2021 09 VCM

W W W . V A L U E C H A I N . B E 16 INKOOP O m inzicht te krijgen in de sourcings- trategie van Barco, is een beeld van de evolutie van het bedrijf belang- rijk. De beursgenoteerde onderne- ming startte in 1934 als radiobedrijf onder de naam Belgian American Radio Cor- poration. Oog voor continue innovatie levert Barco jaarlijks een omzet van 770 miljoen euro op. Zo mag het bedrijf zich eigenaar van maar liefst 461 patenten noemen. Vandaag is de producent in drie verschillende domeinen actief: ‘entertainment’ is goed voor 38 procent van de omzet, ‘healthcare’ neemt 34 procent voor zijn rekening en ‘enterprise’ 28 procent. Voor al die markten levert Barco diverse hoogtechnologische oplossingen. Denken we maar aan geavanceerde displays en projectoren, image processing producten, connectiviteits- en data-analyseoplossingen en computationele optica. Marc Callemeyn: “We opereren in meer dan negentig verschillende landen. De VS is goed voor 39 procent van de verkoop, EMEA rea- liseert 36 procent en Azië-Pacific 25 pro- cent. Produceren doen we vooral in Azië en Europa. Onze fabriek in België focust zich op entertainment en healthcare, die in Italië lou- ter op healthcare. De site in India legt zich toe op enterprise en entertainment. In China hebben we twee grote fabrieken: in Bejing maken we oplossingen voor entertainment en enterprise, in Suzhou staat onze health- care fabriek. Onze sterke geografische sprei- ding heeft uiteraard ook een impact op onze sourcing strategie.” Evolutie in inkoop Net zoals in veel andere organisaties is de inkoopfunctie de voorbije jaren sterk geëvo- lueerd. Terwijl tien jaar geleden de focus nog sterk op de kosten en harde contractonder- handelingen lag, is de aandacht voor de toe- gevoegde waarde van inkoop nu veel groter. M. Callemeyn: “Natuurlijk blijven directe en indirecte kosten een belangrijke KPI (key per- formance indicator) bij inkoop. Verder heb- ben we veel aandacht voor de kwaliteit van onze producten en leveringen, waarbij OTIF (on time in full), flexibiliteit en veerkracht bepalend zijn. In de huidige context wint ook duurzaamheid aan belang. Bovendien is voor een hoogtechnologisch bedrijf als Barco het managen van een extern innovatienetwerk cruciaal geworden binnen inkoop. Zo zorgen we voor een continue instroom van innovaties die compatibel zijn met onze ‘in house’ ont- wikkelingen.” In totaal spendeert de inkooporganisatie van Barco zo’n 400 miljoen euro bij 900 leve- Nieuwe wind in risicostrate Barco belicht demeerwaarde van dual sour Als hoogtechnologisch bedrijf wil Barco enkel de beste ingrediënten voor zijn oplossingen. Tegelijk zorgt de volatiliteit in de markt voor een grote druk op Barco en zijn leveranciers. In die context zet de Belgische wereldspeler steeds vaker in op ‘dual sourcing’. Op een slimme manier uiteraard, want voor Barco staat een goede band met leveranciers voorop. Hoe het bedrijf dual sourcing in zijn strategie heeft ingebed, verne- men we van chief procurement officer Marc Callemeyn. Marc Callemeyn, chief procurement officer bij Barco: “Als je overweegt om in dual sourcing te stappen, wees er dan in elk geval zeker van dat de voordelen tastbaar en voldoende substantieel zijn om de kosten te dekken.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=