BL_01022020_27012020_END

45 WAREHOUSING B U S I N E S S L O G I S T I C S - J A N U A R I - F E B R U A R I 2 0 2 0 W W W . V A L U E C H A I N . B E 44 E-COMMERCELOGISTIEK van de consumenten zich zorgen over de mili- eu-impact van het pakjestransport. Een angst die niet volledig ongegrond blijkt, aangezien vervoer van producten 35% van de West-Eu- ropese CO2-uitstoot veroorzaakt. Stedelijke logistiek bevindt zich tussen twee belangrijke polen: enerzijds de magazijnen en distributie- centra die duizenden pakjes per dag verwer- ken, anderzijds de hypergeconnecteerde con- sument, die weinig tot geen compromissen sluit op het vlak van flexibiliteit. Daartussen bevinden zich steden die met verkeersconges- tie, een hogere vervuilingsgraad en lawaaihin- der kampen. Diverse steden grijpen nu al in met verkeersvrije centra en lage-emissiezones. Ik ga ervan uit dat vele andere zuxllen volgen. Tegelijk moeten ook de partners binnen de supply chain tot de actie overgaan. Ze houden best rekening met de verlangens en wensen van hun leveranciers en klanten, in combinatie met het duurzaamheidsplaatje.” Gedeelde logistiek Om de opgelijste uitdagingen aan te gaan, noemt Damien Bon verschillende oplossingen. Hij gelooft sterk in gedeelde logistieke dien- sten, waarbij verzenders initiatieven uitrollen om leveringen te combineren. Dat kan onder meer vanuit stadshubs, slimme magazijnen aan de rand van de stad met geconsolideerde – bij voorkeur groene – stromen en een ver- minderd aantal vervoersbewegingen in de stad tot gevolg. Partijen die afzonderlijke pak- ketjes vervoeren, zullen volgens Damien Bon in de toekomst onder druk staan door de per- soneelsschaarste. Cruciale factor in het verhaal blijft de bereidheid om informatie met andere spelers en concurrenten te delen. Een andere succesfactor is de optimalise- ring van de aanwezige stromen. Daarin ziet Damien Bon een belangrijke rol weggelegd voor digitale tools, zoals intelligente WMS-ap- plicaties en innovatieve routeplanners. “Ver- der dringt zich de modernisering van de trans- portvloot op. Ik denk daarbij onder meer aan de nieuwe en toekomstige generaties hogeca- paciteitstrucks die met een beperkte omvang toch grote hoeveelheden pakjes vervoeren. We moeten ook kijken naar de mogelijkheden die elektrische voertuigen bieden, zoals e-bi- kes”, luidt het. Geleverd binnen het uur in Londen Dat digitalisering, automatisering en robo- tisering in het verhaal op de voorgrond treden, onderstreept Damien Bon met de aanpak van Ocado. Die online supermarkt rolt in Londen de dienst Zoom uit, waar- mee ze kleinere bestellingen binnen het uur – gemiddeld zelfs binnen de dertig minuten – bij klanten thuis laat bezorgen. De retailer doet voor de orderpicking een beroep op een gerobotiseerd magazijn, waarbij de robots zich over een speci- aal raamwerk verplaatsen. Stuart rolde een technologie uit die de website, app en backend van Ocado integreert en de bestellingen automatisch toewijst aan de meest geschikte en beschikbare onafhan- kelijke leveringsdienst. Afhankelijk van de orderomvang en de leveringslocatie ver- loopt het transport met de wagen, de fiets of de motorfiets. “We maken de winkelbeleving voor de klant op die manier directer en sneller, afgestemd op zijn levensritme. De sector beweegt snel en met Ocado vertolken we een voortrekkersrol. Dergelijke diensten moeten retailers helpen om de hoge ver- wachtingen van hun klanten in te lossen”, liet David Saenz, chief operating officer bij Stuart, eerder al optekenen. Marks & Spen- cer (M&S) sloot de voorbije zomer een samenwerking af waarmee het binnenkort onder meer zijn kant-en-klare maaltijden via Ocado tot bij de klant brengt. M&S wil de voedingsverkoop, nu goed voor zo’n zeven miljard euro, binnen de vijf jaar ver- dubbelen. Ocado moet M&S helpen in de strijd tegen disruptieve spelers als Uber Eats en Deliveroo. KD De consument plaatst duurzaamheid hoog op de agenda. Zo maakt 27% van de consumenten zich zorgen over de milieu-impact van het pakjestransport. Een angst die niet volledig ongegrond blijkt, aange- zien vervoer van producten 35% van de West-Europese CO2-uitstoot veroorzaakt. Cruciaal blijft de bereidheid om informatie met andere spelers te delen U it Nederlands onderzoek blijkt dat tachtig procent van de logistieke bedrijven aangeeft dat ze pro inno- vatie en technologie in hun maga- zijn zijn. Toch slaagt slechts veertig procent erin die innovatieve oplossingen ook op de werkvloer te krijgen. Steven Dhondt, professor aan de KU Leuven en senior research scientist bij de Nederlandse onderzoeksorganisatie TNO: “Het is ook niet eenvoudig om die ontwikkelingen te volgen. Dat vraagt anders denken, experimenteren en sociale innovatie. Vernieuwend onderwijs en samenwerkingsverbanden in het bedrijfsle- ven, ondersteuning van beleidsmakers, onder- wijs en onderzoek kunnen hier een steentje bijdragen. Binnen het Sharehouse willen we dat stimuleren door wetenschappelijke expe- rimenten voor bedrijven te combineren met het aanleren van nieuwe technologieën aan studenten. Samen met de studenten willen we die technologieën dan ook verder ontwikke- len.” “Het Sharehouse moet in de eerste plaats een ‘living lab’ worden waar bedrijven, leve- ranciers van magazijntechnologie, docen- ten, studenten en onderzoekers elkaar ontmoeten”, voegt Paul Preenen, de lei- der van het Sharehouse-project, eraan toe. “Zo willen we de belangrijkste uitda- gingen in de logistieke sector op techno- logisch, organisatorisch en menselijk vlak onder één dak aanpakken.” Gezien het brede doelpubliek worden ook veel en verschillende partijen betrok- ken bij het consortium, dat TNO coördi- neert. Het initiatief maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Duurzame Living Labs, dat gefinancierd wordt door onder andere de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk onderzoek en de Topsector Logistiek. TKI Dinalog ziet ook toe op de voortgang en de inhoudelijke aansluiting op de innovatie van de Topsector Logistiek. Experimenteren en leren in het Sharehouse Nederlands initiatief wil innovatie in magazijnen stimuleren Dat de vele technologische ontwikkelingen het magazijn van de toekomst kunnen versterken, zal niemand ontkennen. Toch hebben nog steeds heel wat bedrijven drempelvrees om er effectief mee aan de slag te gaan. Om die organisaties een duwtje in de rug te geven, wordt in Rotterdam het Sharehouse uit de grond gestampt. Daar kunnen bedrijven proeven van nieuwe technologieën met potentieel. “Vooral voor middelgrote en klei- nere bedrijven kan het Sharehouse een goede manier zijn om innovaties eerst te testen, vooraleer ze op het eigen magazijn los te laten”, klinkt het bij de initiatiefnemers. Paul Preenen, de leider van het Sharehouse-pro- ject: “Het Sharehouse moet in de eerste plaats een ‘living lab’ worden waar bedrijven, leveranciers vanmagazijntechnologie, docenten, studenten en onderzoekers elkaar ontmoeten.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=