BL_01022020_27012020_END

W W W . V A L U E C H A I N . B E 62 DISTRIBUTIE PICS BELGIUM Agenda & New s info@picsbelg ium.be www.picsbelgium.be Stay tuned with one of the PICS courses in Supply Ch ain Management: • New Bootcamp for young Supply Chain Professionals: February 1 9 and 20 • Basics of Supply Chain Finance: March 31 • Masterclass Demand Planning and Forecasting: March 4 and 18 • Masterclass Pragmatic Inventory Management: April 1 and 22 Company visits: • Komatsu: March 21 Invest in yourself with an APICS certi cation: • CSCP Certi ed Supply Chain Professional: start March 4 • CPIM Part 1 Certi ed in Production and Inventory Management: sta rt March 2 • CPIM Part 2 Certi ed in Production and Inventory Management: sta rt April 20 Become PICS member and enjoy these bene ts: • Personal, free access to all company visits • Discounts for participation in other PICS activities, such as seminar s, conferences and training programs • Free participation to the annual Supply Chain Professionals Reunio n • Subscription to the "Business Logistics" magazine • ASCMmembership, which gives access to best practices and emerg ing trends • Subscription to SCM Now the O cial Magazine of ASCM PICS Belgium vzw | Spuibeekweg 16G | 3140 Keerbergen | T +32 (0)494/10 28 83 Save up to 30%by using “KMO Portefeuille”. PICS Belgium is recognized by the Flemish government as a certi ed training centre. DV.O102417 service gebruiken, rollen we nu uit in onze andere entiteiten. Bij ISPC in Gent leverde ons dat meteen een efficiëntiewinst van vijftien procent op. De implementatie van SAP over alle activiteiten heen genereert binnenkort extra visibiliteit, wat ons moet toelaten om logistieke operaties nog efficiënter aan te stu- ren.” BL: Hoe belangrijk is de beladingsgraad? B. Hallemeesch: “Die is uiteraard van tel, zij het als onderdeel van een groter geheel. We hech- ten minstens evenveel belang aan het aantal klanten dat we binnen onze levervensters bedienen. Stel dat een vrachtwagen met een beladingsgraad van 85% er maar net in slaagt om tussen zes en twaalf uur tien leveringen uit te voeren, dan ben je niet gebaat bij een grotere lading, omdat je binnen het voorziene tijdsvenster toch niet kunt uitleveren. Alle fac- toren staan met elkaar in relatie.” Stedelijke uitdagingen BL: Veel restaurants bevinden zich op een ste- delijke locatie. Hoe gaat Sligro Food Group om met de uitdagingen op het vlak van stadsdis- tributie? B. Hallemeesch: “Steden weren vrachtwagens almaar nadrukkelijker uit hun centrum. Dat uit zich in beperkingen op het vlak van infrastruc- tuur en strengere regelgeving. Het ontbreekt daarbij aan een nationale aanpak, waardoor je met elk stadsbestuur afzonderlijk rond de tafel moet zitten. Daar mogen de overheden wat mij betreft dringend werk van maken. Wij denken vanuit ons perspectief graag mee over de mogelijkheden van een groener stads- verkeer en engageerden ons daartoe via de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek. We bedienen de steden nu al met kleinere voer- tuigen, conform de Euro 6-norm voor diesel. Sligro Food Group investeerde tevens in twee vrachtwagens op cng. Dat blijft uiteraard een fossiele brandstof. Daarom gaan we op zoek naar nog groenere transportmodi. Met de wegtrein Trens-Logic (zie kader) tasten we de mogelijkheden van elektrische stadsdistribu- tie af.” BL: Merkt u dat uw klanten en leveranciers meestappen in uw benadering van duurzame logistiek? B. Hallemeesch: “We willen op de kar springen en onze verantwoordelijkheid nemen, maar uiteraard blijven de bekommernissen van de klant onze prioriteit. De stille, elektrische wegtrein opent de deur naar nachtleveringen, maar lang niet elke horecazaak kan de goede- renontvangst dan organiseren. Het blijft dus een verhaal van samenwerken, zowel binnen onze organisatie als in het ecoysteem van klanten en leveranciers.” BL: U hebt meer dan vijfentwintig jaar erva- ring in de logistieke wereld. Welke tendensen zetten het meeste in beweging en welke toe- komstgerichte evoluties genieten uw aan- dacht? B. Hallemeesch: “In een niet zo ver verleden betekende just in time ‘vandaag bestellen en volgende week ontvangen’. Nu bezorgen e-commercespelers pakjes al na enkele uren. Je kunt ook niet om de digitalisering heen, al kent die tot op vandaag bepaalde limieten. Logistiek blijft in hoofdzaak een analoog proces. Het is vooralsnog niet mogelijk om voedingsproducten te downloaden en ze digitaal te bewaren. Leveringen via dro- nes ogen veelbelovend, maar blijken voor onze orders van containergrootte niet meteen een optie. Ik ben wel benieuwd naar de toekomstige ontwikkelingen rond crowd logistics. We gaan verder na of we baat hebben bij een geautomatiseerd magazijn. Dat ligt voor een onderneming als de onze – met een heel hoge voor- raadrotatie – vaak minder voor de hand. De krapte op de arbeidsmarkt lijkt een blijvend fenomeen. Onze fluctuerende bedrijvigheid vraagt om een wendbare aanpak. Logistiek blijft dus in al haar facet- ten boeien en uitdagen.” KD De nieuwe uitvalsbasis van Sligro Food Group in Antwerpen. Met de wegtrein Trens-Logic tasten we de mogelijkhe- den van elektrische stadsdistributie af

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=