra vertrouwen Naar een concrete, cijfermatige return on investment is het bij projecten rond traceerbaarheid altijd moeilijk zoeken. “Het resultaat zit grotendeels in ontastbare resultaten”, vindt Allard Vervoort. “Het gaat om het extra vertrouwen dat we uitstralen bij klanten en leveranciers. Het gaat om de fouten die we niet maken, de klachten die we niet ontvangen, de tijd dat de lijn niet stilstaat omdat er geen voorraad genoeg is, de recall die we niet hoeven te doen. Het gaat om het inzicht dat we anders niet hadden gehad, om de tijd die we hebben gewonnen en om het feit dat we een audit vandaag met een gerust gemoed tege- moetzien.” DVD Bakkerij de Paauw heeft in Nederland een marktaandeel van drie procent. Wekelijks produceert het bedrijf 300.000 broden en 1,8 miljoen stuks kleinbrood.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=