2021 09 VCM

W W W . V A L U E C H A I N . B E 42 DIGITALE TRANSFORMATIE Voor we met datamonetarisatie aan de slag gaan, moeten we wel drie belangrijke mythes ontkrachten die nog in veel orga- nisaties heersen. Ivar Berntz, senior director & analyst bij Gartner: “Om te begin- nen denken sommigen dat alle data marktwaarde hebben. Dat is uiteraard een mythe. De meeste data zijn ofwel te context- specif iek ofwel te generiek om interessant te zijn voor andere partijen. Het is cruciaal om eerst uit te zoeken welke data bepa- lend zijn voor de kwaliteit van je organisatie en de partners binnen je ecosysteem. Op die data kun je dan de focus leggen. Uiteraard moet je daarbij ook nagaan of jij wel de rechten op die data hebt en of de data te vertrouwen zijn.” Daarnaast denken velen dat je kunt starten met enkel en alleen de data die voorhanden zijn. Helaas is ook dat een mythe. “In vrijwel alle gevallen moeten we de data vertalen, verrijken en aanvullen om ze bruikbaar en nuttig te maken”, weet Ivar Berntz. “Tot slot hopen sommigen dat mensen je data zullen kopen ‘as it is’. Daarmee hebben we meteen de derde mythe. We moeten onze gegevens steeds kaderen en de juiste context creëren om uiteindelijk tot procesverbeteringen of een pro- duct met toegevoegde waarde te komen. Uiteraard is het ook belangrijk dat we daarvoor dan de juiste markt vinden of cre- ëren. Van de bedrijven die al met datamonetarisatie bezig zijn, focussen de meeste zich op indirecte monetarisering. Daarbij is het vooral de bedoeling de waarde van de eigen processen of producten naar klanten toe te verhogen. Directe monetari- sering gaat nog een stapje verder. “NASA, bijvoorbeeld, heef t Airbus gecontacteerd omdat het geïnteresseerd was om diens satellietdata te gebruiken voor zijn eigen activiteiten, los van de diensten van Airbus”, illustreert Ivar Berntz. “Een ander mooi voorbeeld is de Industrial Cloud die Volkswagen met Amazon Web Services en integratiepartner Siemens heef t opgezet. Via die Industrial Cloud kunnen nieuwe partnerbedrijven connec- teren met Volkswagenfabrieken en met hun eigen sof tware- applicaties een bijdrage leveren om productieprocessen te optimaliseren. Op die manier wordt het aanbod aan industri- ële sof tware voor de fabrieken steeds groter. Dat leidt tot een hogere ef f iciëntie voor Volkswagen en de partnerbedrijven krijgen de kans om hun applicaties te schalen en verder te ont- wikkelen in een enorm productienetwerk.” Wie meer wil weten over de kunst van het monetiseren van data, raadt Ivar Berntz als ‘must read’ nog het boek “How to Monetize, Manage, and Measure Information as an Asset for Competitive Advantage” van Douglas B. Laney aan. TC D e roots van Bekaert gaan terug tot 1880. In 140 jaar tijd groeide het bedrijf uit tot de grootste onafhankelijke produ- cent van staaldraad. Bekaert telt wereldwijd 27.000 mede- werkers, goed voor een gezamenlijke omzet van 4,4 miljard euro in 2020. De producten van Bekaert vinden we zowat overal terug in het leven van alledag. Zowat dertig procent van alle autobanden zijn versterkt met staalkoord van Bekaert. Jaarlijks levert Bekaert ook de fijne staaldraad die bij een miljard flessen schuimwijn de kurk op zijn plaats houdt. Het productgamma varieert verder van staaldraad voor notablokjes tot staalvezels om beton te versterken. Opvallende vaststelling: tot voor kort verliepen de aansturing en opvolging van alle betrokken productieprocessen nog grotendeels via niet-geïntegreerde systemen en manuele registraties. “Bekaert startte een traject richting lean manufacturing”, zegt Filip Waelkens. “Een van de elementen die daarbij ruimte tot verbetering bood, was de presta- tiedialoog aan het einde van elke shift.” Tijdens die ‘performance dialo- gue’ melden de operatoren hoe de shift is verlopen: welke stilstanden er waren of welke andere opmerkingen van belang kunnen zijn om de vlotte werking van de lijn te verbeteren. Demissing link Bekaert implementeert Bekaert kiest voluit voor de uitrol van een Manu- facturing Execution System (MES). Het bedrijf heeft het pakket Delmia Apriso van leverancier Dassault Systèmes intussen in elf fabrieken in gebruik. Tegen eind 2023 zullen dertig productiesites met de soft- ware werken. “MES zorgt voor een stevige toename in onze efficiëntie”, zegt Filip Waelkens, product owner MES bij Bekaert. Tegelijk maakt dat van MES een bedrijfskritische component. “Zonder MES valt een fabriek stil.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=