2021 10 VCM

10 W W W . V A L U E C H A I N . B E DIGITALE TRANSFORMATIE Maak plaats vo Gartner spot nieuwe rol in De turbulente wereld waarin we leven stelt supply chains als nooit tevoren op de proef. Enerzijds worden we constant met onze neus op de kwets- baarheden gedrukt, anderzijds worden klanten steeds veeleisender. In die context kunnen inno- vatieve technologieën helpen om van logistiek een competitief voordeel te maken. Aan de hand van Deloittes Tech Trends Report en een aantal use cases schetsen twee experts ter zake de rol van nieuwe technologieën voor de supply chains van de toekomst. Eind vorig jaar vroeg Gartner aan 517 supply chain professionals of ze van plan waren cyberfysieke automatisering in hun magazijn en/ of productieoperaties in te voeren of dat al gedaan hadden. Daarop antwoordde maar liefst 96 procent affirmatief. Dwight Klappich: “Dat cijfer overtrof zelfs onze meest positieve verwachtingen. Het geeft in elk geval zeer duidelijk de richting aan waarin we evolueren. Wat betreft de markt van de ‘autonomous mobile robots’ (AMR’s) wordt bijvoorbeeld verwacht dat die zal groeien van 2,4 miljard dollar in 2020 naar maar liefst 8,3 miljard dollar tegen 2027. We geloven dan ook dat tegen 2030 niet minder dan drie kwart van de indoor material handling via mobiele robots zal gebeuren.” Keuzestress Leveranciers spelen gretig in op die trend naar robotisering en auto- matisering. Op de roboticamarkt vinden we vandaag al tal van oplossingen terug als antwoord op de grote vraag. En dat aanbod zal alleen maar toenemen. “We merken ook dat veel oplossingen zich in sneltempo ontwikkelen. Van pickrobots dachten we dat het tien jaar ging duren om ze matuur te krijgen, maar in drie jaar tijd stonden ze al heel ver. De mogelijkheden om objecten te herkennen is bijvoor- beeld indrukwekkend”, stelt Dwight Klappich. “Robots kunnen nu ook veel vaker dan vroeger meerdere taken aan en ze kunnen steeds beter in meerdere gebieden worden ingezet. We merken dan ook dat steeds meer sectoren robots beginnen in te schakelen voor uiteenlo- pende toepassingen.” Het sterk groeiende aanbod in combinatie met naar hun efficiëntere en meer duurzame bedrijfsvoering. Bovendien vielen bij aanvang van de covidpandemie enkele formele goedkeu- ringsprocedures tijdelijk weg, terwijl die certificering nu wel vereist is. Dat verhoogt eveneens de drempel om de activiteiten rond persoon- lijke beschermingsmiddelen verder te zetten.” Hoewel de impact van corona ongeziene proporties aannam, is de kans niet onbestaande dat zich in de toekomst calamiteiten met een even grote omvang manifesteren. De onderzoekers wijzen in hun paper niet alleen in de richting van pandemieën, maar ook naar de gevolgen van de klimaatopwarming, waarbij extreme droogte of overstromingen supply chains onder druk zetten. “Supply chains zijn vandaag wereld- wijd verspreid, met een grote afhankelijkheid tussen de verschillende schakels. Dat leidt tot een hogere efficiëntie, maar brengt tegelijk ook grotere risico’s met zich mee”, aldus professor Fransoo. “We beschou- wen onze studie bijgevolg ook als een basis voor verder onderzoek naar hyberwendbaarheid.” Lessen voor de toekomst Om de prestaties van ad-hoc supply chains te verbeteren, zien de onderzoekers onder meer een rol weggelegd voor het definiëren van succesfactoren. Prof. J. Fransoo: “In deze casus vormde snelheid de overheersende factor. We gaan er evenwel van uit dat het evalueren van hyperwend- bare supply chains vanuit verschillende dimensies, zoals economische efficiëntie, moet leiden tot betere prestaties. In die zin verbaast het me enigszins dat de meeste bevraagde bedrijfsvertegenwoordigers te kennen geven dat ze de tijdelijke supply chain voor persoonlijke beschermingsmiddelen niet meteen aangrijpen voor verdere verande- rings- en optimaliseringsprocessen. We stelden ook vast dat overheden ad hoc reageerden op het tekort aan beschermingsmaterialen. Ze voer- den financiële en regelgevende maatregelen vrij ongestructureerd in. We gaan ervan uit dat die interventies in de toekomst gerichter gebeuren, wat ook tot meer duidelijkheid voor de bedrijven zal leiden. Daarnaast moet deze crisis ook een beter inzicht bieden in de vereiste tijd en deadlines om een nieuwe supply chain op te zetten en de duur van de noodzaak ervan beter in te schatten, waardoor de tijdelijke oriëntatie een minder kritische factor vormt.” Bewondering voor ondernemerschap De professor uit tot slot zijn grote bewondering voor het ondernemer- slandschap. “Als je ziet hoe bedrijven ingezet hebben op activiteiten die mijlenver van hun dagelijkse bezigheden liggen, dan kun je daar alleen maar respect voor tonen”, meent hij. “Ondanks hun sterke hiërar- chische structuur etaleerden veel Duitse ondernemingen de flexibiliteit om samen met hun supply chain partners hun schouders onder een maatschappelijk project te zetten. Dat is wat mij betreft bijzonder lovenswaardig.” KD

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=