BL_01022020_27012020_END

W W W . V A L U E C H A I N . B E 58 LOGISTICS REAL ESTATE PRAKTISCH Dinsdag 3 maart ‘20 van 9u tot 18u LOCATIE: Hotel Serwir, Sint-Niklaas DEELNAMETARIEF: • € 600 bij 1 persoon • € 1800 voor een team van 4 personen langer dan verwacht zijn blijven liggen. Som- mige ontwikkelaars hebben ook nog wel wat grond achter de hand. Toch is het opmerkelijk om vast te stellen dat – ondanks de schaarste die er zeker is – men er toch in slaagt bepaalde deuren open te duwen bij lokale en regionale overheden en nieuwe gronden aan te snijden. Dat bewijst dat als je goed zoekt, wat creatief bent en – in veel gevallen – geduld kunt uitoe- fenen, er zeker nog mogelijkheden zijn. Maar dat neemt niet weg dat als er morgen iemand bij ons aanklopt en vraagt naar 10.000 hectare kant-en-klare grond, ik de mogelijkheden op één hand kan tellen. MG Real Estate, bijvoor- beeld, heeft nog wel wat reserve op De Hulst in Willebroek. En in Boom heeft Prologis nog een grondreserve om ongeveer 50.000m² te ontwikkelen. Maar die opportuniteiten zijn echt wel dun gezaaid.” Trends bij verdere ontwikkelingen Samengevat kunnen we stellen dat 2019 op het vlak van logistiek vastgoed het op een na beste jaar van de afgelopen vijftien jaar was, met een gemiddeld opnamevolume van 225.000m² per kwartaal. W. Goossens: “Voor 2020 verwachten we dat de vraag naar logistieke gebouwen op peil zal blijven. We merken dat onze zeeha- vens, binnenhavens en cargoluchthavens belangrijke troeven vormen in de verschui- ving naar een steeds meer multimodale logistieke markt. We verwachten dat multi- modale projecten een aanzienlijk deel van de toekomstige vraag naar zich toe zullen trekken. Zo zien we vandaag belangrijke ontwikkelingen op multimodale knoop- punten, zoals de haven van Zeebrugge en de cargoluchthaven van Luik.” Daarnaast stellen we vast dat de huidige automatiseringsmogelijkheden het con- cept van logistieke gebouwen steeds vaker beïnvloeden. “De standaard vrije werk- hoogte bedraagt tegenwoordig sowieso 12,20 meter, wat een pallet hoger is dan de 10,80 meter die vroeger gangbaar was”, vertelt Walter Goossens. “Vaak wordt extra ruimte voorzien om werkruimte te ontdub- belen via een mezzanine en dan via aan- gepaste magazijnsystemen het transport te regelen. Of er wordt een hoogbouwma- gazijn voorzien, vaak met nog meer verre- gaande automatisering. We kunnen gerust stellen dat 20 à 30% van de nieuwe ware- houses voorzien van een hoogbouwge- deelte.” Ondanks de positieve vooruitzichten, zijn er nog steeds een aantal uitdagingen bij toekomstige ontwikkelingen. W. Goossens: “Zoals aangehaald lopen de bouwkosten steeds hoger op, mede door de steeds strengere duurzaamheidscrite- ria. Als ontwikkelaars een gebouw willen verhuren, kunnen ze niet anders dan die kosten in hun huurprijzen door te rekenen. Daarnaast blijft het vergunningstraject toch een zeer belangrijke uitdaging. Dat geldt uite- raard minder voor standaardprojecten. Mocht je je pakweg in De Hulst willen settelen, dan is het zeer waarschijnlijk dat je je vergunning binnen de normale wettelijke periode van vier maanden te pakken hebt. Maar als je buiten de lijnen van het geijkte stedenbouwkundige kader wil kleuren, dan ben je meestal veel lan- ger zoet. Daarbovenop komen soms ook nog mobiliteits- en toegankelijkheidsstudies. Een dossier ‘maatschappelijk aanvaardbaar’ krijgen wordt dan ook de uitdaging van de toekomst, zeker binnen een grondgebied als Brussel. We merken wel dat die problematiek ook in de ons omringende landen speelt. Het valt me ook op dat bedrijven dit jaar minder dan vroeger heb- ben besloten om naar het buitenland uit te wijken om die redenen. De invloed van die zaken op onze competitieve slagkracht als land blijft dus gelukkig beperkt.” TC Samengevat kunnen we stellen dat 2019 op het vlak van logistiek vastgoed het op een na beste jaar van de afgelopen vijftien jaar was, met een gemiddeld opnamevolume van 230.000m² per kwartaal. Op de as Gent-Antwerpen worden de grootste transacties vertegenwoordigd door het distri- butiecentrum van 60.000m² dat WDP op maat bouwt voor Barry Callebaut en de aankoop van een logistiek gebouw van 36.000m² door het transportbedrijf Hertsens (foto) in Kruibeke. ERVAAR DE KRACHT VAN INTEGRATED BUSINESS PLANNING MASTERCLASS MEER INFO WWW.VALUECHAIN.BE - INFO@VALUECHAIN.BE - +32 (50) 40 80 80 3 MAART ’20 SINT – NIKLAAS WERKEN IN FUNCTIONELE SILO’S? Het is een bekend probleem in veel bedrijven: afdelingen die niet goed op elkaar zijn afgestemd. Ze hebben andere doelen en agenda’s en zien de wereld door een verschillende bril. Het gevolg: minder goede resultaten dan gedacht, gemiste targets en veel verloren energie. BETERE BESLISSINGEN MET IBP Herkenbaar? Het goede nieuws is dat Integrated Business Planning (IBP) hier een positieve bijdrage aan kan leveren. Door optimale beslissingen voor het hele bedrijf te realiseren, i.p.v. het gemiddelde van alle meningen. Daarnaast kan IBP het gat dichten tussen de strategie en de tactische en operationele besluiten. MEER HALEN UIT S&OP? Misschien pas je S&OP al toe en wil je de prestaties ervan verbeteren, of misschien wil je een volgende stap zetten naar IBP. Maar waar moet je starten met verbeteren? En hoe krijg je de relevante stakeholders aan boord en behaal je concrete resultaten? Tijdens deze Masterclass doe je inspiratie en essentiële kennis op. De Mas- terclass bestaat uit case studies en theorie, die meteen in praktijk wordt gebracht in de business simulatie “The Fresh Connection”. Deze aanpak staat garant voor een steile leercurve. AGENDA • 09.00 Registratie met koffie • 09.30 Introductie • 09.40 S&OP: it starts with why! • 10.15 Introductie The Fresh Connection • 10.45 Break • 11.00 The Fresh Connection ronde 1 • 12.15 Lunch • 13.00 Debriefing ronde 1, introductie ronde 2 (strategy) • 13.30 The Fresh Connection ronde 2 • 14.30 S&OP theorie • 15.15 Break • 15.30 S&OP case study • 16.15 Debriefing ronde 2, assignment S&OP in The Fresh Connection • 16.45 The Fresh Connection ronde 3 • 17.45 Feedback, New insights, lessons learned • 18.00 Einde

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=