2021 05 Value Chain Online

Transport & Distributie Value Chain Management / Business Logistics Online Magazine - Mei 2021 38 De laatste mijl tot aan de bestemming vormt de achilleshiel van goederentransport. Het drukke verkeer en de dichte bebouwing in een stad bemoeilijken efficiënte leveringen. Dat maakt van de laatste mijl in veel gevallen meteen ook de duurste, zowel economisch als op het vlak van mobiliteit en milieu. Enkele jaren geleden becijferden prof. dr. Philippe Lebeau en prof. dr. Cathy Macharis samen dat vrachtvervoer verantwoordelijk is voor 25% van de CO 2 -uitstoot en 33% van de fijnstofuitstoot van het autoverkeer in Brussel. Overschakelen op leveringen met de fiets zou op lange termijn 66.000 ton CO 2 - uitstoot per jaar kunnen vermijden, ofwel een vermindering van 2% van de huidige totale uitstoot van het Brusselse Gewest. Philippe Lebeau merkt dat de logistieke activiteiten van retailers en bedrijven steeds vaker buiten de stadsmuren plaatsvinden. “Ze beschouwen logistiek als een dure en ruimte-intensieve activiteit met een beperkte toegevoegde waarde en duwen die bij voorkeur weg richting stadsrand. Ik neem daarom ook altijd de periferie mee in scenario’s rond stadslogistiek.” Combinatie stadshubs en cargobikes toont potentieel Uitdagingen en inspanningen rond duurzame stadslogistiek Het leveren van goederen in – vaak historische – centra van steden en dorpen gaat gepaard met een grote druk op de leefomgeving. De schaarse ruimte, een toenemende milieubekommernis en wijzigende verkeersinfrastructuur vragen om nieuwe distributiemodellen. Prof. dr. Philippe Lebeau van de onderzoeksgroep MOBI van de Vrije Universiteit Brussel werkte mee aan enkele cases rond duurzame stadslogistiek. Hij zoomt voor ons in op de uitdagingen van vandaag en morgen en licht de resultaten toe van het BCklet-project, rond de levering van goederencontainers per fiets. Transport & Distributie Value Chain Management / Business Logistics Online Magazine - Mei 2021 39 Fragmentatie VCM: Wat beschouwt u zelf als duurzame stadslogistiek? Prof. dr. Philippe Lebeau: “Ik zie drie belangrijke pijlers: economie, milieu en de sociale dimensie. De ene partij slaagt er al gemakkelijker in om die te verenigen dan de andere. Veel hangt af van de visie van het bedrijf. Zit duurzaamheid ingebed in de bedrijfsmissie, dan ligt de drempel uiteraard een stuk lager. Verschillende inspanningen brengen de drie aspecten ook automatisch samen. Consolidatie van transport vormt niet enkel een duurzame oplossing, maar leidt ook tot een economisch voordeel, aangezien je minder rond hoeft te rijden en dus op de loonkosten bespaart. Toch is het vervoerslandschap vooral gefragmenteerd. Tachtig procent van de getransporteerde volumes zorgt voor twintig procent van de gereden kilometers. Dat is dus een goede zaak en hebben we onder meer te danken aan grote retailers die hun logistiek al sterk hebben geoptima- liseerd. Daar tegenover staat dat tachtig procent van de kilometers goed is voor slechts twintig procent van de volumes. Vanuit een duurzaamheidsstandpunt is dat uiteraard een minder rooskleurig gegeven.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=