2021 09 VCM

W W W . V A L U E C H A I N . B E 10 DIGITALE TRANSFORMATIE A an het woord is enerzijds Tim Pari- daens, die als partner bij Deloitte verantwoordelijk is voor Technology Strategy & Architecture. Hij onder- zoekt hoe nieuwe technologieën zorgen voor een stroomversnelling in logis- tiek, distributie en productie. Anderzijds is dat Kevin Overdulve, de verantwoordelijke partner voor Deloittes adviesverlening rond Logistiek & Distributie. Hij assisteert bedrijven bij hun logistieke transformatie, die vaak door nieuwe technologieën wordt ondersteund. De uitdaging van de ‘Supply Unchained’ In zijn Tech Trends report belicht Deloitte de trends die de komende 18 tot 24 maanden een disruptieve impact zullen hebben op de busi- ness in verschillende industrieën en regio’s. Intussen is het rapport al aan zijn twaalfde edi- tie toe. Tim Paridaens: “Voor die studie vragen we grote bedrijven naar hun huidige en toekom- stige prioriteiten. Daarnaast vertrouwen we op inzichten en voorspellingen van academici en visionairen uit de industrie. Verder nemen we er de roadmaps en investeringsprioritei- ten van toonaangevende start-ups, durfka- pitalisten en technologieleveranciers bij. Uit de vorige rapporten is gebleken dat 91 pro- cent van de voorspellingen waarheid wordt. Daarom durven we te stellen dat dit rapport een goed beeld geeft van de trends die zich zullen doorzetten.” In de laatste editie definieert Deloitte de ‘Sup- ply Unchained’ als centrale trend. Een tref- fende illustratie hiervan is het voorval met de Ever Given, het schip dat dagen vastzat in het Suezkanaal en daardoor honderden andere schepen blokkeerde. “Op logistiek vlak hebben zulke verstoringen in de keten een enorme impact. Helaas wordt de vola- tiele wereld van vandaag steeds vaker getrof- fen door zulke onvoorziene gebeurtenissen”, weet Kevin Overdulve. “Denk maar aan de coronacrisis of de huidige tekorten in de half- geleiderindustrie. Tegelijk worden de eisen van consumenten op het vlak van service en klantenbeleving er niet minder op. De kunst Van kostenpost naar Hoe digitale technologie het verschil De turbulente wereld waarin we leven stelt supply chains als nooit tevoren op de proef. Enerzijds worden we constant met onze neus op de kwetsbaarheden gedrukt, anderzijds worden klanten steeds veeleisen- der. In die context kunnen innovatieve technologieën helpen om van logistiek een competitief voordeel te maken. Aan de hand van Deloittes Tech Trends Report en een aantal use cases schetsen twee experts ter zake de rol van nieuwe technologieën voor de supply chains van de toekomst. Kevin Overdulve, verantwoordelijke partner voor Deloittes adviesverlening rond Logistiek & Distributie: “Terwijl klanten vroeger de supply chain maar moesten aanvaarden zoals die was, evolueren we nu steeds meer naar een ‘Supply Chain of One’. Bedrijven leggen hun focus ook steeds meer op de wensen van de klant in plaats van op het product an sich.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=