BL_01022020_27012020_END

W W W . V A L U E C H A I N . B E 20 21 WAREHOUSING WAREHOUSING B U S I N E S S L O G I S T I C S - J A N U A R I - F E B R U A R I 2 0 2 0 en afzonderlijke DC’s voor retail, groothandel en e-commerce. Een hoog voorraadniveau en hoge proceskosten waren slechts enkele nadelen van die complexe structuur. Dat Puma steeds minder in staat bleek het serviceniveau te leveren dat zijn interne en externe klanten verwachtten, gaf uiteindelijk de doorslag in hun beslissing om van logistieke koers te ver- anderen. M. Molkenthin: “Vandaag geldt logistiek als een belangrijke factor in het succes van een e-commercespeler. Dat weet intussen ieder- een. Maar bij ons moest logistiek toen nog gewoon werken. En zolang zij effectief werkte en de klanten tevreden waren, stond dat aspect van onze business simpelweg niet ter discussie. Dat niemand sprak over logistiek, was op zich al een teken van succes, zou je in zekere zin zelfs kunnen stellen.” De uitdaging: wat wil de klant? Tot Puma op het punt was aanbeland dat zijn logistiek niet langer werkte – of in elk geval niet langer voldeed. Waarbij de reden vrij snel duidelijk werd: onder invloed van de groei- ende e-commerce was het klantengedrag het voorbije decennium langzaam maar zeker veranderd. Terwijl klanten zich tegenwoordig minder voorspelbaar gedragen dan ooit, zijn ze tegelijk een pak veeleisender geworden, ook wat hun verwachtingen naar logistieke dienstverlening betreft. Ter illustratie haalt Maximilian Molkenthin het voorbeeld aan van 11teamsports.com , een lifestylebedrijf voor voetbal en andere ploegs- porten in de Duitstalige regio. Van origine een online shop, heeft 11teamsports.com intus- sen ook een twintigtal fysieke verkooppun- ten geopend. “Voor ons zijn zij in wezen een klassieke groothandelsklant. Wij leveren onze producten aan hun distributiecentrum en zij verzenden ze vervolgens naar hun klanten, zowel on- als offline. Maar op een gegeven moment kregen wij van hen de vraag om ook rechtstreeks aan die eindklanten te leveren, zodat zij hun eigen distributiecentrum kon- den ontlasten. Daarbij was het probleem niet zozeer dat wij hen als groothandelsklant zien en behandelen, maar vooral dat ons groot- handelsmagazijn niet is afgestemd op het ver- werken van e-commercebestellingen. Anders gezegd, vandaag worstelen wij met het gege- ven dat onze business en de onderliggende logistieke processen nog steeds georgani- seerd zijn in functie van de verschillende dis- tributiekanalen, terwijl onze klanten zich al lang niet meer beperken tot dat ene kanaal waaraan wij hen ooit hebben toegewezen.” Daarnaast zijn de business en logistiek van Puma geografisch georganiseerd, in landen en regio’s. Maar ook binnen en tussen die landen en regio’s is er steeds meer nood aan optimalisering. Maximilian Molkenthin geeft het voorbeeld van een magazijn in München. Dat diende in eerste instantie om de eigen Puma-winkels, het retailkanaal dus, te bevoor- raden. “Maar we gebruikten het steeds vaker “ Wij zijn een product- en een marketing- bedrijf, geen logistiek bedrijf”, vertelt Maximilian Molkenthin, senior head of Logistics bij de Puma Groep. Molkenthin was een van de voornaamste sprekers tijdens de Fashion Expert Days, een tweedaags netwerk- en informatie-evenement dat TGW Logistics vorig jaar in oktober organiseerde. (Een uitgebreid verslag kon u eerder al lezen in de novembereditie van Business Logistics). Daarmee wil Maximilian Molkenthin uiteraard niet gezegd hebben dat Puma het belang van een goede logistiek niet inziet. Maar in tegen- stelling tot een online schoenen- en modegi- gant als Zalando beschouwde Puma de logis- tieke ondersteuning van zijn business lange tijd niet als een strategisch voordeel, dat echt het verschil kan helpen maken. Logistiek volgt de business “In het verleden waren wij daardoor niet altijd koplopers in logistiek”, beseft Maximilian Molkenthin. “Logistiek stond bij ons in de eerste plaats ten dienste van de business. Wij volgden die business ook, eerder dan dat we hem aanstuurden. Kwam er nieuwe business bij, bijvoorbeeld door de overname van een leverancier van golf- sportartikelen of de opening van nieuwe Puma-winkels, dan regelden wij de logis- tieke ondersteuning daarvoor en open- den we bijvoorbeeld een extra retailma- gazijn.” Zo groeide de logistieke infrastructuur van Puma jarenlang op organische, zij het niet altijd even strategisch doordachte of opti- male wijze. Het resultaat van die aanpak was een gedecentraliseerd distributienetwerk met een gefragmenteerde magazijnstructuur Logistiek stimuleert de business Puma centraliseert Europees distributienetwerk Forever faster. Altijd sneller. Zo luidt het marketingmotto van Puma, een van ’s werelds toonaangevende mer- ken voor sportschoenen, -kleding en -accessoires. Maar ondanks de belofte in die slogan begon Puma op logis- tiek vlak de jongste jaren toch wat achterop te hinken. Het van origine Duitse bedrijf was duidelijk aan een inhaalbeweging toe. En die komt er nu ook, via de bouw van een ultramodern Europees distributiecentrum in het Beierse Geiselwind. Voor de logistieke oplossingen in het gebouw staat TGW Logistics in. Maximilian Molkenthin, senior head of Logistics bij de Puma Groep: “De kleinere maar frequentere bestel- lingen en de plotselinge verkooppieken die de e-commerce typeren, vergen een andere logistieke aanpak.” Door verschillende magazijnen uit heel Europa samen te voegen tot één logistieke faciliteit, wil Puma het perfecte omnichannel distributiecentrum creëren. Dat moet een hoge mate van automatisering kennen, om alle kanalen met de nodige snelheid en nauwkeurigheid te kunnen bedienen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=