2021 05 Value Chain Online

Visie Value Chain Management / Business Logistics Online Magazine - Mei 2021 6 van vol, maar de echte meerwaarde ervan valt vandaag maar moeilijk te bepalen.” Open vizier Een van de projecten bij Richemont maakt nu al gebruik van NFT’s om met een digitaal paspoort de authenticiteit en de eigendom van een horloge te bewijzen. Pedro Lopez Belmonte: “We kozen daarbij voor Ethereum als standaard, maar pinnen ons daar zeker niet op vast. Wanneer er een nieuw blockchainplatform ontstaat, dat ons een nog grotere waarde biedt, dan staan we daar zeker voor open. Bij een ander pilootproject opteerden we voor het blockchainplatform Hyperledger Fabric. Richemont benadert blockchain dus met een open vizier. Ik merk wel dat het doorgaans gemakkelijker werken is met blockchainaanbieders die enige affiniteit met jouw business hebben.” Garance Osternaud van Carrefour vult aan: “Het aantal aanbieders van blockchain is inderdaad groot. Wanneer dat bijdraagt aan de kwaliteit en een betere prijszetting, dan beschouw ik dat zeker niet als een obstakel. Carrefour treedt binnen zijn blockchain immers op als facilitator. Hoe democratischer de prijs van blockchaintechnologie, hoe meer bedrijven toetreden en hoe groter de meerwaarde voor de eindklant.” Als leverancier van blockchainoplossingen hanteert Matthew Van Niekerk – weinig verrassend – een agnostische benadering. “Ik denk dat geen enkel protocol of grootboek dé aangewezen oplossing voor alle businesscases vormt. Ik verwacht bijgevolg ook niet dat één technologie alle concurrenten van de markt zal verdringen.” Zoeken naar ROI Hoewel er veel inkt over vloeit en de technologie in elke bestuurskamer ter sprake komt, lijkt blockchain eerder beperkt in onze maatschappij en bedrijfswereld aanwezig. Rodolfo Quijano: “Om van een pilootproject naar een concrete business case te evolueren, stellen zich verschillende uitdagingen. Het gaat onder meer om bedrijfsvoordelen en ROI. Bij een pilootfase kies je wel eens voor een eenvoudig project met weinig frictie en een beperkt aantal partners. Wanneer je dan overschakelt naar de effectieve uitrol ervan, is de kans op een te lage ROI reëel. Achteraf kom je dan tot de conclusie dat je beter voor een uitgangspunt met een grotere bedrijfswaarde had gekozen.” Soms zit de scope wel helemaal goed, maar start een project met een te klein ecosysteem, waarna het niet meevalt in een latere fase andere leveranciers aan boord te krijgen. R. Quijano: “Het gaat er dus om in eerste instantie te kiezen voor projecten met een kleine afstand tussen pilootproject en operationele werking. Voor het prioriteren van de projecten hou je opnieuw de bedrijfswaarde voor ogen. Die kan zich op het vlak van duurzaamheid afspelen. Henkel vindt het bijvoorbeeld waardevol om zijn verantwoorde manier van werken kenbaar te maken.” De klant betrekken Pedro Lopez Belmonte stelt vast dat blockchain zich bij Richemont op een kantelpunt bevindt. “Die shift begon ongeveer een jaar geleden. We leidden uit onze pilootprojecten af dat blockchaintechnologie binnen onze bedrijfsvoering paste en besloten onze inspanningen verder te zetten en uit te diepen. Het gaat dus niet meer om de vraag of we wel iets met blockchain willen ondernemen, maar eerder om hoe we onze supply chain erin betrekken.” Garance Osternaud merkt dat de verschillende blockchaintoepassingen rond het traceren van Visie Value Chain Management / Business Logistics Online Magazine - Mei 2021 7 voedingsmiddelen bij Carrefour hun waarde hebben aangetoond. “We gaan nu na welke mogelijkheden blockchain voor andere productgroepen biedt. Op technologievlak kiezen we voor een vereenvoudiging en uniformering van onze blockchainaanpak. Nu zowel de business als onze technische mensen onze blockchainstrategie uitdragen, komt het er ook op aan de klant nog beter in het verhaal te betrekken en aan te tonen hoe blockchain hem of haar van dienst kan zijn. Wie winkelt, ontvangt vandaag oneindig veel prikkels, wat het er uiteraard niet gemakkelijker op maakt om onze boodschap te benadrukken en de klant ervan te overtuigen onze QR-codes te scannen.” Supply chain finance Matthew Van Niekerk ziet duurzaamheid als een belangrijke katalysator voor blockchain. “AB Inbev werkt met vele duizenden landbouwers, waarbij de geoogste gerst van teler tot teler verschilt. AB Inbev verzamelt de nodige informatie doorheen de supply chain om na te gaan hoe het zijn productkettingen op basis van die data op een duurzame manier kan optimaliseren. In één beweging wil AB Inbev met behulp van blockchain open en transparant met zijn klanten communiceren en het verhaal van akker tot fles delen.” Daarnaast beschouwt Matthew Van Niekerk blockchain als een hulpmiddel voor supply chain finance. “Ik denk daarbij onder meer aan bedrijven die financieringsoplossingen voor hun leveranciers uitwerken of aan de financiering van kmo’s door banken. Aangezien financiële instellingen duurzaamheidscriteria nadrukkelijk in hun kredietscores meenemen, kan blockchain helpen om die duurzaamheidsinspanningen te valideren. Wie op een door technologie bewezen manier verantwoord onderneemt, kent de bank dan gunstiger voorwaarden toe.” Nieuwe toepassingen Rodolfo Quijano verwacht dat er zich in de toekomst nog nieuwe toepassingsgebieden ontwikkelen. “Blockchain gaat over traceerbaarheid, vertrouwen en transparantie. Dat zijn waarden die zowel de supply chain als de financiële sector hoog in het vaandel dragen. De technologie biedt wat mij betreft ook een meerwaarde op het vlak van prijszetting. Nu wordt er wel eens creatief omgesprongen met promoties, waar blockchain prijsschommelingen registreert en misbruik uitsluit. Even goed kan blockchain helpen om grenscontroles met goederen te vereenvoudigen of onze HR-afdelingen vooruithelpen. Als internationale speler rekruteer je wereldwijd. Dat resulteert in sollicitanten met een brede achtergrond uit tal van scholen en opleidingen. Blockchain moet het mogelijk maken die diploma’s en attesten te valideren, wat je meer zekerheid biedt over een sollicitant.” KD Carrefour maakt gebruik van de blockchaintechnologie om transparant te communiceren over de traceerbaarheid van zijn gerookte zalm.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=