BL_01022020_27012020_END

W W W . V A L U E C H A I N . B E 6 7 VISIE VISIE B U S I N E S S L O G I S T I C S - J A N U A R I - F E B R U A R I 2 0 2 0 sofisch benaderen, maar vergeet niet we in de vorige eeuw repetitieve taken voortdurend hebben geautomatiseerd. Het aangehaalde doemscenario is dus niet enkel van deze tijd. Vlerick Business School heeft het onderzoeks- centrum ‘Centre for People in the smart digi- tised supply chain’ opgericht dat partners en leden uit heel verschillende sectoren samen- brengt rond dezelfde uitdaging: hoe krijg je je mensen zover dat ze de slimme technologie omarmen? Het onderwerp leeft dus binnen alle geledingen.” Op weg naar een kantelpunt BL: Wat weerhoudt sommige bedrijven ervan om nu al volop in te zetten op Industrie 4.0? Prof. A. Vereecke: “AI en machine learning zijn voor veel organisaties nog een black box. Ze weten dat het er is, maar begrijpen niet wat erin gebeurt en zijn er ook wel ergens bang voor: wat zal er in de toekomst veranderen en hoe ver zal het gaan? Het ontbreekt vaak nog aan een wetgevend kader, denk maar aan zelf- rijdende auto’s. Wat eveneens een rol speelt, is het gebrek aan kritische massa. Bedrijven beschikken niet over voldoende voorbeelden om op terug te vallen en hun stakeholders van de voordelen te overtuigen. Binnen zo’n scenario is er nood aan uitgewerkte cases. Als er eenmaal voldoende succesverhalen voor- handen zijn, ontstaat er een kantelpunt en wil iedereen zijn wagonnetje aanhaken.” BL: Welke rol verwacht u dat blockchain zal vertolken? Prof. A. Vereecke: “Blockchain lijkt wel ‘the next big thing’, maar vooralsnog krijgen weinig pilootprojecten een vervolg. Bedrijven vragen zich nu vooral af of de technologie hen echt een nut bewijst. Blockchain vraagt om een relevante context, waarbij transparantie in de hele keten vereist is. Aangezien je alle spelers in je keten moet meekrijgen, gaat het erom de juiste user case naar voren te schuiven. Het delen van data ligt daarbij niet altijd voor de hand.” Digitalisering en duurzaamheid BL: Kan digitalisering bijdragen tot een meer duurzame supply chain? Prof. A. Vereecke: “De link tussen digitalisering en duurzaamheid is een onderwerp waar V lerick Business School publiceerde ruim een jaar geleden een rapport over de vierde en meest recente industriële revolutie. Professor Ann Vereecke zoomt er samen met vijf collega-professoren in op hoe organisaties zich kunnen voorbereiden op de nieuwe tech- nologieën en hoe ze de concurrentie daarbij een stap voor kunnen blijven. De onderzoe- kers belichten drie specifieke toepassingen voor een slimme logistieke sector: gebundeld transport, synchromodaliteit en ‘deep reinfor- cement learning’ (zie kaderstuk). Datageoriënteerde processen BL: Beschikken bedrijven nu al over een slimme supply chain? Prof. Ann Vereecke: “We zien organisaties grote stappen zetten, maar op de vraag of we elke supply chain ‘slim’ mogen noemen, luidt het antwoord vooralsnog ‘nee’. Veel zaken zijn niet zo nieuw als iedereen laat uitschijnen. Vooruitstrevende bedrijven hebben hun eer- ste projecten rond AI en machine learning al jaren geleden opgestart. Die trajecten nemen evenwel veel tijd in beslag, onder meer op het gebied van dataverzameling. Dat is een van de redenen voor het geringe aantal praktijk- voorbeelden: organisaties hebben de basis al gelegd, maar communiceren zelden voordat een project is afgerond en zijn deugdelijkheid heeft bewezen.” BL: Gelooft u in een volledig autonome supply chain en wanneer mogen we die dan verwach- ten? Prof. A. Vereecke: “Ik kan uiteraard niet in een glazen bol kijken. Wat systemen zeker zullen kunnen, is leren op basis van planningsbeslis- singen uit het verleden. De software fungeert dan als een vorm van collectief geheugen, dat suggesties geeft over toekomstige, in hoofd- zaak repetitieve acties. Ze brengt bijvoorbeeld de aangewezen opties in kaart om een lading van punt A naar punt B te transporteren, gaat na hoeveel tijd dat in beslag neemt en hoeveel dat kost. Die informatie resulteert in een op data gebaseerd voorstel. Menselijke inbreng blijft daarbij een noodzaak, onder meer om uitzonderingen te beheren.” BL: Het doembeeld dat vaak opduikt, is dat van de strijd van de mens versus de machine. Hoe ziet u die verhouding evolueren? Prof. A. Vereecke: “De mens blijft een cruciale factor, maar zijn takenpakket zal verschui- ven. We zien nu al een shift richting meer datageoriënteerde profielen. Gekoppeld aan het nodige businessinzicht kunnen die spe- cialisten de data linken aan de noden van de klanten. Uitvoerende profielen zijn minder gegeerd, aangezien de machine een deel van het takenpakket overneemt. Je kunt dat filo- Is uwbedrijf klaar voor Industrie 4.0? De weg naar een slimme supply chain Slimme, zelflerende processen, artificiële intelligentie en big data. Industrie 4.0 belooft een grote impact te hebben op de volledige supply chain. De veranderingen gaan gepaard met interessante opportuniteiten en uitdagingen, die we best tijdig signaleren en waarop we idealiter nu al anticiperen. Volgens Ann Vereecke, pro- fessor Operations en Supply Chain Management aan de Vlerick Business School en Universiteit Gent, is het niet de vraag of Industrie 4.0 de bedrijfswereld drastisch zal veranderen, maar wel wanneer en hoe snel dat zal gebeuren. Ann Vereecke, professor Operations en Supply Chain Management aan de Vlerick Business School en Universiteit Gent: “AI en machine learn- ing zijn voor veel organisaties nog een black box. Ze weten dat het er is, maar begrijpen niet wat erin gebeurt en zijn er ook wel ergens bang voor.” We zien nu al een shift richting meer datageoriënteerde profielen. Gekoppeld aan het nodige businessin- zicht, kunnen die specialisten die data linken aan de noden van de klanten. AI en machine lear- ning zijn voor voor veel organisaties nog een black box

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=