2021 10 VCM

V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - O K T O B E R 2 0 2 1 17 Keten in teken van duurzame zuivel Arla Foods deelt hoge groene ambities Door de coronacrisis kwamen duurzaamheidsi- nitiatieven bij veel bedrijven op een lager pitje te staan. Niet bij Arla Foods. Daar werd zelfs nog een tandje bijgestoken. Uiteindelijk wil het bedrijf zijn zuivel tegen 2050 klimaatneutraal krijgen. Niet evident in een sector die van nature niet de meest milieuvriendelijke is. Hoe Arla Foods die plan- nen verwezenlijkt, vertelt David Boulanger, chief supply chain officer bij Arla Foods. Het verhaal van Arla Foods begon in 1880, toen boeren uit Denemarken en Zweden besloten in gezamenlijke zuivelfabrieken te investeren. Vandaag is de Zweeds-Deense zuivelcoöperatie eigendom van meer dan 10.000 melkveehouders uit zeven Europese landen, waaronder ook België en Nederland. Jaarlijks verzamelt de coöperatie ongeveer 14 miljard liter melk. De onderneming verkoopt een uitgebreide waaier van melkproducten, waaronder kaas, boter en melkpoeder. Die worden gemaakt op productiesites wereldwijd. In Nederland heeft Arla een verwerkingsfabriek in Nijkerk. Duurzaamheid van koe tot koelkast “Een betere toekomst voor de generatie van morgen”, zo omschrijft Arla Foods duurzaamheid voor de organisatie. Dat dit geen loze woor- den zijn, blijkt wel uit de talrijke initiatieven die David Boulanger tijdens Reuters Supply Chain Europe 2021 belichtte. Die acties vinden we terug doorheen de ganse keten, van koe tot koelkast als het ware. “We zijn ons er heel erg van bewust dat de wereldwijde zuivelpro- ductie een grote impact op onze planeet heeft. We beschouwen het dan ook als onze plicht om die zo laag mogelijk te houden’, begint David Boulanger. “We hebben de ambitie uitgesproken om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Voor de periode 2015 tot 2030 mikken we op dertig procent minder uitstoot. Dankzij de intussen geleverde inspan- ningen zitten we vandaag goed op schema om dat doel te bereiken.” Melkveehouders aan de klimaatneutrale basis Het spreekt voor zich dat de melkveehouders een centrale rol spelen in David Boulanger, chief supply chain officer bij Arla Foods: “We hebben de ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Voor de periode 2015 tot 2030 mikken we op dertig procent minder uitstoot. We zitten goed op schema om dat doel te bereiken.” het duurzaamheidsprogramma van Arla Foods. Een belangrijk deel van de uitstoot in de keten van zuivelproducten is immers van die bedrij- ven afkomstig. Binnen de duurzaamheidsambities voor 2050 wil Arla Foods de stikstof- en fosforkringlopen in balans houden. Daarnaast tracht het bedrijf de biodiversiteit in en rondom de melkveehouderijen te stimuleren. David Boulanger: “Wij hebben uiteraard het geluk dat de boeren mede- eigenaar zijn van onze supply chain. Hoewel we de uitdagingen nog steeds niet mogen onderschatten, maakt dat het net iets makkelijker SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Copyr ight : Ar l a Foods

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=