2021 05 Value Chain Online

Visie Value Chain Management / Business Logistics Online Magazine - Mei 2021 4 Rodolfo Quijano is Head of Blockchain bij Henkel. Hij stelt vast dat verschillende proefprojecten die hij mee aanstuurde hun potentieel bewijzen. “Al bestaat de uitdaging er wel nog altijd in die cases productief te maken en ze efficiënt op te schalen”, meent hij. Henkel heeft zijn focus op het vlak van blockchain de voorbije jaren strikter afgelijnd. “We spitsen onze projecten hoofdzakelijk toe op supply chain en duurzaamheid. We beogen een verantwoorde grondstoffenselectie en productverwerking en willen dat ook aan de buitenwereld kenbaar maken. Daartoe doen we uiteraard ook een beroep op onze partners binnen de supply chain.” Publieke of private blockchain? Pedro Lopez Belmonte is Blockchain Tech Lead bij Richemont, een Zwitsers luxegoedconglomeraat dat onder andere horloge- en juwelenmerken zoals Cartier overkoepelt. Wat de evolutie van blockchain binnen zijn bedrijfsomgeving betreft, merkt hij dat de maturiteit toeneemt. “Onze projecten groeien en de interesse van binnen- en buitenaf is navenant.” Blockchain gaat volgens de expert met verschillende keuzes gepaard. “Je kunt ervoor opteren jouw blockchain richting je leveranciers uit te werken of er net je klanten mee te benaderen. En doe je dat dan met een publieke of private blockchain?” Richemont opteert voor een publieke blockchain gericht op de klant. “Die combinatie lijkt me coherent, aangezien beide aspecten in het teken van openheid staan. Ik vind het vanuit ons perspectief onlogisch om onze klanten met een private blockchain te benaderen. Dan zeg je eigenlijk: ‘Ik toon onze productcyclus, maar je kunt die niet verifiëren.’” Pedro Lopez Belmonte beschouwt blockchain als een groeitraject. “We hebben mooie stappen gezet, maar moeten bijvoorbeeld onze leveranciers nog beter aligneren om het succes te maximaliseren.” Bedrijfswaarden Carrefour doet een beroep op zowel een eigen blockchainplatform als IBM Food Trust. IBM Food Trust is het blockchainprogramma van IBM, waarop zich verschillende retailers en leveranciers hebben aangesloten, waaronder Nestlé, Walmart en Unilever. Garance Osternaud, Blockchain Project Manager bij Carrefour: “We hebben in 2018 al onze eerste blockchainstappen gezet. De technologie verandert, maar is nog altijd zeer jong. Dat maakt een flexibele benadering aangewezen. Het gaat ons niet om de technologie, maar wel wat je ermee kunt aanvangen.” Garance Osternaud vindt dat blockchain moet aansluiten op de bedrijfswaarden en die in de verf Kiezen voor de aangewezen weg naar transparantie Blockchain in de FMCG-wereld Blockchain geldt al enkele jaren als een van de grootste technologische beloftes. Maar kan het die hoge verwachtingen vandaag al waarmaken in de sector waar experts het misschien wel de mooiste toekomst toedichten? De European Blockchain Convention zocht een antwoord bij blockchain-verantwoordelijken uit de wereld van de consumptiegoederen. Visie Value Chain Management / Business Logistics Online Magazine - Mei 2021 5 moet zetten. “In ons geval gaat het om het leveren van goede producten voor onze klanten. We spitsen onze blockchainactiviteiten toe op de kwaliteit van ons gamma en het delen van informatie daarrond.” Carrefour kiest voor een private blockchain en maakt die via API’s toegankelijk voor de eindgebruiker. Garance Osternaud beschouwt de lagere ecologische voetafdruk als een belangrijke drijfveer voor de gemaakte keuzes. Ze wijst ook op het belang van het verzekeren van de veiligheid van de blockchain, zeker nu het aantal participerende bedrijven binnen het blockchain-ecosysteem van Carrefour toeneemt. Weg uit het lab Matthew Van Niekerk ontwikkelde met zijn bedrijf SettleMint een blockchainplatform voor AB Inbev. Naar zijn mening valt de opmars van blockchain niet te stuiten. “Onderzoeksbureau Gartner stelde in 2019 vast dat vijf procent van de pilootprojecten effectief live gingen. Het voorbije jaar ging het al om ongeveer veertien procent. Een streefcijfer van 20 tot 24 procent is voor 2021 zeker realistisch. Blockchain ruilt het laboratorium dus in voor de bedrijfswereld. De technologie sluit ook aan bij de ESG-standaarden die tegenwoordig hoog op de agenda prijken. Ze biedt bedrijven de kans om hun inspanningen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen aan te tonen. Wat de technologie betreft, zie ik een verschuiving richting de publieke blockchain. Waar veel ondernemingen tot voor kort resoluut opteerden voor private blockchains met strikte toegangsregels, ebt het voorbehoud rond de openbare variant weg.” Leveranciersweelde Rodolfo Quijano kiest bij Henkel voor een private blockchain. Hij vermoedt dat het aantal blockchainraamwerken zal afnemen. “De markt kent ontzettend veel aanbieders, waaruit er zich nu sporadisch enkele spelers terugtrekken. Mocht ik vandaag melden dat ik interesse toon in nieuwe blockchainactiviteiten, dan wordt mijn mailbox in geen tijd overspoeld met aanbiedingen. Dat maakt het niet altijd gemakkelijk om de valabele opties van de slechte oplossingen te onderscheiden. Ik verwacht wel dat er meer consolidatie komt.” Rodolfo Quijano stelt vast dat het blockchainland- schap snel verandert. “Er treden voortdurend nieuwe evoluties op de voorgrond, waarvan sommige het hypestadium nooit overstijgen en andere net wel een groter draagvlak krijgen. In dat opzicht ben ik uiteraard benieuwd naar de toekomst van NFT’s – ‘non-fungible tokens’ of niet-vervangbare tokens. Iedereen in de blockchainwereld heeft er de mond De deelnemers aan het rondetafelgesprek zien verschillende mogelijkheden voor blockchain. Al blijft het wel zaak een relevante business case uit te kiezen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=