2021 09 VCM

W W W . V A L U E C H A I N . B E 6 VISIE D e cijfers zijn alvast onthutsend. Uit een Supply Chain Study van het World Economic Forum is gebleken dat 24 procent van de vrachtwa- gens in de EU leeg rondrijdt. Van het overige deel bedraagt de gemiddelde beladingsgraad niet meer dan 57 procent. Die cijfers dateren weliswaar van 2009, maar sinds- dien is de situatie er niet op verbeterd, inte- gendeel. Nochtans valt er een enorme winst te halen uit een hogere beladingsgraad. Zo zou een optimale beladingsgraad voor ongeveer 160 miljard bijkomende inkomsten voor de bedrijven kunnen zorgen. Een belangrijke verklaring voor de slechte beladingsgraad ziet Alex Van Breedam in het onevenwicht van de stromen: “De meest effici- ënte en duurzame logistiek krijg je als de stro- men in beide richtingen in evenwicht zijn én als je stromen tegelijk dik genoeg zijn. Maar dat evenwicht is in de praktijk erg moeilijk te reali- seren. Er moeten nu eenmaal meer goederen van Spanje naar België dan omgekeerd, bijvoor- beeld. Maar dat is niet de enige reden voor de belabberde beladingsgraad. Vooral het sterk veranderde klantengedrag heeft de capaciteits- paradox het laatste decenniumnog versterkt.” VCM: Kunt u dat nader verklaren? Alex Van Breedam: “De opkomst van e-commerce heeft ervoor gezorgd dat klanten op veel meer plaatsen en veel meer momenten shoppen. De tijd dat we één keer per week onze inkopen deden, ligt al een hele tijd achter ons. Dat maakt dat de hoeveelheid artikelen per inkoopmoment veel lager ligt. De achterliggende logistiek effici- ënt geregeld krijgen is een enorme grote uitda- ging. Een ander probleem is dat er na 2009 heel veel extra vervoerscapaciteit op de weg, het water en de trein is gegooid omde economische heropleving op te vangen. Jammer genoeg zijn we er niet in geslaagd de vulgraad te verbeteren vooraleer we die extra capaciteit op de maat- schappij hebben losgelaten.” Een-op-een-contracten als obstakel VCM: Waarom is het zo moeilijk om die vul- graad beter te krijgen? A. Van Breedam: “Een belangrijke reden is dat we vandaag met een-op-een-contracten werken. Hoe lossen we de capacit Alex Van Breedam benadrukt nood aan betere vulg Wie vandaag de weg op gaat, kan er niet naast kijken. Het toenemende aantal kleinere, maar meer fre- quente zendingen verhoogt de maatschappelijke hinder zienderogen. Die trend versterkt meteen ook de capaciteitsparadox. Enerzijds komen er steeds meer vrachtwagens op de weg, anderzijds zien we de vul- graad almaar verslechteren. Ondernemer, academicus en futurist Alex Van Breedam zoomt dieper in op deze nijpende problematiek. Tegelijk geeft hij aan hoe we deze paradox kunnen en moeten doorbreken, willen we binnen de kortste keren niet helemaal vaststaan. Daarbij kan het toepassen van de principes van de deeleconomie op de logistiek een sleutelrol spelen. Alex Van Breedam, ondernemer, academicus en futurist: “De een-op-een-contracten hebben van transport een soort taxidienst gemaakt. Hoeveel efficiënter zou het niet zijn, mochten we kunnen overstappen naar een busdienst, waarbij de beschikbare capaciteit optimaal kan worden gedeeld onder veel meer gebruikers?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=