2021 05 Value Chain Online

Transport & Distributie Value Chain Management / Business Logistics Online Magazine - Mei 2021 40 VCM: Hoe verklaart u die fragmentatie? Prof. dr. P. Lebeau: “De consolidatie van vrachten gaat organisatorisch met de nodige uitdagingen gepaard. Zeker voor kleinere spelers valt het niet altijd mee om toereikende volumes te groeperen. Het kost hen tijd en geld. Naast snelheid speelt ook betrouwbaarheid een rol: ‘Wat je zelf doet, doe je beter’, luidt de inschatting. Ondernemingen proberen oponthoud en files te vermijden door verschillende bestelwagens in te zetten. Daar schuilt nu net de paradox: door extra bestelwagens uit te sturen, neemt het aantal voertuigen nog toe en vergroot de verkeersdensiteit. Er is dus nood aan alternatieven.” Faciliterende overheid VCM: Welke rol moet de overheid in dat verhaal spelen? Prof. dr. P. Lebeau: “Ik zie vooral een ondersteunende en faciliterende rol weggelegd voor onze overheden. Idealiter helpen ze in eerste instantie om initiatieven tot wasdom te laten komen, eerder dan direct over te gaan tot regels, beperkingen of bestraffingen. Ik denk daarbij onder meer aan het mee op poten zetten van testprojecten en samenwerkingen. Collaboratie is sowieso niet eenvoudig. Het komt erop aan betrouwbare partners te vinden en de barrières weg te nemen. Liever een bottom-up- dan een top-downbenadering dus.” VCM: Stadscentra bannen auto- en vrachtverkeer. Komt dat duurzame stadslogistiek ten goede? Prof. dr. P. Lebeau: “Trucks hebben een negatief imago bij de bevolking – en bijgevolg ook bij de beleidsmakers. Toch zijn we er geen voorstander van om hen overal de toegang te ontzeggen. Mits de juiste aanpak, de aangewezen technologieën en een uitgekiende routeplanning kan geconsolideerd vrachtverkeer in combinatie met duurzame vervoersmodi een meerwaarde betekenen. Daarbij moeten we ook nadenken over nachtleveringen. Onder meer met inpandige laad- en losfaciliteiten Consolidatie van de laatste mijl: tot 50% kilometerbesparing Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) werkte met zes steden en tweeëntwintig bedrijven het project R!sult (Responsive Sustainable Urban Logistics) uit. Het traject onderzocht onder meer de mogelijkheden van de consolidatie van goederenstromen in en uit de stad via Urban Distribution Centers (UDC’s) aan de rand van de stad of een netwerk van microhubs in de stad. De initiatiefnemers kwamen tot de vaststelling dat – met uitzondering van de stad Antwerpen – één UDC voldoende is om een stad te bevoorraden. De locatie blijkt een bepalende factor. Het UDC bevindt zich bij voorkeur in de nabijheid van belangrijke en goed bereikbare invalswegen waarlangs veel binnenkomend verkeer zijn weg naar de stad vindt. De variant van een netwerk van microhubs blijkt eveneens een interessante piste, al gaat die gepaard met een hoger prijskaartje. In het voordeel van die opzet spreken de betere spreiding van de microhubs en de kleinere afstanden, wat meer mogelijkheden biedt tot het inzetten van cargofietsen. Voor logistiek dienstverleners met een lage leverdensiteit in de stad is het model van een UDC zeer geschikt. De onderzoekers becijferden dat ten opzichte van het huidige aanlevermodel een kostenreductie tot dertig procent mogelijk is. De betere consolidatie van de laatste mijl leidt gemiddeld tot kilometerbesparingen van dertig tot vijftig procent. Transport & Distributie Value Chain Management / Business Logistics Online Magazine - Mei 2021 41 slaag je er tegenwoordig in de geluidsoverlast aanzienlijk te beperken.” Levering met cargobikes VCM: U ziet voor de stedelijke laatste mijl ook een belangrijke rol voor cargofietsen. Hoe zou u dat in de praktijk brengen? Prof. dr. P. Lebeau: “De cargobike of fiets met aanhangwagen, goed voor een capaciteit van 1,5 kubieke meter en 200 kilogram goederen, bewijst al enige tijd zijn nut voor bedrijven die onderhoudstaken in de stad uitvoeren. Via het BCklet-project onderzochten we samen met verschillende partners of de cargobike ook een alternatief biedt voor de vele bestelwagens die het Brusselse stadscentrum met hun vracht bedienen. Vier grote klanten uit vier verschillende sectoren, elk met hun eigen specificiteit, sloten zich bij het experiment aan: Bpost, CSD (La Centrale de Services à Domicile) dat maaltijden aan huis levert, Delhaize en Multipharma. We evalueerden de impact van de cargobikes op zes externe kosten: verkeersdrukte, klimaatverandering, luchtvervuiling, geluid, ongevallen en energieproductie. Het economische aspect namen we dus niet mee in onze berekeningen. ” VCM: Wat heeft dat project u geleerd? Prof. dr. P. Lebeau: “Cargobikes zijn een zeer interessante toepassing wanneer ze de lading van één bestelwagen overnemen. We bereikten bijgevolg de beste resultaten bij het pilootproject met CSD, dat sterk die een-op-eenverhouding benaderde. Bij de ritten waar dat het geval was, realiseerden we een reductie van de externe kosten met negentig procent.” De omvang van de vracht is de bepalende factor VCM: Hoe luidde het verdict bij grotere volumes? Prof. dr. P. Lebeau: “In elke case had de shift naar cargobikes een positieve invloed op de luchtkwaliteit en een dalende CO 2 -uitstoot. Het project toonde ook aan dat de impact op de verkeersdrukte complexer blijkt. Het vervangen van één bestelwagen door één cargobike biedt op dat vlak uiteraard ook uitstekende resultaten. Schakel je evenwel een vloot van cargobikes in om de taak van één bestelwagen over te nemen, dan oogt de impact negatiever. Die impact kan evenwel gereduceerd worden door de ontwikkeling van meer fietspaden. De aanpassing van het verkeersreglement voor het gebruik van aanhangwagens voor fietsen biedt in dat opzicht nieuwe opportuniteiten.” (Cargofietsen mogen zich nu ook met een ladingbreedte van 1,20 meter op het fietspad begeven, red.) VCM: Hoe ging het project bij Delhaize in zijn werk? Prof. dr. P. Lebeau: “Delhaize beschikt over verschillende kleinere winkels in het centrum van Brussel. Die belevert de retailer traditioneel met één truck die bij de verschillende vestigingen halthoudt, om daarna naar het distributiecentrum terug te keren. Voor ons proefproject voerde Delhaize de vracht nu van het distributiecentrum naar een van de grote warenhuizen in de buurt van de stadskern. Van daaruit werden de goederen dan met cargobikes naar de kleinere filialen gebracht. Delhaize vond daarbij Prof. dr. Philippe Lebeau, onderzoeksgroep MOBI van de Vrije Universiteit Brussel: “Je hoeft de truck niet noodzakelijk helemaal uit de stad te bannen om een duurzamer model te creëren.” “Consolidatie van transport vormt niet enkel een duurzame oplossing, maar leidt ook tot een economisch voordeel.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=